25 octombrie 2018

Plecare in procesiune cu Moastele Sfantului Dimitrie - cu preot Ioan"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata"....
Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ...

Sf Dimitrie izvorâtorul de MirDOAMNE AJUTA ! DUMNEZEU SA ITI ASCULTE RUGACIUNILE...DRAGA VIZITATOR AL BLOGULUI MEU , SI SA TE BINECUVANTEZE...

21 octombrie 2018

Acatistul Sfantului Gherasim --- izgonitorul de draci"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata"....
Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ...

18 octombrie 2018

APOSTOL ŞI PĂRINTE- Sfântul apostol Luca

"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ...Din sfinte vremuri adumbrite de răsuflările cereşti
Prin dulci cuvinte de scriptură ca un luceafăr străluceşti;
Apostol luminat cu duhul, pe valuri de istorii treci
Precum un înger ce veghează ascuns în miile-i de veci.
Cununa biruinţei tale o văd aievea luminând
Căci la Hristos fiii credinţei de-a pururi mâinile-şi întind.
În munţii pravilei înalte livanul dragostei îl arzi
Şi ucenici se nasc prin tine precum pădurile de brazi;
Ascuns e leacul vindecării în mâna unui doctor sfânt
Care aduce mângâiere durerilor pe-acest pământ;
Pictor al marilor speranţe, icoană vie-ai întrupat
În chipul candidei Fecioare de-atâtea veacuri adorat.
În Troia arde focul sacru, la Roma idoli prăbuşeşti
Şi-n Macedonia cu Pavel răsună glasuri îngereşti;
Pe al tău umăr se ridică altarul noilor slujiri
Căci te-ai făcut pe veci părinte cereştilor mărturisiri
În haina cugetării sfinte te-apropii astăzi şi de noi,
Când glasul sfetnicului clopot vesteşte vremea de apoi;
Prin tine cerul se coboară cu-ale lui taine pe pământ,
Prin tine inima vibrează de-acel dumnezeiesc cuvânt.
În Antiohia cea mare atâtea stele s-au ivit,
Dar steaua ta e-atât de sfântă că până azi ne-a strălucit
Scăldaţi în dorul mântuirii genunchi de ceară noi plecăm
Şi străbătuţi de harul veşnic icoana ta o căutăm;
Adie vântul umilinţei când ruga ta urcă la cer
Şi toate gândurile negre din inimile noastre pier.
Pe-nviforata mare-a vieţii răsari precum un soare lin,
Cu-a ta privire de zăpadă, cu glas profetic, cristalin,
Veşmintele-ţi de mir sunt pline, surâsul tău e rai duios,
Sfinte Evangheliste Luca, martir al Domnului Hristos…


autor Gabriel Constantin-vol.Aripi de heruvim

16 octombrie 2018

La Mitropolia din Tessalonik - cu preot IoanAi păcătuit? Intră în biserică, spune lui Dumnezeu: "Am păcătuit!". Nu-ti cer nimic altceva decât numai aceasta. Dumnezeiasca Scriptură spune: "Spune tu păcatele tale întâi, ca să te îndreptezi”(Isaia 43,26).
Spune păcatul, ca să scapi de păcat! Nu-i nevoie pentru asta nici de oboseală, nici de şiruri de cuvinte, nici de cheltuială de bani, nici de altceva de acest fel.
Spune un cuvânt, fii sincer fată de păcat şi spune: "Am păcătuit!".


                              Rugaciunea Sfantului Grigorie Palama catre Maica Domnului

Fecioară, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cuvântul cu trup; ştiu, cu adevărat ştiu, că nu se cuvine, nici se cade ca eu, cel atâta de desfrânat, cu ochi spurcaţi să văd icoana ta, a celei preacurate, a celei pururea Fecioare, a celei ce ai şi trupul şi sufletul curat şi nespurcat, şi să o sărut cu buze necurate şi întinate, sau să mă rog. Căci cu dreptate este ca de mine, cel desfrânat, să se îngreţoşeze şi să mă urască curăţia ta. Dar fiindcă Dumnezeu, pe care L-ai născut, S-a făcut om, ca să cheme pe cei păcătoşi la pocăinţă, pentru aceasta am îndrăznit şi eu, să mă apropii de tine cu lacrimi rugându-mă.
Primeşte această mărturisire, a greşelilor mele cele multe şi grele şi o du Unuia Născut Fiului tău şi Dumnezeu, rugându-te Lui ca să fie milostiv ticălosului şi tăvălitului meu suflet. Că de mulţimea fărădelegilor mele sunt oprit a căuta spre Dânsul şi a cere iertare. Pentru aceasta, pe tine te pun înainte solitoare şi mijlocitoare. Că multe şi mari daruri dobândind eu de la Ziditorul meu Dumnezeu, şi uitându-le pe toate, şi nemulţumitor arătându-mă, ticălosul, cu necuviinţă m-am alăturat cu dobitoacele fără de minte, şi m-am asemănat lor; fiind sărac de fapte bune, bogat de patimi, şi plin de ruşine, lipsit de dumnezeiască îndrăzneală, osândit de Dumnezeu, făcându-mă de plângere arhanghelilor, de râs dracilor, şi de urâciune oamenilor, mustrat de conştiinţă, ruşinat de lucrurile mele cele rele şi mai înainte de moarte fiind mort, şi mai înainte de judecată de sine-mi osândit, şi mai înainte de munca cea fără de sfârşit de deznădăjduire muncit. Pentru aceea dar, numai la a ta sprijinire alerg, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, cel ce sunt dator cu nenumăraţi talanţi; cel ce întru dezmierdări cu desfrânatele am cheltuit avuţia cea părintească; cel ce am curvit mai mult decât desfrânata; cel ce am făcut fărădelege mai mult decât Manase; cela ce m-am făcut nemilostiv mai mult decât bogatul; cela ce sunt slugă lacomă, vas al gândurilor celor rele, vistierie a cuvintelor celor urâte şi spurcate, străin de toată fapta cea bună. Miluieşte-mă pe mine cel smerit; milostiveşte-te spre mine cel neputincios.         Mare îndrăzneală ai la Cel ce s-a născut din tine. Nimeni nu are putere precum tu, Maica lui Dumnezeu; că toate le poţi, ca ceea ce eşti mai presus de toate zidirile şi nimic nu îţi este ţie cu neputinţă, numai de vei voi. Deci, nu trece cu vederea lacrimile mele; nu te întoarce de către suspinul meu; nu lepăda durerea inimii mele; nu ruşina nădejdea mea cea către tine. Ci cu rugăciunile tale cele de Maică, silind pe cea nesilită milostivire a Fiului tău, Cel bun şi Dumnezeu, învredniceşte-mă pe mine ticălosul şi nevrednicul robul tău, să-mi iau frumuseţea mea cea dintâi şi dintru început şi să lepăd grozăvia patimilor, să mă slobozesc de păcat şi să mă robesc de dreptate; să mă dezbrac de spurcăciunea dulceţii celei trupeşti şi să mă îmbrac întru sfinţenia curăţeniei cele sufleteşti; să mor lumii şi să viez faptei celei bune. Călătorind eu, împreună călătoreşte cu mine; pe mare înotând, împreună înoată; priveghind, întăreşte-mă; necăjindu-mă, mă mângâie; împuţinându-mă la suflet, îmbărbătează-mă; îmbolnăvindu-mă, vindecare îmi dăruieşte; nedreptăţit fiind, izbăveşte-mă; năpăstuit fiind, îndreptează-mă; spre moarte primejduindu-mă, degrab alergând mă scoate; vrăjmaşilor celor nevăzuţi, în toate zilele de temut mă arată; ca să cunoască toţi cei ce cu nedreptate mă tiranizează, al cui rob sunt eu.

Aşa, Preabună Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, ascultă ticăloasa mea rugăciune şi nu mă ruşina de nădăjduirea mea cea către tine, ceea ce eşti după Dumnezeu nădejdea tuturor marginilor pământului. Aprinderea trupului meu stinge-o; viforul cel cumplit din sufletul meu, potoleşte-l; mânia cea amară, îmblânzeşte-o; trufia şi mândria părerii celei deşarte, din mintea mea şterge-o; nălucirile cele de noapte ale duhurilor celor viclene şi bântuielile cele de zi ale gândurilor cele necurate, din inima mea împuţinează-le; învaţă limba mea să grăiască cele de folos; povăţuieşte ochii mei să vadă drept faptele bune cele adevărate. Picioarele mele îndreptează-le să alerge fără împiedicare pe calea cea fericită a poruncilor lui Dumnezeu; mâinile mele fă-le să se sfinţească ca, cu vrednicie să le ridic pe ele către Fiul Cel Preaînalt; curăţeşte-mi gura mea ca, cu îndrăzneală să-L numesc Tată pe Dumnezeu Cel Înfricoşat şi Prea Sfânt; deschide-mi urechile mele ca să audă simţitor şi gânditor cuvintele cele mai dulci decât mierea şi fagurul ale Sfintelor Scripturi, şi să vieţuiesc după dânsele întărindu-mă de tine.

Dă-mi vreme de pocăinţă, de întoarcere a gândurilor; de moartea cea năprasnă, fereşte-mă; osândit de conştiinţă fiind, izbăveşte-mă. Şi mai pe urmă de toate, fii lângă mine la despărţirea sufletului de ticălosul meu trup. Sila cea nesuferită, lesnind-o; durerea cea nespusă, uşurând-o; strâmtoarea cea nemângâiată, mângâind-o; de faţa cea întunecată a dracilor, izbăvindu-mă; de cercarea cea preaamară a vameşilor celor din aer şi stăpânitorilor întunericului, slobozindu-mă şi zapisele păcatelor mele celor multe rupându-le, cu Dumnezeu mă împrieteneşte, şi stării Lui de-a dreapta, celei fericite, la înfricoşata judecată mă învredniceşte; şi bunătăţilor celor veşnice şi nestricăcioase, moştean pe mine mă fă.

Această mărturisire îţi aduc ţie, Stăpâna mea, Născătoare de Dumnezeu, lumina ochilor mei celor întunecaţi, mângâierea sufletului meu, folositoarea şi nădejdea mea cea după Dumnezeu. Pe care cu blândeţe primeşte-o şi mă curăţeşte de toată spurcăciunea trupului şi a duhului. Şi mă învredniceşte în veacul acesta de acum fără de osândă să mă împărtăşesc cu preasfântul şi preacuratul Trup şi Sânge al Fiului şi Dumnezeului tău; iar în cel ce va să fie, cu cina cea preadulce şi cerească a desfătării Raiului, unde este locaşul tuturor celor ce se veselesc. Aceste bunătăţi, dobândindu-le eu nevrednicul, să slăvesc în vecii vecilor preacinstitul şi de mare cuviinţă numele Fiului şi Dumnezeului tău, Cel ce primeşte pe toţi cei ce se pocăiesc din tot sufletul, pentru tine, ceea ce te-ai făcut mijlocitoare şi chezăşuitoare tuturor păcătoşilor. Că prin tine, Prealăudată şi Preabună Stăpână, se mântuieşte toată firea omenească, lăudând şi binecuvântând pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea Cea Prea Sfântă şi de o fiinţă, totdeauna acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

RĂZBOIUL NEVĂZUT pentru MÂNTUIREA SUFLETULUI

"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ...

     
   Bucuria mea, Mantuirea sufletului, este un act sinergic, este raspunsul credinciosului la chemarea Duhului Sfant. Ce inseamna “act sinergic”? Inseamna ca este nevoie si de lucrarea dumnezeiasca (prin Sfintele Taine), dar si de lucrarea omeneasca (prin credinta dreapta, Crestin Ortodoxa, de Pocainta si de Fapte bune). Exista insa o problema: La unii oameni, este prea lunga calea de la ureche pana la inima! Am putea spune ca Mantuirea sufletului este un Paste continuu, prin Urmarea lui Hristos pe Via Dolorosa, adica, pe Drumul Crucii (insa, fara de indoiala si fara de carteala!). 
Pastele lui Iisus Hristos a implicat si Jertfa lui pe Sfanta Cruce. De atunci, Mantuirea a fost oferita tuturor oamenilor de catre Dumnezeu prin Harul Sfantului Duh: “In dar, ca nu cumva sa se mandreasca cineva” (Efeseni 2:8).
Iisus, este termen grec si inseamna: Dumnezeu mantuieste sau Mantuitor. Omul are doua constiinte: constiinta eului si constiinta religioasa. In constiinta eului, omul se intelege pe sine, ca centru al lumii. In constiinta religioasa, omul se descopera dependent de Dumnezeu in tot si in toate.

 Iata la ce adancime se da RAZBOIUL NEVAZUT.

 Cine are minte sa ia aminte! Amin si Aliluia!
                                                                                                              Preot Ioan 🛎.

11 octombrie 2018

MINUNILE SFINTEI PARASCHEVA - PENTRU FIECARE, DUPA NEVOI SI CREDINTA

"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ...


Sfânta Cuvioasă Parascheva a săvârşit nenumărate minuni, în cei aproape 400 de ani de când se află în laşi. Bolnavi, săraci, studenţi, oameni cu necazuri au cerut ajutorul Cuvioasei Parascheva, iar Sfânta a fost grabnic ajutătoare. Citiți în cele ce urmează câteva dintre minunile Cuvioasei, minuni care ne-au fost relatate de părinţii slujitori de la Catedrala Mitropolitană, care stau lângă racla Sfintei Parascheva, sau chiar de credincioşi.

La hramurile Sfintei Parascheva au venit să se închine şi o mamă cu fiica ei. Femeia avea o ţinută decentă, cu batic pe cap şi cu fustă. Fiica ei era cu capul descoperit, rujată şi machiată. Fata a refuzat categoric rugăminţile mamei de a-și șterge rujul. Când a sărutat racla cu moaşte, rujul de pe buze a rămas imprimat pe sicriu, iar tânăra a rămas anchilozată şi nu s-a mai putut deplasa. Martorii oculari ne-au mărturisit că a fost dusă pe sus de oamenii de ordine. Şi-a revenit mai târziu, după ce a plâns împreună cu mama ei şi şi-a cerut iertare pentru necuviința ei.

Aflarea lucrurilor pierdute

De la o altă tânără am aflat că acum trei ani a mers la Catedrală pentru a se închina Sfintei Parascheva. Şi-a lăsat poşeta cu acte şi bani pe una dintre stranele bisericii şi s-a dus lângă racla cu sfintele moaşte. A stat lângă Sfântă vreo zece minute, iar când s-a întors, nu și-a mai găsit poşeta. Tânăra s-a întristat, a anunţat paznicii din Catedrală, a căutat peste tot poşeta, dar a fost zadarnic. Fusese furată. S-a întors la raclă şi a rugat-o pe Cuvioasă să-i aducă lucrurile furate înapoi, căci nu mai avea nici măcar cu ce se întoarce acasă. După jumătate de oră, a găsit poşeta câteva scaune mai departe de locul în care o lăsase, fără să fi dispărut nici măcar un leu. Sfânta Cuvioasă Parascheva i-a ascultat rugăciunile.

Cuvioasa îi răsplăteşte pe credincioşi

Într-una dintre cărţile seriei Ne vorbeşte Părintele Cleopa se relatează o minune care uimeşte şi astăzi. Părintele Cleopa povestea că într-un an i-a venit rândul să stea lângă racla Cuvioasei, de hram, aşa cum fac stareţii şi astăzi. Duhovnicul a relatat că au venit la el două bătrâne care i-au cerut să le lase să se închine la Cuvioasa fără a mai sta la rând, căci sunt bolnave şi vor doar să mulţumească. Femeile aveau în mâini o pernuţă lucrată pentru Sfânta Parascheva, în semn de mulţumire pentru că le vindecase. Părintele Cleopa povestea că atunci când femeile s-au apropiat de raclă a văzut cum Sfânta a ridicat singură capul, iar bătrânele i-au aşezat perna la căpătâi.

TOTUL DESPRE ICOANE: ICOANE SFANTA PARASCHEVA

       TOTUL DESPRE ICOANE: ICOANE SFANTA PARASCHEVA


BINECUVANTAREA DOMNULUI SA FIE PESTE NOI TOTI...SI RUGACIUNILE TUTUROR SFINTILOR SA NE AJUTE...

3 octombrie 2018

Bătrânul și Dumnezeu

"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ...


( Prima parte )

Un bătrân , ca mulți bătrâni , care singur locuia
Liniștit și fără grijă , de bătrânețe-și vedea
Cât era ziua de mare , brichisea și prin casă și prin curte
Așezând la locul lor , lucruri multe și mărunte

Când simțea c-a obosit și puterile îl lasă
Le lăsa și intra , să se odihnească-n casă
Casa veche strămoșească , făcută cum se făcea
Vara era răcoroasă iar iarna nu se răcea

Copiii s-au risipit , au plecat în lumea largă
Baba lui s-a prăpădit , sufletu-i prin cer aleargă
Toate după rânduială și cu el s-au împlinit
Bătrânețea-i însă grea , simte că s-a pustnicit

Rudele s-au dus și ele și nici vecini nu mai are
I-au rămas prieteni buni , noaptea luna , ziua soare
Mai vorbește cu Grivei , câine bătrân ca și el
Cu rațe și cu găini , dar nu se-nțeleg defel

Când afară este ploaie și stropii ei pică lin
S-așează pe prispa casei și oftează cu suspin
Cugetă la amintiri și s-afundă în trecut
Gândește la tot ce-a fost și la câte-a petrecut

Când pe la poartă mai trece , un străin , un călător
Multe lucruri povestește , este bun povestitor
Este și om cu credință , rugăciuni face mereu
Merge și la Liturghie , mulțumind lui Dumnezeu

Cel Prea Înalt mult l-a încercat , morții însă nu l-a dat
Moșul , cu răbdare multă , pe toate le-a îndurat
Răutate n-are el nici cât duce o furnică
La minciuni nu se pricepe , de ispită nu-i e frică

Însă , cum îi Dumnezeu , înțelept în planul sfânt
Pune pe moș la-ncercare , acum cât e pe pământ
Știe că are credință , bun la suflet și cinstit
Vrea să vadă dac-ascultă și de este și smerit.

( va urma partea a doua )

30 sept.2018
Preot Ion Predescu

Bătrânul și Dumnezeu

( Partea a doua )

Și-ntr-o vară călduroasă când soarele dogorea
Și când cerul de deasupra cu nori negri se umplea
Trei bărbați bătură-n poartă și zoriți nevoie mare
Îi spun moșului să plece fără nici-o amânare

Hai acum cu noi pe dată și nu mai întârzia
Apă mare o să vină , toate le va inunda
Am venit să te salvăm și de-aici să te luăm
Ca să nu te înece apa , hai repede să plecăm

Ia vedeți-vă de treabă , moșul le-a vorbit răstit
N-am îmbătrânit degeaba , ca să mă las ispitit
Am nădejde în Cel Sfânt , care m-a salvat mereu
Eu de-aici nu am să plec , plecați de la gardul meu

Văzând atâta-ndârjire și-atâta-ncăpățânare
Cei trei au plecat la drum mirați de așa-ntâmplare
Văzduhul s-a-ntunecat , vântul suflă și izbește
Fulgere brăzdează cerul , tună-acuma și trăznește

Ploaia se pornește-n ropot , clopotul bate-a alarmă
Moșul stă nepăsător și s-arată fără teamă
Norii varsă cu găleata , apa crește în ogradă și în curte
Moșul suie sus pe prispă și spune rugăciuni scurte

Dintr-o dată totul stă , norii se mai răsfirează
Moșul cu privirea lui vede de la soare-o rază
Dar în drum acum apare o mașină de armată
Trei bărbați cobor din ea și îi bat din nou la poartă

Moșule , cobori la noi și repede să plecăm
O să vină apă mare , cu toții ne înecăm
Ia lăsați-mă în pace , nu-mi mai faceți supărare
Nu vedeți și voi pe cer , sfântul soare cum apare ?

Mare este Domnul Sfânt ce m-a lăsat pe pământ
El , mereu a fost cu mine , de când știu și de când sunt
Și plecară și cei trei cu mașina lor cu tot
Lăsându-l pe moș în pace dacă este așa de tont

( va urma partea a treia )

1 oct.2018
Preot Ion Predescu
Bătrânul și Dumnezeu

( ultima parte )

Bătrânul moare înecat , viața lui s-a isprăvit
Sufletu-i merge la Domnul, de unde l-a și primit
Pentru a lui judecată , hotărâtă de Cel Sfânt
Cum a fost ea rânduită pentru cei de pe pământ

Sufletu-i ajuns în cer în fața lui Dumnezeu
Este foarte supărat și suspină foarte greu
Spune-mi , zice Dumnezeu , care este-al tău necaz
De ce stai așa-ntristat și ai lacrimi pe obraz ?

Doamne , te rog să mă ierți , dar sunt supărat pe Tine
Eu în Tine am crezut , și ce mi-ai făcut Tu mie ?
Ca pe ultimul tâlhar , prin înec mi-ai trimis moarte
De înțeles să înțeleg , mintea mea asta nu poate

Să intrăm la judecată și dacă tu ai dreptate
Toate păcatele tale , le voi albi ca pe lapte
De tu crezi că Eu am vrut ca în apă să te îneci
O să stai de-a dreapta Mea de acum și până-n veci

Eu am trimis încercarea , norii I-am dezlănțuit
Apă mult-au slobozit , pământul l-au potopit
Dar Ți-am trimis salvatori , de care n-ai ascultat
Dând dovadă de mândrie , care e mare păcat

De trei ori au fost la tine , veniți în numele Meu
Eu i-am trimis și-au venit să te scoată de la greu
De trei ori , tot câte trei , numarul Treimii Sfinte
Dar ai fost prea mândru-n tine și nesocotit la minte

Mâna ce Eu ți-am întins , de trei ori ai refuzat
Mândria nu te-a lăsat , ca să scapi nevătămat
Diavolul te-a ispitit , și oricât am încercat
Încăpățânat și mândru , de Mine n-ai ascultat

Eu ajut și-S milostiv , dar la față nu M-arăt
Și ce-am dăruit odată , Eu nu mai iau îndărăt
Neascultarea și mândria , din veacuri Le-am urgisit
Cine-a ascultat de ele , de Mine-a fost pedepsit

Întâmplare-adevărată , sau poveste-ntre povești
La cele spuse mai sus , bine este să gândești
Nu se știe când în viață , Domnul îți dă ajutor
Dar tu nu îl iei în seamă și rămâi nepăsător

Și când răul se încheie și te-apasă cu chin greu
Vina n-o găsești în tine , vinovat îi Dumnezeu
Mintea ta așa gândește în momente de răscruce
Așa a vrut Dumnezeu , te vaieți că ți-a dat cruce.

1 Oct.2018
Preot Ion Predescu

2 octombrie 2018

DOAMNE-AL SLĂVILOR ÎNALTE !

"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ...

( versuri: Eliana Popa)

Îndelungă Ți-e răbdarea, Doamne-al Slăvilor Înalte
Când întreaga Omenire zace-n patimi si păcate !
Se înfricoșează firea, aștrii și luminătorii
Strigă apele si marea către Domnul Îndurării :

,, - Doamne, ură și mânie împotriva Ta-i in lume
Fii oamenilor râd și hulesc Preasfântu-Ți Nume,
Poruncește și îndată vom sălta înspumegate
Vom acoperi pământul , îi vom arunca in moarte !"

Strigă soarele pe boltă către Dumnezeul Milei
,, - Cât mai poți , Mărite Doamne, să le lași lumina zilei ?
S-au făcut cu toți nevrednici, parcă lumea e un iad,
Poruncește, Tu, Stăpâne și cu foc cumplit ii ard !

Și un glas din cer răspunde către aștrii, către mare :
,, - Îi mai țin de la pieire cu-ndelunga Mea răbdare !
Îi aștept să se întoarcă, de nu vor ,Voi spune , gata !
Și la Judecata Mea își vor lua cu toții plata !

Că întrega Mea zidire se supune Voii Mele
Numai omul mă mâhnește cu păcate mari și grele
Numai omul pentru care ,Fiul Meu Cel Preaiubit
S-a jertfit pe Sfânta Cruce, tot de oameni răstignit !

Și din multa Mea iubire și din marea-Mi bunătate
Toate câte le-am făcut, pentru om făcut-am toate
De aceea pe tot omul ce-Mi încalcă Legământul
Îl Voi pierde fără milă si-Mi Voi împlini cuvântul !

Dacă Voi vedea-ndreptare, dacă vor avea căință,
Daca-Mi Vor aduce roadă vrednică de pocăintă,
Voi mai ține lumea asta ce-am zidit-o prin Cuvânt
Voi privi din nou cu milă către oameni și pământ !

Altfel brațu-Mi voi întinde peste cele patru zări
Peste toată Omenirea, peste munți și peste mări
Peste toată seminția ce-am lăsat-o pe pamânt
Și Voi trâmbiță să iasă și toți morții din mormânt!

Îi voi aduna pe toți de la slugă la stăpân
De la prunc până la mamă, de la tânăr la bătrân
De la cel fără de vină, pân' la cel plin de păcat
Îi Voi strânge laolaltă în Valea lui Iosafat !

Și Voi face Judecată, Voi deschide Cartea Vieții
Unde-i scris Adam și Moise laolaltă cu toți drepții
Fiecare păcătos ce-L găsesc în rău zăcând
Îl Voi arunca la moarte în Tartarul făra fund"

Să luăm cu toti aminte, să pășim pe calea dreaptă
Încă Dumnezeu Bunuțul cu iubire ne așteaptă
Însă sita cerne, cerne...au ieșit secerătorii
Și Măicuta stă și plânge lângă Tronul Îndurării !

Arhivă blog

CARUI SFANT TREBUIE SA NE RUGAM?

Drumul către viaţa cea veşnică şi fericită a împărăţiei lui Dumnezeu trece prin multe necazuri şi ispite în această scurtă viaţă, iar noi avem nevoie de ajutor în aceste încercări, ajutor pe care nici un om nu poate să ni-l dea. De aceea ne întoarcem către Dumnezeu, către Maica Domnului şi către sfinţi. Şi cele pe care nu întotdeauna putem de unii singuri să le înfăptuim, acelea întru care nu întotdeauna pot să ne ajute ­medicii cei pământeşti şi mai-marii zilei, pot întotdeauna să ni le dea sfinţii lui Dumnezeu. Orice sfânt poate să ceară de la Dumnezeu ­lucrurile pentru care ne rugăm, dacă acestea ne sunt spre folos şi spre mântuirea sufletelor noastre. Şi totuşi, după cuvintele Apostolului, ­„darurile sunt felurite” (I Cor. 12, 4). După împrejurările vieţii sfinţilor, ori după voia osebită a lui Dumnezeu, unii ­dintre sfinţi ajută celor care se roagă lor pentru un anumit lucru, alţii – pentru un altul, după darurile lor; şi nu există necaz al vieţii, nevoie sufletească ori trupească la care să nu răspundă un plăcut al lui Dumnezeu şi pe care să n-o împlinească acesta.

SFANTA SCRIPTURA

Totalul afișărilor de pagină

SFINTI

SFINTI

Lista mea de bloguri