28 noiembrie 2017

ACATISTUL Preacuviosului Părinte Arsenie Boca

"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ...
  


(28 NOIEMBRIE)
Rugaciunile incepatoare (...)
Tropar - glas al 8-lea
Întru tine, Părinte, cu osârdie s-a mântuit cel
după chip, căci luând Crucea, ai urmat lui
Hristos si lucrând ai învăţat să nu se uite la
trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de
suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru acestea
si cu îngerii împreună se bucură, Prea
cuvioase Părinte Arsenie, duhul tău.

Apoi se zic Condacele si Icoasele:

Condacul 1

Prea cuviosului Parintelui nostru si al multora luminător si îndreptător de
suflete, veniţi fraţilor, să-i aducem laude cu mulţumire si să-i cântăm,
zicându-i:
Bucură-te Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Icosul 1
Din părinţi binecredinciosi ai răsărit, Părinte, si ca un soare ai luminat si
multe suflete necăjite si rătăcite le-ai îndreptat pe calea mântuirii; pentru
acestea toate, noi îţi aducem laude zicând:
Bucura-te, ca din parinti crestini ai rasarit;
Bucură-te, că ei Iosif si Cristina s-au numit;
Bucură-te, că, maica ta Cristina, soare si lună a visat că are în pântece după
ce te-ai zămislit;
Bucură-te, căci cu adevărat, soare pentru noi ai fost;
Bucură-te, căci ca soarele si luna în viaţă ai luminat;
Bucură-te, al multora si al nostru luminător;
Bucură-te, că pentru noi si pentru mulţi ai fost scump si sfânt odor;
Bucură-te, soare din munţii Apuseni apărut;
Bucura-te, luna din Vata de Sus;
Bucură-te, luceafăr apărut în mănăstirea Brâncoveanu;
Bucură-te, că multe suflete ai adus la Domnul;
Bucură-te Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 2
Din copilărie te-ai arătat odor luminat de Duhul Sfânt si părinţii, văzândute
copil ales, te-au dat la școală mai înaltă, ca să înveţi a cânta: Aliluia!

Icosul 2
Terminând Teologia ai fost chemat la Mănăstirea Brâncoveanu de
mitropolitul Nicolae Bălan, si fiind călugărit la Muntele Athos ai fost
trimis, unde, într-o pădure, Maicii Domnului te-ai rugat să te dea în seama
unui povăţuitor înduhovnicit. Cu adevărat ai fost ascultat si, după cum
numai odată, pentru smerenie, ai spus aceasta, iar noi îţi aducem laude,
zicând:
Bucură-te, Părinte, că Maica Domnului te-a ascultat;
Bucură-te, că Maica Domnului la tine a venit;
Bucură-te, că Ea de mână te-a luat;
Bucură-te, căci pe munte înalt de mână te-a dus;
Bucură-te, că te-a urcat până sus;
Bucură-te, că acolo, în grija sfântului (Serafim de Sarov) ce trăise pe
pământ înainte cu două sute de ani te-a dat;
Bucură-te, că apoi Maica Domnului s-a făcut nevăzută;
Bucura-te, ca urcand, frica nu-ti era;
Bucură-te, că muntele între două prăpăstii era;
Bucură-te, că mare dar ai primit;
Bucură-te, că dar de protecţie ai luat;
Bucură-te, că pe mulţi i-ai luminat;
Bucură-te Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 3
Ai spus, Părinte, că Domnului Iisus, în pădure mult te-ai rugat să-ţi trimită
în cale un bun povăţuitor, dar n-ai fost ascultat, după un timp ţi-ai dat
seama că el are o mamă bună, care mijloceste pentru noi. Si atunci cu
lacrimi te-ai rugat ei, iar ea de maini te-a luat si sfântului din vârful
muntelui în grijă te-a dat, iar noi, minunindu-ne de asa mare, dar îţi cântăm:
Aliluia!

Icosul 3
După un an ai venit de la Muntele Athos la mănăstirea Brâncoveanu, si,
începând munca de duhovnic, înfricosat te-ai arătat nouă si multora care
veneau la mărturisit, căci mai dinainte le stiai faptele. Iar noi, despre darul
ce-l aveai îţi cântăm acestea:
Bucură-te, ucenicul Maicii Sfinte;
Bucură-te, că de la ea ai primit cinste;
Bucură-te, că dar de a prooroci ai primit;
Bucură-te, că multora pe nume le spuneai;
Bucură-te, că faptele si păcatele le descopereai;
Bucură-te, că si sfârsitul unei fete ai spus;
Bucură-te, că ea venise să te ispitească;
Bucură-te, că i-ai spus să se pregătească;
Bucura-te, ca Mirele ei este pe cale sa vina sa o duca;
Bucură-te, că moartea, după puţin timp s-a adus;
Bucura-te, ca noi tare ne-am minunat;
Bucură-te, că multă lume te-a lăudat;
Bucură-te Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 4
Făcându-te preot si duhovnic si începând lumea a mărturisi, si doar pe unii
a-i împărtăsi, povăţuindu-i să nu mai păcătuiască, ci să cânte lui Dumnezeu:
Aliluia!

Icosul 4
Mulţi dintre credinciosi s-au dedat iarăsi la răutăţi după ce i-ai împărtăsit,
iar tu Părinte, simţind cu duhul răutăţile lor, te-ai rugat lui Dumnezeu să-ţi
descopere pricina pentru care nu se lasă de păcate, si acestea ţi s-au arătat si
nouă ni le-ai spus, pentru care te lăudăm:
Bucură-te, că în grădina mănăstirii stând, în amiaza mare, nor negru ai
văzut pe munte;
Bucură-te, că în nor mare gălăgie ai auzit;
Bucură-te, căci cu mare atenţie ai privit;
Bucură-te, că norul în două s-a despărţit;
Bucură-te, că în mijlocul norului pe un scaun înfricosat pe satana, în ceata
drăcească l-ai văzut înfricosat;
Bucură-te, că ai auzit că ordin dracilor, satana le-a dat;
Bucură-te, că viclesugul lor l-ai auzit, adică să soptească oamenilor că nu
este Dumnezeu;
Bucură-te, că si al doilea viclesug al lor ai auzit, cum că nu ar fi rai si nici
altă viaţă;
Bucură-te, că si al treilea viclesug l-ai auzit, de-a lăsa oamenii pocăinţă pînă
la batrâneţe;
Bucură-te, că prin această vedenie multe ai aflat;
Bucură-te, că acestea toate, oamenilor, în predică le-ai spus;
Bucură-te Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 5
Auzind multă lume de darul tău, Părinte, venea să-ţi audă cuvântul si
învăţături si sfaturi de mântuire le dădeai, iar noi te lăudăm, cântând:
Aliluia!

Icosul 5
Pe aceia ce nu se potriveau în căsătorie îi opreai; celor ce li se fura pe hoţi
îi descopereai, când era secetă, ploaie de la Dumnezeu cereai. Pentru
acestea toate îţi cântăm:
Bucură-te, că celor căsătoriţi, de folos cuvinte le spuneai;
Bucură-te, că de la căsătorie nepotrivită opreai;
Bucură-te, că pe cei ce furau îi descopereai;
Bucură-te, că pe hoţi cu blândeţe îi dojeneai să întoarcă cele furate;
Bucură-te, că fiind secetă mare, pe munte te-ai suit, rugându-te să plouă;
Bucură-te, căci cuvânt ai auzit de la Dumnezeu, ca să te rogi de oameni săsi
îndrepte viaţa;
Bucură-te, că ploaie mare a venit;
Bucură-te, că lumea s-a înveselit;
Bucură-te, că pe săraci i-ai miluit;
Bucură-te, că ai spus cele ce vor să fie;
Bucură-te, luminat propovăduitor;
Bucură-te Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 6

Cei ce voiau să se facă preoţi si veneau la tine, le dădeai sfaturi si poveţe,
mirându-se si cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6
Fiind întrebat, Prea Cuvioase Părinte, de cei ce doreau să fie preoţi, cu ce
pot dovedi celor care nu cred că este Dumnezeu, le-ai spus foarte înţelept si
adevărat, că prin viaţa si felul lor de trăire duhovnicească, pot dovedi că
Dumnezeu există. Pentru care noi ne minunăm si cântăm acestea:
Bucură-te, ca ai fost dumnezeiesc în trup pământesc;
Bucură-te, că ai fost înger în trup;
Bucură-te, că numai la faţă dacă te priveam, ne minunam;
Bucură-te, că viitorul multora le-ai spus;
Bucură-te, că pe mulţi i-ai îndemnat să urmeze pe Iisus;
Bucură-te, că pe mulţi, călugări i-ai făcut;
Bucură-te, că obste de călugări ai strâns;
Bucură-te, că și obște de maici ai format;
Bucură-te, că prin multe încercări ai trecut;
Bucură-te, că ispite de tot felul ai răbdat;
Bucură-te, că și la închisoare la munci grele ai fost pus;
Bucură-te Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 7
Ai voit, Părinte, după cum ţi s-a arătat, să faci chipul lui Hristos, si,
apucându-te de lucru, ai auzit un glas: De acum să Mă pictezi în sufletele
oamenilor că să-Mi cânte mie: Aliluia!

Icosul 7
Ai spus, Părinte, ca tu cunosti pe oameni, pe fata care se mantuiesc, căci
celor ce duc o viaţă de rugăciune, fiind tot timpul cu gândul la Dumnezeu,
li se zugrăveste în lumina ochilor chipul lui Hristos. Si tu, Părinte, cu darul
Duhului ce aveai, vedeai acestea. De aceea, noi te lăudăm, zicând:
Bucură-te, căci cunosteai cele ascunse oamenilor;
Bucură-te, că stiai dacă se mântuiesc;
Bucură-te, că le spuneai ce să facă în viaţă;
Bucură-te, că tinerii veneau să-i povăţuiesti;
Bucură-te, că unii veneau să-i binecuvântezi;
Bucura-te, ca pe femeile care se vopseau le certai;
Bucură-te, că pe morari de la lăcomie îi opreai;
Bucura-te, ca pe fumatori de la fumat ii opreai;
Bucură-te, învăţător de cele sfinte;
Bucură-te, văzătorul al celor nevăzute;
Bucură-te, că acum în cer te odihnesti;
Bucură-te Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 8
Fiind război mare, veneau la tine, Părinte, tinerii care trebuiau să plece la
război, ca să te rogi pentru ei, iar tu cunosteai care scăpau cu viaţă. Si noi
ne minunăm, cântându-ţi: Aliluia!

Icosul 8
Părinte, celor ce stiau că vor muri în război le dădeai mâna de o sărutau,
iar celor care stiau că rămân în viaţă nu le dădeai mîna, iar ei întristându-se
te întrebau de ce lor nu le dai mâna, iar tu, Părinte, le spuneai: căci cu voi
mă mai întâlnesc, iar cu aceia nu. Pentru aceasta te lăudau zicând:
Bucură-te, văzător al voinţei lui Dumnezeu;
Bucură-te, văzătorul al celor viitoare;
Bucura-te, ca vedeai viata omului;
Bucură-te, că stiai sfârsitul vieţii lui;
Bucură-te, că noi mult ne minunăm;
Bucura-te, ca minunat prooroc te-ai aratat;
Bucură-te, că pe Domnul, pentru tine îl lăudăm;
Bucura-te, caci cu ingerii te veselesti;
Bucură-te, că acum în ceruri dănţuiesti;
Bucură-te, căci cu heruvimii acum slujesti;
Bucura-te, indreptator al credintei;
Bucură-te Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 9
Venit-a, Părinte, la mănăstire într-o zi de Rusalii, oastea Domnului si o
unitate militară, iar tu, Părinte, ai zis: iată că s-a întâlnit oastea Domnului cu
oastea ţării, ca să cânte Lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9
Făcându-se utrenie în biserică, ai iesit, Parinte, cu cântăreţii si cu toţi
credinciosii, ca să săvârsesti Sfânta Liturghie pe altarul din faţa mănăstirii
si, fiind lângă tine cântăreţul care era îndoit cu credinţa, te-a văzut
înconjurat de flăcări de foc, care erau darul Sfântului Duh. Atunci el s-a
inspăimântat si a strigat, iar tu l-ai oprit să nu spună, doar că simţeai că te
arde ceva. De aceea, noi te lăudăm, zicând:
Bucură-te, locasul Duhului Sfânt;
Bucură-te, că în trup fiind pe pământ, ai fost înconjurat de Duhul Sfânt;
Bucură-te, că prin acest Duh Sfânt ai proorocit;
Bucură-te, căci cu duhul pe oameni ai povăţuit;
Bucură-te, căci cu Duhul Sfânt, stâlp al bisericii ai fost;
Bucură-te, căci cu Duhul, ca o trâmbiţă ai răsunat;
Bucură-te, căci cu trâmbiţa Duhului pe mulţi i-ai adunat;
Bucură-te, vioară care cântai cu Duhul;
Bucură-te, că prin tine s-a veselit văzduhul;
Bucură-te, că turmă de oi cuvântătoare ai adunat;
Bucură-te, Părinte, de Duh Sfânt înţelepţit;
Bucură-te Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 10
Venit-a, Părinte, în timpul unei Sfinte Liturghii o femeie să-ţi spună
necazul ce îl avea, si te tulbura cu nerăbdarea ei. Si tu, Părinte, simţind din
Sfântul Altar, ai oprit slujba si ai strigat la ea să înceteze cu nerăbdarea, si
ai spus la toţi de ce a venit. Pentru aceasta, îţi cântăm: Aliluia!

Icosul 10
Ai spus, Parinte, că femeia a venit deoarece a pierdut douazeci de mii de
lei; tu ai spus că acei bani i-a pierdut pentru că cele două fete ale ei trebuiau
să-si crească copii pe care n-au voit să-i nască si i-au avortat, de aceea spor
în casă nu vor mai avea, căci sufletele copiilor strigă răzbunare asupra
părinţilor. Iar noi ne minunăm de darul tău, zicând:
Bucură-te, văzătorul păcatelor omenesti;
Bucură-te, iertatorul celor nelegiuiţi;
Bucură-te, îndreptătorul celor rătăciţi;
Bucură-te, luminătorul celor de rea credinţă;
Bucură-te, că ai descoperit cele ascunse;
Bucură-te, luminătorul multor depărtaţi de credinţă;
Bucură-te, alinătorul multora în suferinţă;
Bucură-te, păstorule al turmei lui Hristos;
Bucură-te, să ne fii si nouă de folos;
Bucură-te, părinte cu chip luminos;
Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 11
Înzestrat ai fost cu multe daruri, Părinte, de la Dumnezeu, căci si apa, ca
Moise, ai făcut să izvorască din stâncă. Cu preoţia ai fost încununat, cu
darul proorociei, cu milostivire, blândeţe si bun povăţuitor. De aceea, noi te
lăudăm, cântând Lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11
Ai avut, Părinte, dar de a predica si de a tâlcui Sfânta Evanghelie a lui
Hristos, luminând multe suflete, abatandu-le de la ratacire la calea
mântuirii. Pentru toate acestea laude îţi aducem noi, zicând:
Bucură-te, predicator bun al lui Hristos;
Bucură-te, că multora ai fost folositor;
Bucură-te, că de la răutăţi pe mulţi i-ai oprit;
Bucură-te, că pe unii căsătoriţi, la nastere de copii i-ai îndemnat;
Bucură-te, că i-ai îndemnat să stăruiască în rugăciuni;
Bucură-te, că la milostenie i-ai povăţuit;
Bucură-te, că si Biserica le-ai spus să cerceteze;
Bucură-te, că la sărbători le-ai spus să nu lucreze;
Bucura-te, ca pe cei bolnavi i-ai pus sa-i cerceteze;
Bucura-te, ca sfaturile Bisericii le-ai spus sa le urmeze;
Bucură-te Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 12
Minunat pictor ai fost - de icoane, de biserici si de suflete, că biserică
nespus de frumoasă ai pictat si multă lume merge să o vadă, iar de
frumuseţea ei se minuneaza, cântând: Aliluia!

Icosul 12
În satul Drăgănescu de lângă Bucuresti ai pictat biserica, iar cei ce o
vizitează se miră de talentul cel ce l-ai avut, căci, privind pe sfinţi, se pare
că sunt vii. De aceea, cu toţii ne minunăm si te lăudăm, zicând:
Bucură-te, iscusit pictor de biserici;
Bucură-te, pictor prea minunat;
Bucură-te, că si în suflete pe Hristos ai pictat;
Bucură-te, căci glas de la Domnul ai avut ca să pictezi si-n suflete;
Bucura-te, caci te-ai silit pe Hristos sa-L urmezi;
Bucură-te, căci nouă si multora pildă te-ai făcut;
Bucură-te, că ai primit veste că viaţa îţi este pe sfârsite;
Bucură-te, că ne-ai spus acestea mai înainte;
Bucură-te, că ziceai că mai ai trei calendare;
Bucură-te, că ne-ai dat pildă de răbdare;
Bucură-te, căci în ceasul morţii ai stiut unde te duci;
Bucură-te Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 13
O, preaminunate părintele nostru Arsenie, primeste aceste laude si
mulţumiri de la noi, nevrednicii fiii tăi, rugându-te să fii milostiv pentru noi
înaintea Domnului Hristos, ca să ne învrednicească si pe noi vieţii celei
fericite si împreună, cu tine să cântăm în veci: Aliluia (Acest Condac se
zice de trei ori).

Icosul 1
Din părinţi binecredinciosi ai răsărit, Părinte, si ca un soare ai luminat si
multe suflete necăjite si rătăcite le-ai îndreptat pe calea mântuirii; pentru
acestea toate, noi îţi aducem laude zicând:
Bucura-te, ca din parinti crestini ai rasarit;
Bucură-te, că ei Iosif si Cristina s-au numit;
Bucură-te, că, maica ta Cristina, soare si lună a visat că are în pântece după
ce te-ai zămislit;
Bucură-te, căci cu adevărat, soare pentru noi ai fost;
Bucură-te, căci ca soarele si luna în viaţă ai luminat;
Bucură-te, al multora si al nostru luminător;
Bucură-te, că pentru noi si pentru mulţi ai fost scump si sfânt odor;
Bucură-te, soare din munţii Apuseni apărut;
Bucura-te, luna din Vata de Sus;
Bucură-te, luceafăr apărut în mănăstirea Brâncoveanu;
Bucură-te, că multe suflete ai adus la Domnul;
Bucură-te Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Condacul 1
Prea cuviosului Parintelui nostru si al multora luminător si îndreptător de
suflete, veniţi fraţilor, să-i aducem laude cu mulţumire si să-i cântăm,
zicându-i:
Bucură-te Sfinte, Prea Cuvioase Părinte Arsenie!

Apoi se zice aceasta rugaciune:

                                         RUGĂCIUNE

Doamne, Iisuse Hristoase, primeste ostenelile, slujbele si sfintele rugăciuni
ale robului Tău, părintele Arsenie, care mult s-a ostenit si a slujit Ţie, ca săţi
stige sufletele, întorcându-le de la viaţa si faptele cele păcătoase ale lor
(că si de la moarte, de câteva ori a surprins si a scăpat o tânără în
momentele când vroia să se sinucidă ) si pildă de răbdare si dragoste
părintească ne-a dat. Te rugăm, Stăpâne, ajută-ne să slujim si noi cu
dragoste, în curăţie trupească si sufletească, prin rugăciuni neîncetate să Te
mărim, să Te binecuvântăm si să urmăm sfaturile robului Tău, părintele
nostru Arsenie, pe care îl rugăm: Roagă-te, Sfinte, Prea Cuvioase Părinte
Arsenie, că si noi, în viaţa ce ne-o petrecem să împlinim poruncile
Domnului si sfaturile ce ni le-ai dat si învăţăturile din multele si minunatele
predici pe care le-ai spus. Pomeneste-ne acum din Împărăţia Cerurilor, unde
Te veselesti cu toţi sfinţii si cu Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, care
te-a încredinţat în muntele Athos sfântului ce trăise acolo cu 200 de ani în

urmă si cu tine să ne veselim în veci. Amin.

Arhivă blog

CATEGORII

. Despre Evlavie (3) .RUGĂCIUNE (12) .Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul (2) .Rugăciune către Sfântul Mucenic Fanurie (1) ABECEDARUL VIETII DUHOVNICESTI (1) ACATISTE (10) Acatistele zilelor săptămânii (1) Acatistul Căii Părintelui Arsenie Boca (1) ACATISTUL Cuviosului Ioan de la Prislop (1) Acatistul Sf Ioan Botezătorul (1) ACATISTUL Sfantului Ciprian (1) Acatistul Sfantului Gheorghe (3) Acatistul Sfantului Ioan Botezatorul (1) Acatistul Sfantului Nectarie Taumaturgul (5) Acatistul Sfantului Nicolae (1) ACATISTUL SFANTULUI STEFAN (1) Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (1) Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL (1) ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH SPIRIDON AL TRIMITUNDEI (12 decembrie) (1) ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC ȘI TĂMĂDUITOR PANTELIMON (1) Acatistul Sfântului Serafim de Sarov - 2 Ianuarie (1) ACATISTUL SFÂNTULUI STELIAN (1) Acatistul Sfintei Cruci (1) ACATISTUL SFINTEI MUCENITE VARVARA (1) Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: (1) Acatistul Sfintei Parascheva (2) Acatistul Sfintilor Brancoveni (1) Acatistul Sfintilor Trei Ierarhi (1) ACATISTUL SFINȚILOR IOSIF IACOB ȘI DAVID PROOROCUL (1) Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (2) Adormirea Maicii Domnului (1) Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (1) ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI MUCENIC ŞTEFAN (1) ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI SFINŢIT MUCENIC IGNATIE TEOFORUL (1) Aducerea Moaştelor Sfinţilor Chir şi Ioan (1) AGHIAZMA SAU APA SFINTITA (2) AICI GASESTI CANTARI BISERICESTI (1) AICI GASESTI INDREPTAR PENTRU SPOVEDANIE (9) AICI GASESTI INTREBARI SI RASPUNSURI (4) AICI GASESTI MOASTELE SFINTEI PARASCHIVA (2) AICI GASESTI SFATURI DUHOVNICESTI (5) AICI SANT CELE MAI IMPORTANTE RUGACIUNI (1) AICI SE GASESC SFINTE MOASTE (6) Alexandru Pesamosca (1) APOSTOL ŞI MUCENIC ŞTEFAN (1) Arhanghelui Gabriel. (1) ARHIMANDRIT TEOFIL PARAIAN (5) Articole Apopei Roxana (1) Articole Ioan Monahul (2) AUDIO..VISARION IUGULESCU (1) BISERICA ORTODOXA DIN WIENA (1) Biserica Viile Fabric Timisoara (1) BISERICI (34) BUNA VESTIRE (2) Canoane de rugăciuni a pentru diferite trebuințe (1) CANOANELE SFANTULUI CALINIC (2) Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia - sora lui (1) Canonul Sfantului Andrei Criteanul din Postul Sfintelor Pasti (2) CANONUL SFANTULUI EFREM SIRUL (1) Canonul Sfantului Meletie al Antiohiei (1) Canonul Sfântului Serafim de Sarov (1) CARTI INTERESANTE (1) Cei patru Sfinţi Evanghelişti (1) CELE 7 PLANSURI..EFREM SIRUL (6) Cele noua lectii predate de Sfintii Petru si Pavel (1) Cine a fost Zorica Laţcu Teodosia? (2) CINE IMPARTE LA CREDINCIOSI SFANTA ANAFORA? (1) CITATE DESPRE RABDARE (2) CITATE DIN SF EVANGHELIE (3) Constantin Brâncoveanu (1) CUGETARI ORTODOXE (1) CUM ÎNSEALĂ DIAVOLUL PE OM (1) CUM SA NE RUGAM (8) CUVINTE DE FOLOS (31) Cuvinte de la Sf. Antonie cel Mare (1) Cuvintele Bătrânilor: Hristos este totul ! (1) CUVIOASA XENIA (1) Cuviosul Arhimd. Sofronie (1) CUVIOSUL ISIDOR PELUSIOTUL (1) Cuviosul Moise (1) CUVIOSUL SERGHIE: (2) Cuviosul Tadei de la Vitovnita (1) Cuviosului Sofronie Saharov (1) DESPPRE VRAJI SI FARMECE (1) DESPRE CINSTIREA SFINŢILOR (1) DESPRE AVORT (3) DESPRE ACATISTE SI PARACLISE (1) DESPRE APOCALIPSA (1) DESPRE BOALA (2) Despre Boboteaza (1) DESPRE CLEVETEALA SI JUDECATA. (1) Despre clevetire (1) Despre Clopote (1) Despre colivă (2) DESPRE CREDINTA (1) DESPRE CRUCE (6) DESPRE DIAVOL (13) DESPRE DRAGOSTE (1) Despre educatia crestina a copiilor (1) DESPRE HAINELE PREOTESTI (2) DESPRE ICOANE (10) DESPRE INGER PAZITOR (3) Despre invidie (1) DESPRE JUDECAREA APROAPELUI (1) DESPRE JUDECATA DE APOI SI VIATA DUPA MOARTE (7) DESPRE JUDECATILE LUI DUMNEZEU (4) DESPRE LACRIMI (2) DESPRE LUMANARI (4) DESPRE MAICA DOMNULUI (2) DESPRE MANIE (2) Despre milostenie (2) DESPRE MOARTE (4) DESPRE OZN-URI (1) DESPRE PACAT (2) DESPRE POCAINTA (2) DESPRE POST (10) Despre PREOTUL DUHOVNIC (1) DESPRE RAI SI IAD (4) DESPRE RUGACIUNE (30) Despre Rugaciunea Inimii (2) DESPRE SFINTELE MOASTE (6) DESPRE SMERENIE (4) DESPRE SMERENIE MANDRIE SI EGOISM (6) DESPRE SUFLET (1) DESPRE TALISMAN (1) DESPRE TRUFIE (1) DESPRE URA (1) DESPRE VALOAREA SFINTEI LITURGHII (1) Despre viziuni ceresti si inselaciuni dracesti (1) Din Invataturile Duhovnicesti ale Sfântului Serafim (1) din Ptolemaida (1) DIN SFATURILE DE LA PARINTELE IOAN (6) DREPTUL SIMEON ŞI SFÂNTA PROOROCIŢĂ ANA (1) Drumul sufletului după moarte (1) Dudul lui Zaheu - Biserica Sfantul Elisei din Ierihon (2) Duminica Tuturor Sfintilor (1) ENIGMA MARAMEI VERONICĂI (2) EPISTOLIA DOMNULUI (2) EVANGHELIA ZILEI 16. 11. 2014 (1) Femeile mironosite (1) FERICIRILE PARINTELUI PAISIE AGHIORITUL (1) GRIGORIE TEOLOGUL ŞI IOAN GURĂ DE AUR (1) ICOANA BIZANTINĂ (1) Icoane ale Sfantului Nectarie (1) IER. SAVATIE BASTOVOI (1) IEROD. VISARION IUGULESCU (6) Iisus mergand pe apa si increderea in credinta la nevoie (1) INDICATIILE TESTAMENTARE ALE LUI IOAN IANOLIDE: (1) INDREPTAR SPOVEDANIE DE VALERIU GAFENCU (1) Inmormantarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Nicolae al Banatului (1) INTAMPLARE ADEVARATA (1) INTERVIURI (33) INVATATURI (119) Israel (4 martie) (1) IZVORUL TAMADUIRII (2) ÎNAINTEPRĂZNUIREA ÎNTÂMPINĂRII DOMNULUI (1) Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan (1) Întâmpinarea Domnului -Stretenia (2) Kamenski Mănăstirea "Înălţarea Domnului" (1) Lancea cu care a fost omorât Hristos (1) Le este îngăduit creștinilor să judece pe alții? (1) Legenda Sfântului Valentin (1) Maica Pelaghia (1) MANASTIREA HUREZU (1) MARGARITARE DUHOVNICESTI (1) Maria Egipteanca (6) MĂRTURIA PĂRINTELUI PANTELIMON DESPRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (1) MILOSTENIA (1) MILOSTENIE..VREAU AJUTOR (6) Minunea de la mormântul Părintelui Arsenie Boca (1) MINUNEA DE LA SF.MORMANT (1) Minuni ale Sfantului Nectarie (18) Minuni Sfanta Parascheva (3) MINUNI.. (60) MITROPOLITUL BARTOLOMEU ANANIA (3) Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul (3) NICOLAE VELIMIROVICI (2) O ISTORIOARA CU O VEDENIE FALSA (1) O rugăciune de dimineaţă (1) Ominune a Sfantului Arhanghel Mihail (1) OSÂNDIRE DE SINE SI EGOISM (1) PAR. ILIE CLEOPA (2) PARACLIS LA TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL ( 29 AUGUST) (2) PARACLIS LA ZĂMISLIREA MAICII DOMNULUI DE CĂTRE SFÂNTA ANA (9 DECEMBRIE) (1) PARACLISUL CUVIOASEI XENIA CEA NEBUNĂ PENTRU HRISTOS ( 24 ianuarie) (1) PARACLISUL CUVIOSULUI GHEORGHE DE LA HOZEVA (8 IANUARIE) (1) PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL IOAN EVANGHELISTUL ( 8 mai) (2) PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL TOMA (6 octombrie) (4) PARACLISUL SFÂNTULUI CUVIOS ANTIPA DE LA CALAPODEȘTI ( 10 ianuarie) (1) PARACLISUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC MINA (11 NOIEMBRIE) (1) PARACLISUL SFINȚILOR MUCENICI ADRIAN ȘI NATALIA (26 AUGUST) (1) Parastasele și folosul lor (3) PARINTELE ADRIAN FAGETEANU (4) PARINTELE ARSENIE BOCA (47) PARINTELE ARSENIE PAPACIOC (15) PARINTELE CLEOPA (41) PARINTELE ILARION ARGATU (10) PARINTELE ILIE LACATUSU (4) PARINTELE IOSIF TRIFA (3) PARINTELE JUSTIN PARVU (8) Parintele Maxim (1) Parintele Maxim un stalpnic al zilelor noastre (1) PARINTELE PAISIE AGHIORITUL (28) PARINTELE PETRONIU TANASE (1) PARINTELE PORFIRIE (5) PARINTELE SOFIAN BOGHIU (5) Parintele Teofil Paraian (1) PARINTELE VISARION IUGULESCU (4) Părintele Ardenie Boca (2) Părintele Constantin Galeriu (1) Părintele Iulian de la Prodromu (1) Părintele Nicău (1) Părintele Proclu (1) PĂRINTELE PROFESOR DUMITRU STĂNILOAE (1) Părintele Rafail Noica (1) Pătimirea Sfinţilor Mucenici Trofim Savvatie şi Dorimedont († 276) (1) Pelerinaj Grecia 2017 (2) PILDE (126) PILDE CRESTINE (15) PILDE DIN PATERIC (4) POEZII (86) POEZII ..IISUS HRISTOS (12) Poezii cu Preot Ioan (9) POEZII DE ANDREI BOTOSANU (7) POEZII DE CAMEIA CRISTEA (3) Poezii de Costel Ursu (1) Poezii de Doru Avram (1) Poezii de Eliana Popa (8) POEZII DE ILARION ARGATU (2) Poezii de Pr.Gabriel Militaru (1) Poezii de Preot Sorin Croitoru (30) POEZII DE RADU GYR (3) POEZII DE TRAIAN DORZ (7) Poezii de Valeriu Gafencu (3) Policarp si Laurentiu (1) POSTUL SFINTILOR PETRU SI PAVEL (2) POVESTIRE (6) POVESTIRI DIN PATERIC (1) POVESTIRI DUHOVNICESTI (3) POVESTITE DE SFINTI (25) Pr. Efrem Atonitul (1) PR. PAISIE OLARU (1) PREOT Ioan Dumitriu de la Parohia Tipografilor (1) Preot Petrovici Mihai (1) Preotul Andrei Constantin (1) PREVIZIUNI (1) Prigonită pentru Iisus Hristos la doar 14 ani (1) PROFETII (30) Prohodul Domnului (1) Proorocul Moise (1) PROTOSINGHELUL NICODIM MANDITA (4) Pruncii Simeon şi Parascheva (1) Psalmul 50 (al lui David) (1) PUSTNIC ONUFRIE (1) Rucăciune către sfinti (1) Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos (1) RUGACIUNE CATRE SF. GRIGORIE DECAPOLITUL (1) Rugaciune catre Sf. Nectarie (3) RUGACIUNE CATRE SFANTUL CUVIOS STELIAN (1) RUGACIUNE CATRE SFANTUL NICOLAE (2) Rugaciune catre Sfantul Teodosie de la Brazi (1) Rugaciune pentru bolnavii de cancer. (1) RUGACIUNEA PARINTELUI GHERONTIE - PENTRU ORICE DORINTA (1) Rugaciunea Sfantului Ciprian (1) Rugaciunea Sfantului Serafim de Sarov catre Maicuta Domnului (1) Rugaciunea Sfintei Cruci (1) RUGACIUNI (86) Rugăciune catre Sfantul Ilie (2) Rugăciune catre Sfantul Nectarie (2) Rugăciune către Mântuitorul a Sfântului Dimitrie al Rostovului (1) RUGĂCIUNE CĂTRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (1) Rugăciune către sf Arhangheli Mihail Si Gavril (1) RUGĂCIUNE CĂTRE SFĂNTUL IOAN GURĂ DE AUR (1) Rugăciune către Sfântul Apostol Simon Zilotul (3) Rugăciune către Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan (2) RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL GHEORGHE (1) Rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Maximovici (2) RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL MUCENIC VENIAMIN DIACONUL (1) Rugăciune către Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul (1) RUGĂCIUNE CĂTRE TOTI SFINTII (3) Rugăciune de pocăinţă (1) Rugăciune pentru căsătorie (1) Rugăciune pentru căsătorie... (1) RUGĂCIUNEA PREACUVIOSULUI PĂRINTE IOAN DAMASCHIN (1) Rugăciunea Sfântului Ciprian (1) Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: (2) Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina (1) Rugăciuni (1) Rugăciuni către Sf. Pantelimon (1) Rugăciuni către Sfinţii Arhangheli pentru fiecare zi a săptămînii (1) SA FIM OAMENI SA-I AJUTAM (5) SARBATORI (26) Sânzaienele (1) SCOPUL VIETII CRESTINESTI (1) SEMNIFICATIA NUMELUI NOSTRU. (1) Sf ap Iacob al lui Zevedeu (1) SF DIMITRIE IZVORATORUL DE MIR (2) Sf Efrem cel Nou (1) Sf Gheorghe (2) Sf Gheorghe Hozevitul (1) Sf Ignatie (1) SF IOAN GURA DE AUR (16) Sf Lazăr din Betania (1) SF SPIRIDON (1) SF. IERARH ANTIM IVIREANU (2) SF. IOAN BOTEZATORUL (15) SF. IOAN DE LA PRISLOP (3) Sf. Mc. Calistrat; (1) Sf. Porfirie Bairaktaris (1) Sf. Prooroc Iona (1) Sf. Sfintit mucenic Valentin (1) Sf. Teodosie de la Brazi (1) SF.APOSTOL SI EVANGHELIST LUCA (2) SF.IERARH CALINIC DE LA CERNICA (5) Sf.Ignatie Briancianinov (1) SFANFA LITURGHIE (1) Sfanta Ana (3) SFANTA DUMINICA (1) SFANTA ECATERINA (1) SFANTA FILOFTEIA (6) SFANTA HRISTINA (3) Sfanta Marina (4) Sfanta Mucenita Haritina (1) Sfanta Mucenita Sofia si fiicele sale (1) Sfanta Mucenita Tecla (2) SFANTA PARASCHIVA (12) Sfanta Salomeea (1) Sfanta Teodora (1) Sfanta Veronica (1) Sfantul ioan Iacob Hozevitul (5) Sfantul Mc Ioan Valahul (2) SFANTUL ADRIAN (6) Sfantul Alexandru (2) Sfantul Andrei - Apostolul romanilor (3) Sfantul Andrei Rubliov (1) SFANTUL ANTONIE CEL MARE (7) Sfantul Ap.Timotei (4) SFANTUL APOSTOL ANDREI (7) SFANTUL APOSTOL IOAN (2) Sfantul Apostol si Evanghelist Matei (1) Sfantul Apostol Tadeu (1) SFANTUL CRISTIAN (1) Sfantul Cuvios Patapie (3) SFANTUL DANIIL SIHASTRUL (1) Sfantul Duh (2) SFANTUL DUMITRU (12) Sfantul Efrem Cel Nou (2) Sfantul Eftimie cel Mare (1) Sfantul Fanurie (1) SFANTUL FILIP (2) SFANTUL GHEORGHE (2) Sfantul GHERASIM DE LA IORDAN (1) Sfantul Gherasim din Kefalonia (1) SFANTUL GRIGORIE DECAPOLITUL (2) SFANTUL IERARH PARTENIE (1) Sfantul Ierarh Vasile cel Mare (4) SFANTUL ILIE (8) Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava (4) SFANTUL IOAN DAMASCHIN (2) SFANTUL IOAN IACOB HOZEVITUL (5) SFANTUL IOAN RUSUL (9) SFANTUL IOAN SCARARUL (2) SFANTUL IOSIF DE LA PARTOS (6) Sfantul Isidor din Hios (1) Sfantul Iuda (1) Sfantul Iuliu Veteranul (1) Sfantul Lazăr din Betania (1) SFANTUL MACARIE CEL MARE (1) SFANTUL MARCU ASCETUL (1) SFANTUL MINA (11) Sfantul Mucenic Gheorghe (2) Sfantul Mucenic Polieuct (1) SFANTUL MUCENIC TRIFON (3) SFANTUL NECTARIE (28) SFANTUL NICOLAE (16) SFANTUL PAHOMIE CEL MARE (1) SFANTUL PANTELIMON (13) Sfantul Parinte Vichentie Malău (1) Sfantul Policarp (1) Sfantul Prooroc Iona (1) SFANTUL SELAFIL DE LA NOUL NEAMT (1) SFANTUL SERAFIM DE SAROV (6) Sfantul Serafim de Virita (2) SFANTUL SILUAN ATONITUL (1) Sfantul Simeon Stalpnicul (2) SFANTUL SPIRIDON (7) SFANTUL STEFAN (6) Sfantul Stefan cel Mare (2) SFANTUL STELIAN (6) Sfantul Teodor Studitul (2) Sfantul Teodor Tiron (3) Sfantul Teodosie cel Mare (2) SFANTUL TIHON DE ZADONSK (1) Sfantul Trifon (1) SFANTUL VASILE (3) SFANTUL VASILE CEL MARE (2) SFANTUL VICTOR (1) Sfantul. Cuvios Dimitrie cel Nou (2) SFATURI DUHOVNICEŞTI ALE UNUI STAREŢ DE LA OPTINA (1) SFATURI CRESTINE (10) SFATURI DE LA PARINTELE IOAN (13) Sfaturi de la parintele Iustin Parvu (1) SFATURI DUHOVNICESTI (39) SFATURI PENTRU ANUL NOU (1) Sfaturi pentru suflet (3) Sfaturile bătrânului Dionisie (1) SFÂNTA MUCENIŢĂ AGATA (1) Sfânta Muceniţă Agnia (1) Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale (1) Sfânta Salomeea (1) Sfânta Teodora de la Sihla (1) Sfântul Antonie cel Mare (2) SFÂNTUL ANTONIE DE LA IEZERU VÂLCEA (1) Sfântul Apostol Filip (3) SFÂNTUL APOSTOL IACOB AL LUI ALFEU (1) Sfântul apostol Luca (1) Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan (1) SFÂNTUL ARHIDIACON (1) Sfântul Ciprian si Iustina (1) SFÂNTUL CUVIOS ANTONIE DE LA IEZERUL VÂLCEA (1) Sfântul Cuvios Macarie cel Mare sau Egipteanul (1) Sfântul cuvios Memnon (1) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ (1) SFÂNTUL CUVIOS PĂRINTE MAXIM MĂRTURISITORUL (1) SFÂNTUL CUVIOS TEOFIL CEL NEBUN PENTRU HRISTOS (1) Sfântul Efrem cel Nou (2) Sfântul Efrem Sirul (6) Sfântul Gheorghe Hozevitul (1) Sfântul Grigorie (1) Sfântul Grigorie de Nyssa (1) Sfântul Grigorie Palama (2) Sfântul Haralambie (1) Sfântul Ierarh Eumenie (1) Sfântul ierarh Ioan Maximovici cel nou (1) SFÂNTUL IERARH IOSIF CEL NOU DE LA PARTOŞ (3) Sfântul Ioan Botezătorul (5) SFÂNTUL IOAN CARPATINUL: (1) SFÂNTUL IOAN CARPATINUL: Extrase despre mângâiere (1) Sfântul Ioan Evanghelistul (1) Sfântul Ioan Iacob Hozevitul (6) Sfântul Ioan Rilă (1) SFÂNTUL ISAAC SIRUL (2) SFÂNTUL MACARIE EGIPTEANUL (1) SFÂNTUL MARE MUCENIC TEODOR STRATILAT (1) Sfântul Mc. Gheorghe (1) Sfântul Moise Etiopianul. (1) SFÂNTUL MUCENIC CALINIC (1) Sfântul Nicolae (3) Sfântul Nicolae Velimirovici (2) Sfântul Pahomie (1) SFÂNTUL PROOROC ZAHARIA (1) SFÂNTUL SERAFIM DE LA SAROV 1759 - 1833 (1) Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist (1) SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC HARALAMBIE (3) SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC LUCHIAN (1) SFÂNTUL TEOFAN ZAVORATUL (1) SFIINTII-PRIETENII LUI DUMNEZEU (1) Sfintele Mucenite Agapi Hionia si Irina (1) SFINTELE PASTI (6) SFINTELE TAINE (1) SFINTI (206) Sfintii Zotic Atal Camasis si Filip de la Niculitel (1) Sfintii 40 de mucenici (1) Sfintii 42 de Mucenici din Amoreea (1) SFINTII APOSTOLI (11) SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL (8) SFINTII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL (10) Sfintii Atanasie si Chiril (1) SFINTII CHIR SI IOAN (1) SFINTII CONSTANTIN SI ELENA (1) Sfintii impărati Constantin si Elena (2) Sfintii Inchisorilor (1) SFINTII IOACHIM SI ANA (1) Sfintii Mari Mucenici Serghie si Vah. (1) Sfintii Marturisitori Ardeleni (1) Sfintii Mihail si Gavril (1) Sfintii Simeon si Ana (1) Sfintii Trei Ierarhi Vasile Grigorie si Ioan (4) Sfintii Varsanufie si Ioan (2) Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei (9 martie) (1) Sfinții Mucenici Pavel şi Iuliana (1) SFINŢII MUCENICI ZOTIC ATAL FILIP ŞI CAMASIE DE LA NICULIŢEL (1) SFINŢII PATRUZECI DE MUCENICI DIN SEVASTIA (1) SFINŢII ŞI OCROTIRILE LOR (1) SFINŢII TREI IERARHI: VASILE CEL MARE (1) Sfînta Mare Muceniţă Irina (1) Sfîntul Antonie de la Iezeru-Vîlcea (1) SINUCIGAŞII (1) SÎMBATA LUI LAZAR. FLORIILE (1) so (1) SOBORUL MAICII DOMNULUI (1) Soborul Sfinților 70 de Apostoli. (1) sora lui (1) SUFERINTE (1) TAINA CASATORIEI (1) TAINA SFINTEI SPOVEDANII (2) TEODORA DE LA SIHLA (2) Tezaurul Mănăstirii Sfânta Ecaterina din Sinai (1) Traditii si obiceiuri romanesti de Sfanta Parascheva (1) TREPTELE PACATULUI (2) TROPARUL SFANTULUI IERARH IOSIF DE LA PARTOS (2) TROPARUL SFANTULUI MUCENIC VLASIE (1) TROPARUL SFINTILOR TREI IERARHI (1) TUTUNUL ŞI ŢIGĂRILE = PĂCATUL SINUCIDERII (1) Ultimele trei dorinţe ale lui Alexandru cel Mare (1) VALERIU GAFENCU (4) VAMEȘUL ȘI FARISEUL (1) VAMILE VAZDUHULUI (1) Versuri de Horațiu Stoica (1) VEŞMÂNTUL ÎMPLINIRII RUGĂCIUNII LUMINĂTOARE (1) VIATA LUI IISUS HRISTOS (1) Viata Sfantului Fanurie (27 august) (1) Viața Sfântului Iosif cel Nou de la Partos (1) VORBESTE PARINTELE GEORGE ISTODOR (9) Zămislirea Sfantului Ioan Botezătorul (2)

sfinti romani

CARUI SFANT TREBUIE SA NE RUGAM?

Drumul către viaţa cea veşnică şi fericită a împărăţiei lui Dumnezeu trece prin multe necazuri şi ispite în această scurtă viaţă, iar noi avem nevoie de ajutor în aceste încercări, ajutor pe care nici un om nu poate să ni-l dea. De aceea ne întoarcem către Dumnezeu, către Maica Domnului şi către sfinţi. Şi cele pe care nu întotdeauna putem de unii singuri să le înfăptuim, acelea întru care nu întotdeauna pot să ne ajute ­medicii cei pământeşti şi mai-marii zilei, pot întotdeauna să ni le dea sfinţii lui Dumnezeu. Orice sfânt poate să ceară de la Dumnezeu ­lucrurile pentru care ne rugăm, dacă acestea ne sunt spre folos şi spre mântuirea sufletelor noastre. Şi totuşi, după cuvintele Apostolului, ­„darurile sunt felurite” (I Cor. 12, 4). După împrejurările vieţii sfinţilor, ori după voia osebită a lui Dumnezeu, unii ­dintre sfinţi ajută celor care se roagă lor pentru un anumit lucru, alţii – pentru un altul, după darurile lor; şi nu există necaz al vieţii, nevoie sufletească ori trupească la care să nu răspundă un plăcut al lui Dumnezeu şi pe care să n-o împlinească acesta.

SFANTA SCRIPTURA

Totalul afișărilor de pagină

SFINTI

SFINTI