21 mai 2018

Acatistul Sfintei Cruci

"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ...

Condac 1
Preasfântă Cruce ne închinăm ţie, te mărim şi de Dumnezeiasca ta înălţare ne veselim. Ca armă nebiruită, dată nouă de Mântuitorul Hristos, şi ca pavăză asupra diavolilor, ocroteşte-i şi acoperă-i cu darul tău pe cei ce cântă: Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Icos 1

Îngerii din Cer înconjoară Crucea de viaţă purtătoare în chip nevăzut şi se înspăimântează văzând-o că dă credincioşilor lumină şi Har, şi zic către dânsa unele ca acestea:
Bucură-te, Sfântă Cruce, păzitoare a lumii şi slavă a Bisericii!
Bucură-te, că eşti Dumnezeiesc aşternut picioarelor!
Bucură-te, că izvorăşti tămăduiri şi luminezi marginile lumii!
Bucură-te, lemn de viaţă mirositor şi vistierie a minunilor!
Bucură-te, că te-ai aşezat spre închinarea tuturor!
Bucură-te, că prin tine e închinat Ziditorul şi se binecuvântează zidirea!
Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 2

Vrând să afle Crucea pe care a fost răstignit Domnul Iisus Hristos, Sfânta Elena a zis Împăratului: Căutând arma cea biruitoare pentru tine, lucrul cel dorit de sufletul tău, cântă Lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 2

După apariţia Sfintei Cruci pe Cer, Împărăteasa cunoscând-o, a strigat către cei care-i slujeau: Din sânurile pământului siliţi-vă în grabă să aflaţi şi Crucea să mi-o daţi! Aflând-o, au privit-o cu frică şi au zis:
Bucură-te, semn al adevăratei bucurii, odor veselitor al Cuvântului!
Bucură-te, că te-ai arătat cu stele închipuită!
Bucură-te, Sfântă Cruce, cu împătrite raze în chipul focului!
Bucură-te, lumină a Îngerilor, cea cu alinare închipuită!
Bucură-te, rană a demonilor şi stingătoare a focului rătăcirii!
Bucură-te, Cinstită Cruce, apărătoare a deznădăjduiţilor!
Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 3

Puterea lemnului s-a arătat atunci spre adevărata încredinţare a tuturor şi pe cea moartă spre viaţă a sculat-o, spre înfricoşarea celor care vor să aibă mântuire şi-I cântă Lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 3

Având Elena arma cea nebiruită, a alergat la fiul său şi el a săltat de bucurie cunoscând Crucea Sfântă, şi a zis către dânsa unele ca acestea:
Bucură-te, Sfântă Cruce, vas al luminii, vistier al vieţii, dătătoare a darurilor Duhului!
Bucură-te, masă care-L ţii ca pe o jertfă pe Hristos Domnul!
Bucură-te, viţă care porţi strugurele cel copt, care dă vinul cel tainic!
Bucură-te, că păzeşti sceptrurile împăraţilor şi zdrobeşti capetele balaurilor!
Bucură-te, strălucită cunoştinţă a credinţei şi păzitoare a lumii!
Bucură-te, binecuvântare a Lui Dumnezeu şi mijlocire către Dânsul a celor muritori!
Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 4

Dumnezeiască râvnă având Elena, fără odihnă a căutat până a aflat Sfânta Cruce, care era ascunsă în pământ şi care i se arătase Împăratului pe Cer, şi luând-o în mâini, a lăudat-o şi a cântat: Aliluia!

Icos 4

Crucea în lume s-a arătat în chipul soarelui şi toţi de lumină umplându-se, ca şi către o stea au alergat, văzând-o pe aceasta ca pe o făcătoare de bine. Înălţând-o în mâini şi lăudând-o, au zis:
Bucură-te, chemare a lui Adam şi a Evei!
Bucură-te, că închinându-te ne sfinţeşti sufletele şi pe noi ne înalţi!
Bucură-te, laudă a Apostolilor, ce în lume eşti propovăduită!
Bucură-te, tărie a nevoitorilor, cea şi de noi mult iubită!
Bucură-te, Cinstită Cruce, mustrare a evreilor şi laudă a credincioşilor!
Bucură-te, că prin tine a răsărit darul şi s-a surpat iadul!
Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 5

Lemnul dăruit de Dumnezeu privindu-l toţi, la acoperământul lui să alergăm, şi ca pe o armă să-l ţinem, ca printr-însul să biruim taberele vrăjmaşilor şi cu bucurie să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 5

Marelui Constantin i s-a arătat pe Cer semnul Crucii cu stele împătrită, şi el s-a străduit şi a descoperit lemnul Crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos, şi prin Cruce biruind mulţimea vrăjmaşilor, a strigat:
Bucură-te, sceptru ceresc şi armă nebiruită a iubitoarei de Hristos oşti!
Bucură-te, că înfrângi taberele vrăjmaşilor şi-i arzi cu văpaia ta pe demoni!
Bucură-te, că ocârmuieşti şi aperi sufletele oamenilor!
Bucură-te, izbăvitoare a răutăţilor şi dăruitoare a multor bunătăţi!
Bucură-te, că prin tine saltă purtătorii de Hristos!
Bucură-te, că prin tine izbândesc creştinii în lupta cu cel rău!
Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 6

Scară la Cer s-a făcut Crucea Domnului, ca toţi să lase viaţa pământească şi să aleagă viaţa cerească şi şi sfântă, ca să locuiască împreună cu Cetele Îngerilor şi Lui Dumnezeu să-I cânte: Aliluia!

Icos 6

Lumina Ta, Mântuitorule, strălucind peste toţi cei din iad i-a luminat pe cei care zăceau în întuneric, şi portarii iadului ca nişte morţi au căzut, iar cei eliberaţi din iad văzând acum Sfânta Cruce, cu umilinţă spun aşa:
Bucură-te, înviere a celor omorâţi şi izbăvire a celor care se tânguiesc!
Bucură-te, deşertare a vistieriilor iadului şi câştigare a desfătării Raiului!
Bucură-te, lemn însufleţit, şi a tâlharului mântuire!
Bucură-te, hrană a celor care flămânzesc întru Duhul!
Bucură-te, pecete pe care oamenii au luat-o!
Bucură-te, Cinstită Cruce, uşă a tainelor prin care se revarsă râurile Dumnezeieşti!
Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 7

Moise a vrut să mântuiască din stricăciune preamult truditul neam. Te-ai dat lui ca un toiag, dar te-ai făcut cunoscut lui şi ca semn Dumnezeiesc şi spăimântându-se el de tăria ta, Sfântă Cruce, I-a cântat Lui Dumnezeu: Aliluia!

Icos 7

Dumnezeu, Care de demult i-a dat lui Moise legile în Sinai, de bunăvoie S-a pironit pe Cruce pentru oamenii păcătoşi şi a dezlegat blestemul legii vechi, ca puterea Crucii văzând-o toţi, cu inimile plecate să spună:
Bucură-te, ridicare a celor căzuţi şi alungare a patimilor lumeşti!
Bucură-te, înnoire a Învierii Lui Hristos şi arătare a Dreptului Judecător!
Bucură-te, copac bine înfrunzit, sub care se adăpostesc credincioşii!
Bucură-te, că eşti lemn de prooroci grăit a fi pe Pământ sădit!
Bucură-te, că eşti ajutor al Împărăţiei împotriva vrăjmaşilor, şi osândire a greşiţilor!
Bucură-te, Cinstită Cruce, sprijinire şi îmbogăţire a sărmanilor!
Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 8

Străină minune văzând, viaţă sfântă să vieţuim şi mintea la Cer să o înălţăm, că pentru aceasta Hristos S-a pironit pe Cruce şi cu trupul a pătimit, ca să-i tragă la Sine pe cei care-I cântă Lui: Aliluia!

Icos 8

Cuvântul Cel dinainte de veci singur avându-Şi Dumnezeirea, a venit din înălţime, S-a născut din Fecioara Maria, S-a arătat lumii Om smerit, Crucea a primit şi i-a făcut vii pe cei care-L iubesc pe El şi spun:
Bucură-te, Sfântă Cruce, armă a păcii şi semn al călătorilor!
Bucură-te, înţelepciune şi întărire a celor care se mântuiesc!
Bucură-te, nebunie şi sfărâmare a celor care dosădesc!
Bucură-te, că pe cele de pe Pământ le împreunezi cu cele de Sus!
Bucură-te, că luminezi inimile celor de jos, prin care stricăciunea s-a stricat!
Bucură-te, că prin tine mâhnirea s-a pierdut!
Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 9

A căzut tabăra demonilor înarmată cu tot felul de săgeţi şi neamul evreilor s-a ruşinat văzând că de toţi cu dor Crucea este închinată şi că de-a pururi izvorăşte tămăduiri celor care cântă: Aliluia!

Icos 9

Râurile gândurilor celor de rea credinţă s-au oprit, că fiind Tu pironit pe lemn, Doamne Iisuse Hristoase, nu se pricep cum şi Cruce ai suferit şi de stricăciune ai scăpat; dar noi Învierea o slăvim şi cu smerenie grăim:
Bucură-te, înălţime a înţelepciunii Lui Dumnezeu şi adâncime a Proniei Lui!
Bucură-te, necunoştinţă a bârfitorilor şi pierdere a nebunilor vrăjitori!
Bucură-te, că arăţi Învierea Lui Hristos şi Patimile Lui le înnoieşti!
Bucură-te, că ai şters întâiul păcat şi ai deschis uşile Raiului!
Bucură-te, că eşti de credincioşi mărită şi celor necredincioşi potrivnică!
Bucură-te, ajutătoare a celor care ţi se roagă şi vindecătoare a celor care bolesc!
Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 10

Vrând să mântuiască lumea, Stăpânul lumii S-a pogorât în chip negrăit şi S-a întrupat, Crucea a suferit şi din iubire de oameni pe toate Le-a pătimit, ca izbăvindu-ne pe noi de la toţi să audă: Aliluia!

Icos 10

Dumnezeiesc şi nebiruit zid al lumii ştim că eşti, Sfântă Cruce de viaţă purtătoare, că Făcătorul Cerului şi al Pământului pe tine Şi-a întins mâinile, te-a gătit ca pe o podoabă nepreţuită şi i-a învăţat pe toţi să zică:
Bucură-te, Cinstită Cruce, că L-ai purtat pe Hristos, Mântuitorul lumii!
Bucură-te, că eşti biruinţă a creştinilor şi temei al dreptei credinţe!
Bucură-te, că pe Amalec l-ai înfrânt şi pe stricătorul sufletelor l-ai biruit!
Bucură-te, că de mâinile lui Iacov mai înainte te-ai închipuit!
Bucură-te, că ai împlinit proorocirile şi cu Îngerii ne-ai unit!
Bucură-te, că cinstindu-te, ţie ne închinăm şi tu lumină ne dăruieşti!
Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 11

Cântarea toată se micşorează vrând a urma minunilor tale, Sfântă Cruce, că mulţimi de laude de-ţi vom aduce ţie, nimic vrednic nu împlinim faţă de cele pe care ni le-ai dat nouă, dar cântăm: Aliluia!

Icos 11

Crucea aceasta de Viaţă purtătoare, este dătătoare de lumină celor ce sunt în întuneric, că lumina ei sfântă îi povăţuieşte pe toţi spre cunoştinţa Dumnezeiască şi înălţându-se, ridică acum mintea noastră la Domnul:
Bucură-te, Luminătoare Cruce, ce Te arăţi celor ce sunt în întuneric!
Bucură-te, stea care străluceşti lumea şi-i orbeşti pe ucigaşii Lui Hristos!
Bucură-te, că ai strălucit cetele dreptmăritorilor şi ai risipit capiştele idolilor!
Bucură-te, că din Cer s-a arătat chipul tău!
Bucură-te, că însemnezi omorârea trupului, dar şi a patimilor!
Bucură-te, că pe tine Hristos S-a răstignit şi lumea a mântuit!
Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 12

Vrând să dea oamenilor Har, Domnul Iisus Hristos Îşi întinde mâinile pe lemn chemând toate neamurile, şi Împărăţia Cerurilor o dă tuturor celor care cu vrednicie şi cu credinţă Îi cântă Lui: Aliluia!

Icos 12

Te lăudăm cu dor pe tine, lemnul Domnului, ca pe un însufleţit! Pe tine S-a pironit cu trupul Cel care stăpâneşte peste Puterile cele de Sus, şi ne-a sfinţit, ne-a mărit şi ne-a învăţat pe noi a zice unele ca acestea:
Bucură-te, Cinstită Cruce, armă biruitoare asupra diavolilor!
Bucură-te, cea proorocită, meşteşugire a Lui Hristos purtătoare de lumină!
Bucură-te, frumuseţe şi cunună a dreptcredincioşilor ocârmuitori!
Bucură-te, stăpânire şi întărire a cuvioşilor preoţi!
Bucură-te, început al mântuirii, sfântă privire a Sfinţilor!
Bucură-te, făclie a Luminii celei Neînserate, veselie a sufletului meu!
Bucură-te Sfântă Cruce, păzitoare a creştinilor!

Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1)

O, întru tot cântat Lemn, pe care a fost răstignit Hristos, Cuvântul Cel mai Sfânt decât toţi Sfinţii, primind rugăciunile noastre, de toată primejdia izbăveşte-ne pe toţi şi de chinurile veşnice scapă-i pe cei care Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia!

Rugăciune

Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul sufletelor noastre, mărturisim înaintea Ta că noi suntem cei care Te-am răstignit cu multele noastre păcate şi fărădelegi! Ne rugăm bunătăţii Tale să ne faci părtaşi ai Sfintelor Tale Patimi, ai cinstitelor Tale răni, ai morţii Tale cea de viaţă făcătoare, ca prin dragostea Ta să câştigăm puterea şi răbdarea pe care Le-ai avut când Te-au răstignit evreii necredincioşi! Doamne dă-ne să avem pocăinţă, să simţim întristarea morţii Tale, cum au simţit-o: Maica Ta Sfântă, ucenicii Tăi şi femeile mironosiţe şi să cunoaştem moartea Ta, cum Te-a cunoscut zidirea neînsufleţită, care s-a mişcat la răstignirea Ta, şi cum Te-a cunoscut tâlharul credincios, pe care, rugându-Ţi-se, l-ai primit în Rai! Iartă-i pe toţi creştinii vii şi adormiţi, precum Ţi se roagă în toate zilele Sfânta Biserică şi învredniceşte-i de Împărăţia Ta! Ne închinăm Crucii Tale, Hristoase şi o slăvim pentru dragostea Ta! O, Răstignitul meu Hristoase, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, scuipări, batjocuri şi necinste ai răbdat pentru păcatele noastre, să ne dai pildă de adevărată răbdare! Ruşine să ne fie de ne vom plânge de cele ce ne vin din Voia Ta pentru păcatele noastre! Toate ni le trimiţi ca să ne apropiem mai mult de Tine, să Te slăvim şi să ne pedepsim în această viaţă pentru câştigarea vieţii veşnice! Doamne, Te rugăm dă-ne putere, răbdare şi necârtire să ducem tot ce ni s-ar întâmpla! Recunoaştem că suntem neputincioşi de nu ne vei întări, orbi de nu ne vei lumina, legaţi de nu ne vei dezlega, fricoşi de nu ne vei face îndrăzneţi, răi de nu ne vei preface în buni, pierduţi de nu ne vei ierta, robi de nu ne vei răscumpăra cu puterea Ta Dumnezeiască şi cu darul Sfintei Tale Cruci. Slavă Ţie Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase, slavă Ţie! Amin!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhivă blog

CATEGORII

. Despre Evlavie (3) .RUGĂCIUNE (19) .Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul (2) .Rugăciune către Sfântul Mucenic Fanurie (2) ABECEDARUL VIETII DUHOVNICESTI (1) ACATISTE (10) Acatistele zilelor săptămânii (1) ACATISTUL Cuviosului Ioan de la Prislop (1) ACATISTUL Sfantului Ciprian (1) Acatistul Sfantului Gheorghe (3) Acatistul Sfantului Nectarie Taumaturgul (3) Acatistul Sfantului Nicolae (1) Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (1) Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL (1) ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC ȘI TĂMĂDUITOR PANTELIMON (1) Acatistul Sfântului Serafim de Sarov - 2 Ianuarie (1) ACATISTUL SFÂNTULUI STELIAN (1) Acatistul Sfintei Cruci (1) ACATISTUL SFINTEI MUCENITE VARVARA (3) Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: (1) Acatistul Sfintei Parascheva (2) Acatistul Sfintilor Brancoveni (1) Acatistul Sfintilor Trei Ierarhi (1) ACATISTUL SFINȚILOR IOSIF IACOB ȘI DAVID PROOROCUL (1) Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (2) Adormirea Maicii Domnului (1) Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (1) ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI MUCENIC ŞTEFAN (1) AGHIAZMA SAU APA SFINTITA (2) AICI GASESTI CANTARI BISERICESTI (1) AICI GASESTI INDREPTAR PENTRU SPOVEDANIE (9) AICI GASESTI INTREBARI SI RASPUNSURI (4) AICI GASESTI MOASTELE SFINTEI PARASCHIVA (2) AICI GASESTI SFATURI DUHOVNICESTI (6) AICI SANT CELE MAI IMPORTANTE RUGACIUNI (1) AICI SE GASESC SFINTE MOASTE (2) Alexandru Pesamosca (2) APOSTOL ŞI MUCENIC ŞTEFAN (1) Arhanghelui Gabriel. (1) ARHIMANDRIT TEOFIL PARAIAN (5) Articole Apopei Roxana (1) Articole Ioan Monahul (5) AUDIO..VISARION IUGULESCU (1) BISERICI (35) BUNA VESTIRE (2) CANOANELE SFANTULUI CALINIC (2) Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia - sora lui (1) Canonul Sfantului Andrei Criteanul din Postul Sfintelor Pasti (2) CANONUL SFANTULUI EFREM SIRUL (1) Canonul Sfantului Meletie al Antiohiei (1) CARTI INTERESANTE (1) Cei patru Sfinţi Evanghelişti (1) CELE 7 PLANSURI..EFREM SIRUL (6) Cele noua lectii predate de Sfintii Petru si Pavel (1) Cine a fost Zorica Laţcu Teodosia? (2) CITATE DESPRE RABDARE (2) CITATE DIN SF EVANGHELIE (3) CUGETARI ORTODOXE (1) CUM ÎNSEALĂ DIAVOLUL PE OM (1) CUM SA NE RUGAM (8) CUVINTE DE FOLOS (31) Cuviosul Arhimd. Sofronie (1) CUVIOSUL ISIDOR PELUSIOTUL (1) Cuviosul Nicodim de la Tismana (26 Decembrie) (3) CUVIOSUL SERGHIE: (2) Cuviosul Tadei de la Vitovnita (1) Cuviosului Sofronie Saharov (1) DESPPRE VRAJI SI FARMECE (1) DESPRE CINSTIREA SFINŢILOR (1) DESPRE AVORT (3) DESPRE ACATISTE SI PARACLISE (1) DESPRE APOCALIPSA (1) DESPRE BOALA (2) Despre Boboteaza (1) DESPRE CLEVETEALA SI JUDECATA. (1) Despre clevetire (1) Despre Clopote (1) Despre colivă (2) DESPRE CREDINTA (1) DESPRE CRUCE (6) DESPRE DIAVOL (13) DESPRE DRAGOSTE (1) Despre educatia crestina a copiilor (1) DESPRE HAINELE PREOTESTI (2) DESPRE ICOANE (10) DESPRE INGER PAZITOR (3) Despre invidie (1) DESPRE JUDECAREA APROAPELUI (2) DESPRE JUDECATA DE APOI SI VIATA DUPA MOARTE (7) DESPRE JUDECATILE LUI DUMNEZEU (4) DESPRE LACRIMI (2) DESPRE LUMANARI (4) DESPRE MAICA DOMNULUI (3) DESPRE MANIE (2) Despre milostenie (2) DESPRE MOARTE (5) DESPRE OZN-URI (1) DESPRE PACAT (3) DESPRE POCAINTA (2) DESPRE POST (12) Despre PREOTUL DUHOVNIC (2) DESPRE RAI SI IAD (4) DESPRE RUGACIUNE (30) Despre Rugaciunea Inimii (2) Despre Sfanta Impartasanie (1) DESPRE SFINTELE MOASTE (6) DESPRE SMERENIE (3) DESPRE SMERENIE MANDRIE SI EGOISM (7) DESPRE SUFLET (1) DESPRE TALISMAN (1) DESPRE TRUFIE (1) DESPRE URA (1) DIN SFATURILE DE LA PARINTELE IOAN (8) DREPTUL SIMEON ŞI SFÂNTA PROOROCIŢĂ ANA (1) Drumul sufletului după moarte (1) Dudul lui Zaheu - Biserica Sfantul Elisei din Ierihon (2) Duminica Tuturor Sfintilor (1) ENIGMA MARAMEI VERONICĂI (2) EPISTOLIA DOMNULUI (2) EVANGHELIA ZILEI 16. 11. 2014 (1) GRIGORIE TEOLOGUL ŞI IOAN GURĂ DE AUR (1) ICOANA BIZANTINĂ (1) IER. SAVATIE BASTOVOI (1) IEROD. VISARION IUGULESCU (6) INDICATIILE TESTAMENTARE ALE LUI IOAN IANOLIDE: (1) INDREPTAR SPOVEDANIE DE VALERIU GAFENCU (1) Inmormantarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Nicolae al Banatului (1) INTERVIURI (33) INVATATURI (121) IZVORUL TAMADUIRII (2) ÎNAINTEPRĂZNUIREA ÎNTÂMPINĂRII DOMNULUI (1) Întâmpinarea Domnului -Stretenia (2) Kamenski Mănăstirea "Înălţarea Domnului" (1) Lancea cu care a fost omorât Hristos (1) Legenda Sfântului Valentin (1) Maica Pelaghia (1) MANASTIREA HUREZU (1) MARGARITARE DUHOVNICESTI (1) Maria Egipteanca (6) MĂRTURIA PĂRINTELUI PANTELIMON DESPRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (1) MILOSTENIA (1) MILOSTENIE..VREAU AJUTOR (6) MINUNEA DE LA SF.MORMANT (1) Minuni ale Sfantului Nectarie (16) Minuni Sfanta Parascheva (3) MINUNI.. (60) MITROPOLITUL BARTOLOMEU ANANIA (3) Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul (1) NICOLAE VELIMIROVICI (2) O ISTORIOARA CU O VEDENIE FALSA (1) O rugăciune de dimineaţă (1) OSÂNDIRE DE SINE SI EGOISM (1) PAR. ILIE CLEOPA (3) PARACLIS LA TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL ( 29 AUGUST) (1) PARACLISUL CUVIOSULUI GHEORGHE DE LA HOZEVA (8 IANUARIE) (1) PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL IOAN EVANGHELISTUL ( 8 mai) (2) PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL TOMA (6 octombrie) (4) PARACLISUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC MINA (11 NOIEMBRIE) (4) PARACLISUL SFINȚILOR MUCENICI ADRIAN ȘI NATALIA (26 AUGUST) (1) Parastasele și folosul lor (3) PARINTELE ADRIAN FAGETEANU (5) PARINTELE ARSENIE BOCA (50) PARINTELE ARSENIE PAPACIOC (17) PARINTELE CLEOPA (43) PARINTELE ILARION ARGATU (10) PARINTELE ILIE LACATUSU (4) PARINTELE IOSIF TRIFA (3) PARINTELE JUSTIN PARVU (8) Parintele Maxim (1) Parintele Maxim un stalpnic al zilelor noastre (1) PARINTELE PAISIE AGHIORITUL (32) PARINTELE PETRONIU TANASE (1) PARINTELE PORFIRIE (5) PARINTELE SOFIAN BOGHIU (5) Parintele Teofil Paraian (1) PARINTELE VISARION IUGULESCU (4) Părintele Ardenie Boca (1) Părintele Constantin Galeriu (1) Părintele Iulian de la Prodromu (1) Părintele Nicău (1) Părintele Proclu (1) PĂRINTELE PROFESOR DUMITRU STĂNILOAE (1) Părintele Rafail Noica (1) Pătimirea Sfinţilor Mucenici Trofim Savvatie şi Dorimedont († 276) (1) Pelerinaj Grecia 2017 (2) PILDE (127) PILDE CRESTINE (16) PILDE DIN PATERIC (4) POEZII (87) POEZII ..IISUS HRISTOS (14) Poezii cu Preot Ioan (15) POEZII DE ANDREI BOTOSANU (8) POEZII DE CAMELIA CRISTEA (3) Poezii de Costel Ursu (1) Poezii de Doru Avram (1) Poezii de Eliana Popa (13) POEZII DE ILARION ARGATU (2) Poezii de Pr.Gabriel Militaru (1) Poezii de Preot Sorin Croitoru (37) POEZII DE RADU GYR (3) POEZII DE TRAIAN DORZ (7) Poezii de Valeriu Gafencu (3) Poezii de Vasile Militaru (1) Policarp si Laurentiu (1) POSTUL SFINTILOR PETRU SI PAVEL (2) POVESTIRE (6) POVESTIRI DIN PATERIC (1) POVESTIRI DUHOVNICESTI (3) POVESTITE DE SFINTI (25) Pr. Efrem Atonitul (1) PR. PAISIE OLARU (2) PREOT Ioan Dumitriu de la Parohia Tipografilor (1) Preotul Andrei Constantin (1) PREVIZIUNI (1) Prigonită pentru Iisus Hristos la doar 14 ani (1) PROFETII (30) Prohodul Domnului (1) Proorocul Moise (1) PROTOSINGHELUL NICODIM MANDITA (4) Pruncii Simeon şi Parascheva (1) Psalmul 50 (al lui David) (1) PUSTNIC ONUFRIE (1) Rucăciune către sfinti (1) Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos (1) RUGACIUNE CATRE SF. GRIGORIE DECAPOLITUL (1) Rugaciune catre Sf. Nectarie (2) RUGACIUNE CATRE SFANTUL CUVIOS STELIAN (1) RUGACIUNE CATRE SFANTUL NICOLAE (1) Rugaciune pentru bolnavii de cancer. (1) RUGACIUNEA PARINTELUI GHERONTIE - PENTRU ORICE DORINTA (1) Rugaciunea Sfantului Ciprian (1) Rugaciunea Sfintei Cruci (1) RUGACIUNI (86) Rugăciune catre Sfantul Ilie (2) Rugăciune catre Sfantul Nectarie (2) Rugăciune către Mântuitorul a Sfântului Dimitrie al Rostovului (1) RUGĂCIUNE CĂTRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (1) Rugăciune către sf Arhangheli Mihail Si Gavril (1) Rugăciune către Sfântul Apostol Simon Zilotul (3) Rugăciune către Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan (2) RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL GHEORGHE (1) Rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Maximovici (2) RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL MUCENIC VENIAMIN DIACONUL (1) Rugăciune către Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul (1) RUGĂCIUNE CĂTRE TOTI SFINTII (3) Rugăciune de pocăinţă (1) Rugăciune pentru căsătorie... (2) RUGĂCIUNEA PREACUVIOSULUI PĂRINTE IOAN DAMASCHIN (1) Rugăciunea Sfântului Ciprian (1) Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: (3) Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina (1) Rugăciuni către Sf. Pantelimon (2) Rugăciuni către Sfinţii Arhangheli pentru fiecare zi a săptămînii (1) SA FIM OAMENI SA-I AJUTAM (4) SARBATORI (27) Sânzaienele (1) SCOPUL VIETII CRESTINESTI (1) SEMNIFICATIA NUMELUI NOSTRU. (1) Sf ap Iacob al lui Zevedeu (1) SF DIMITRIE IZVORATORUL DE MIR (2) Sf Efrem cel Nou (1) Sf Gheorghe (2) Sf Gheorghe Hozevitul (2) Sf Ignatie (1) SF IOAN GURA DE AUR (16) Sf Lazăr din Betania (1) SF SPIRIDON (1) SF. IERARH ANTIM IVIREANU (2) Sf. Ignatie Teoforul (4) SF. IOAN BOTEZATORUL (14) SF. IOAN DE LA PRISLOP (3) Sf. Mc. Calistrat; (1) Sf. Porfirie Bairaktaris (1) Sf. Prooroc Iona (1) Sf. Sfintit mucenic Valentin (1) SF.APOSTOL SI EVANGHELIST LUCA (2) SF.IERARH CALINIC DE LA CERNICA (5) Sf.Ignatie Briancianinov (1) SFANFA LITURGHIE (1) Sfanta Ana (4) SFANTA DUMINICA (1) SFANTA ECATERINA (1) SFANTA FILOFTEIA (10) SFANTA HRISTINA (3) Sfanta Lucia (3) Sfanta Marina (4) Sfanta Mucenita Haritina (1) Sfanta Mucenita Sofia si fiicele sale (1) Sfanta Mucenita Tecla (2) SFANTA PARASCHIVA (12) Sfanta Salomeea (1) Sfanta Tatiana (3) Sfanta Teodora (1) Sfanta Veronica (1) SFANTA XENIA (5) Sfantul ioan Iacob Hozevitul (5) Sfantul Mc Ioan Valahul (2) SFANTUL ADRIAN (6) Sfantul Alexandru (2) Sfantul Andrei - Apostolul romanilor (3) Sfantul Andrei Rubliov (1) SFANTUL ANTONIE CEL MARE (8) Sfantul Ap.Timotei (5) SFANTUL APOSTOL ANDREI (7) SFANTUL APOSTOL IOAN (3) Sfantul Apostol si Evanghelist Matei (3) Sfantul Apostol Tadeu (1) SFANTUL CRISTIAN (1) Sfantul Cuvios Patapie (3) SFANTUL DANIIL SIHASTRUL (1) Sfantul Dimitrie al Rostovului (1) SFANTUL DUMITRU (12) Sfantul Efrem Cel Nou (3) Sfantul Eftimie cel Mare (1) Sfantul Fanurie (1) SFANTUL FILIP (2) SFANTUL GHEORGHE (2) Sfantul GHERASIM DE LA IORDAN (1) Sfantul Gherasim din Kefalonia (1) SFANTUL GRIGORIE DECAPOLITUL (2) Sfantul Haralambie (2) SFANTUL IERARH PARTENIE (1) Sfantul Ierarh Vasile cel Mare (5) SFANTUL ILIE (8) Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava (4) SFANTUL IOAN DAMASCHIN (2) SFANTUL IOAN IACOB HOZEVITUL (5) SFANTUL IOAN RUSUL (9) SFANTUL IOAN SCARARUL (3) SFANTUL IOSIF DE LA PARTOS (6) Sfantul Isidor din Hios (1) Sfantul Isidor Pelusiotul (1) Sfantul Iuda (1) Sfantul Iuliu Veteranul (1) Sfantul Lazăr din Betania (1) SFANTUL MACARIE CEL MARE (2) SFANTUL MARCU ASCETUL (1) Sfantul Maxim Mărturisitorul (1) SFANTUL MINA (10) Sfantul Mucenic Gheorghe (2) Sfantul Mucenic Polieuct (1) SFANTUL MUCENIC TRIFON (3) SFANTUL NECTARIE (40) SFANTUL NICOLAE (20) Sfantul Nil Dorobantu (1) SFANTUL PAHOMIE CEL MARE (1) SFANTUL PANTELIMON (13) Sfantul Parinte Vichentie Malău (1) Sfantul Policarp (1) Sfantul Prooroc Iona (1) Sfantul Sava (1) SFANTUL SELAFIL DE LA NOUL NEAMT (1) SFANTUL SERAFIM DE SAROV (11) Sfantul Serafim de Virita (3) SFANTUL SILUAN ATONITUL (2) Sfantul Simeon Stalpnicul (2) SFANTUL SPIRIDON (13) SFANTUL STEFAN (9) Sfantul Stefan cel Mare (2) SFANTUL STELIAN (8) Sfantul Teodor Studitul (2) Sfantul Teodor Tiron (3) Sfantul Teodosie cel Mare (3) Sfantul Teodosie de la Brazi (2) SFANTUL TIHON DE ZADONSK (1) Sfantul Trifon (1) SFANTUL VASILE (3) SFANTUL VASILE CEL MARE (1) SFANTUL VICTOR (1) Sfantul. Cuvios Dimitrie cel Nou (2) SFATURI DUHOVNICEŞTI ALE UNUI STAREŢ DE LA OPTINA (1) SFATURI CRESTINE (15) SFATURI DE LA PARINTELE IOAN (13) Sfaturi de la parintele Iustin Parvu (1) SFATURI DUHOVNICESTI (41) SFATURI PENTRU ANUL NOU (1) Sfaturi pentru suflet (4) SFATURI PENTRU VIAŢA DUHOVNICEASCĂ (1) SFÂNTA MUCENIŢĂ AGATA (1) Sfânta Muceniţă Agnia (1) SFÂNTA MUCENIŢĂ PARASCHEVI (1) Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale (1) Sfânta Salomeea (1) Sfânta Teodora de la Sihla (1) Sfântul Antonie cel Mare (5) SFÂNTUL ANTONIE DE LA IEZERU VÂLCEA (1) Sfântul Apostol Filip (4) SFÂNTUL APOSTOL IACOB AL LUI ALFEU (1) Sfântul apostol Luca (1) Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan (1) SFÂNTUL ARHIDIACON (1) Sfântul Ciprian si Iustina (2) SFÂNTUL CUVIOS ANTIPA DE LA CALAPODEȘTI ( 10 ianuarie) (1) SFÂNTUL CUVIOS ANTONIE DE LA IEZERUL VÂLCEA (1) Sfântul Cuvios Macarie cel Mare sau Egipteanul (1) Sfântul cuvios Memnon (1) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ (1) SFÂNTUL CUVIOS PĂRINTE MAXIM MĂRTURISITORUL (1) SFÂNTUL CUVIOS TEOFIL CEL NEBUN PENTRU HRISTOS (1) Sfântul Efrem cel Nou (2) Sfântul Efrem Sirul (8) Sfântul Gheorghe Hozevitul (1) Sfântul Grigorie (1) Sfântul Grigorie de Nyssa (2) Sfântul Grigorie Palama (2) Sfântul Haralambie (1) Sfântul Ierarh Eumenie (1) Sfântul ierarh Ioan Maximovici cel nou (1) SFÂNTUL IERARH IOSIF CEL NOU DE LA PARTOŞ (3) Sfântul Ierarh Vasile Cel Mare. (1) Sfântul Ioan Botezătorul (16) SFÂNTUL IOAN CARPATINUL: (2) Sfântul Ioan Evanghelistul (1) Sfântul Ioan Gură de Aur (4) Sfântul Ioan Iacob Hozevitul (6) Sfântul Ioan Rilă (1) SFÂNTUL ISAAC SIRUL (2) SFÂNTUL MACARIE EGIPTEANUL (1) SFÂNTUL MARE MUCENIC TEODOR STRATILAT (1) Sfântul Mc. Gheorghe (1) Sfântul Moise Etiopianul. (1) SFÂNTUL MUCENIC CALINIC (1) Sfântul Nicolae (5) Sfântul Nicolae Velimirovici (3) Sfântul Pahomie (1) SFÂNTUL PROOROC ZAHARIA (1) SFÂNTUL SERAFIM DE LA SAROV 1759 - 1833 (1) Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist (1) SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC HARALAMBIE (2) SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC LUCHIAN (1) SFÂNTUL TEOFAN ZAVORATUL (1) SFIINTII-PRIETENII LUI DUMNEZEU (1) Sfintele Mucenite Agapi Hionia si Irina (1) SFINTELE PASTI (7) SFINTELE TAINE (1) SFINTI (206) Sfintii Zotic Atal Camasis si Filip de la Niculitel (2) Sfintii 40 de mucenici (1) Sfintii 42 de Mucenici din Amoreea (1) SFINTII APOSTOLI (11) SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL (8) SFINTII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL (13) Sfintii Atanasie si Chiril (3) SFINTII CHIR SI IOAN (3) SFINTII CONSTANTIN SI ELENA (1) Sfintii impărati Constantin si Elena (2) Sfintii Inchisorilor (1) SFINTII IOACHIM SI ANA (1) Sfintii Mari Mucenici Serghie si Vah. (1) Sfintii Marturisitori Ardeleni (1) Sfintii Mihail si Gavril (4) Sfintii Simeon si Ana (1) Sfintii Trei Ierarhi Vasile Grigorie si Ioan (6) Sfintii Varsanufie si Ioan (2) Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei (9 martie) (1) Sfinții Mucenici Pavel şi Iuliana (1) SFINŢII PATRUZECI DE MUCENICI DIN SEVASTIA (1) SFINŢII ŞI OCROTIRILE LOR (1) SFINŢII TREI IERARHI: VASILE CEL MARE (1) Sfînta Mare Muceniţă Irina (1) Sfîntul Antonie de la Iezeru-Vîlcea (1) SINUCIGAŞII (1) SÎMBATA LUI LAZAR. FLORIILE (1) so (1) SOBORUL MAICII DOMNULUI (1) Soborul Sfinților 70 de Apostoli. (1) SUFERINTE (1) TAINA CASATORIEI (1) TAINA SFINTEI SPOVEDANII (2) TEODORA DE LA SIHLA (2) Tezaurul Mănăstirii Sfânta Ecaterina din Sinai (1) Traditii si obiceiuri romanesti de Sfanta Parascheva (1) TREPTELE PACATULUI (2) TROPARUL SFANTULUI IERARH IOSIF DE LA PARTOS (2) TROPARUL SFANTULUI MUCENIC VLASIE (1) TROPARUL SFINTILOR TREI IERARHI (1) TUTUNUL ŞI ŢIGĂRILE = PĂCATUL SINUCIDERII (1) Ultimele trei dorinţe ale lui Alexandru cel Mare (1) VALERIU GAFENCU (4) VAMEȘUL ȘI FARISEUL (1) VAMILE VAZDUHULUI (1) Versuri de Horațiu Stoica (1) VEŞMÂNTUL ÎMPLINIRII RUGĂCIUNII LUMINĂTOARE (1) VIATA LUI IISUS HRISTOS (1) Viata Sf.Mare Mucenic Mina (1) Viata Sfantului Fanurie (27 august) (1) Viața Sfântului Iosif cel Nou de la Partos (1) VORBESTE PARINTELE GEORGE ISTODOR (9) Zămislirea Sfantului Ioan Botezătorul (1)

sfinti romani

CARUI SFANT TREBUIE SA NE RUGAM?

Drumul către viaţa cea veşnică şi fericită a împărăţiei lui Dumnezeu trece prin multe necazuri şi ispite în această scurtă viaţă, iar noi avem nevoie de ajutor în aceste încercări, ajutor pe care nici un om nu poate să ni-l dea. De aceea ne întoarcem către Dumnezeu, către Maica Domnului şi către sfinţi. Şi cele pe care nu întotdeauna putem de unii singuri să le înfăptuim, acelea întru care nu întotdeauna pot să ne ajute ­medicii cei pământeşti şi mai-marii zilei, pot întotdeauna să ni le dea sfinţii lui Dumnezeu. Orice sfânt poate să ceară de la Dumnezeu ­lucrurile pentru care ne rugăm, dacă acestea ne sunt spre folos şi spre mântuirea sufletelor noastre. Şi totuşi, după cuvintele Apostolului, ­„darurile sunt felurite” (I Cor. 12, 4). După împrejurările vieţii sfinţilor, ori după voia osebită a lui Dumnezeu, unii ­dintre sfinţi ajută celor care se roagă lor pentru un anumit lucru, alţii – pentru un altul, după darurile lor; şi nu există necaz al vieţii, nevoie sufletească ori trupească la care să nu răspundă un plăcut al lui Dumnezeu şi pe care să n-o împlinească acesta.

SFANTA SCRIPTURA

Totalul afișărilor de pagină

SFINTI

SFINTI