20 martie 2015

Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL, izgonitorul demonilor

"Doamne, mintea mea lipsita de putere nu poate ajunge la Tine. Ca si regele Avgar Te chem: "Vino si tamaduieste-mi ranile gandurilor mele celor rele si.... Te voi lauda ziua si noaptea Te voi vesti oamenilor, ca toate neamurile sa stie ca Tu, Doamne, savarsesti minuni ca si altadata, ierti pacatele, sfintesti si dai viata".... Rugati-va pentru mine, toti Sfintii, ca sufletul meu sa invete smerenia lui Hristos ...


          Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL,
                                izgonitorul demonilor
                                     Sfantul Gherasmim
                                            Kefalonitul
                     se prăznuieste pe 16 august si 20 octombrie              ~~~Acatistul trebuie citit timp de 40 zile cu post~~~~

                                        Condacul 1:

          Pe robul lui Dumnezeu, Sfântul Gherasim, care prin mulţimea
nevoinţelor sale a primit cununa cea nestricăcioasă, pe cel care prin
sfintele sale moaşte revarsă râuri de tămăduiri, veniţi, credincioşilor,
să-l lăudăm într-un glas, zicând: Bucură-te, Sfinte Gherasime, zid
nesurpat de uneltirile diavoleşti!

                                             Icosul 1:

Viaţa ta a fost o viaţă răstignită, Sfinte al lui Dumnezeu, că
lepădând poftele lumeşti ai luat crucea lui Hristos asupra ta, iubind
nevoinţa şi defăimând trecătoarele desfătări. Învăţându-ne de la tine să
mergem pe calea Evangheliei şi a rugăciunii, îţi zicem cu inimă
smerită:

Bucură-te, că pământul Trikalei l-ai binecuvântat,
Bucură-te, că din copilăria ta ai mers pe calea virtuţilor,
Bucură-te, că în insula Zakintului te-ai îndeletnicit cu rugăciunea,
Bucură-te, că împreună cu sfinţii aghioriţi o lauzi pe Născătoarea
de Dumnezeu
Bucură-te, că te-ai învrednicit să te închini la Locurile Sfinte,
Bucură-te, că în biserica Sfântului Mormânt ai primit mângâiere
cerească,
Bucură-te, că aprinzând acolo candele ai aprins şi candela inimii
tale,
Bucură-te, că fiind hirotonit preot nu ţi-ai împuţinat nevoinţele,
Bucură-te, că întorcându-te în Zakint în peşteră ai vieţuit,
Bucură-te, că în Kefalonia ai fost trimis de Dumnezeu,
Bucură-te, Sfinte Gherasime, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

                                         Condacul 2:

              Ocrotitor al drept-credincioşilor te-ai arătat, sfinte, risipind
mrejele ereticilor apuseni care căutau să atragă lumea în înşelare. Că
prin tăria cuvântului şi prin mulţimea minunilor ai închis gurile
ritorilor mult-vorbitori, cântându-I lui Dumnezeu cel în Treime lăudat:
Aliluia.
                                               Icosul 2:

                 Şi după moartea ta ai fost prigonit de cărturarii şi preoţii
slujitori ai papei, care nu voiau să recunoască sfinţenia ta şi darul dat
ţie de Dumnezeu prin neputrezirea sfintelor tale moaşte, care stătuseră
în pământ mai mult de doi ani şi fuseseră descoperite întregi şi
binemirositoare. Trupul tău binecuvântat a fost îngropat iarăşi în
pământ, spre mâhnirea credincioşilor, dar nu după multă vreme a fost
pus în biserică spre închinare, spre bucuria celor care te lăudau,
zicând:

Bucură-te, că prigonitorii sfintelor tale moaşte au fost ruşinaţi,
Bucură-te, că prin neputrezirea trupului te-ai arătat templu al
Duhului Sfânt,
Bucură-te, semn de netăgăduit al Învierii Mântuitorului Hristos,
Bucură-te, mustrătorule al celor care defaimă predaniile Sfinţilor
Părinţi,
Bucură-te, că prin minuni ai ruşinat propovăduirea catolicilor,
Bucură-te, că pe hoţul care a spart geamul raclei tale l-ai pedepsit,
Bucură-te, cel ce îi pedepseşti pe cei care batjocoresc Biserica lui
Hristos,
Bucură-te, aprig duşman al schismelor şi ereziilor,
Bucură-te, îndreptător al celor rătăciţi pe calea adevărului,
Bucură-te, că pe mulţi i-ai adus la cunoaşterea dreptei credinţe,
Bucură-te, povăţuitorule al preoţilor pe calea mărturisirii
adevărului,
Bucură-te, Sfinte Gherasime, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

                                           Condacul 3

                        Cine poate spune mulţimea minunilor tale, robule al lui
Dumnezeu? Că poporul te laudă , mulţumindu-ţi pentru grabnicul tău
ajutor, că nu s-a pomenit să alerge cineva la tine şi să rămână fără
răspuns. Şi, pentru aceasta, Îi cântăm Celui ce te-a încununat: Aliluia!
                                            Icosul 3:

        Te-ai arătat omului care voia să aducă la mânăstirea ta zece
capre, ca mulţumire pentru ajutorul primit de la tine, şi i-ai arătat
drumul, ca să nu se rătăcească. Şi când te-ai făcut nevăzut, el a înţeles
purtarea ta de grijă, că şi după moarte ai primit puterea de a fi călăuză
creştinilor. Pentru aceasta ţi-a cântat unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce ne arăţi calea spre Împărăţia Cerurilor,
Bucură-te , că primeşti laudele noastre precum Hristos cei doi
bani ai văduvei,
Bucură-te, nădejde a celor ispitiţi de deznădejde,
Bucură-te, lumină cerească care luminezi vieţile noastre,
Bucură-te , că alungi îndoiala de la cei slabi în credinţă,
Bucură-te, că pelerinii simt chemarea ta şi se grăbesc să ajungă la
tine,
Bucură-te, că mânăstirea ta, Noul Ierusalim, s-a arătat comoară
duhovnicească,
Bucură-te, îndrumător al monahilor pe calea muceniciei fără de
sânge
Bucură-te, că împreună cu Sfântul Spiridon eşti surpător al
ereziilor,
Bucură-te, că împreună cu Dionisie ocrotitor eşti al drept
credincioşilor,
Bucură-te, că ai binecuvântat pământul Zakintului,
Bucură-te, că nu doar insulele , ci tot pământul grecesc te
cinsteşte,
Bucură-te, Sfinte Gherasime, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

                                         Condacul 4:

          Să alerge mulţimea bolnavilor spre ajutorul ceresc, să caute cei
istoviţi din pricina durerilor spre Sfântul Gherasim, care s-a arătat
doctorie dumnezeiască, nou şarpe de aramă ridicat de Dumnezeul lui
Moise în pustia sufletelor noastre, şi să îi cântăm Celui ce l-a acoperit
cu mulţime de daruri: Aliluia.

                                           Icosul 4 :

          Pe negustorul cu mâna bolnavă nu l-ai lăsat să alerge prin ţări
străine după ajutorul doctorilor cu nume mare, ci l-ai chemat la
mânăstirea ta din Kefalonia. Şi, atingându-se de racla ta, după ce s-a
rugat cu credinţă, a dobândit tămăduire. Şi, împreună cu soţia sa, I-a
mulţumit lui Dumnezeu, pentru care noi îţi zicem unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce auzi rugăciunile bolnavilor,
Bucură-te, că ai primit de sus darul tămăduirilor,
Bucură-te, far spre care se îndreaptă mulţimea celor suferinzi,
Bucură-te, cel ce vii în întâmpinarea celor apăsaţi de boală,
Bucură-te, doctor ceresc care îi cercetezi pe bolnavi,
Bucură-te , că îi păzeşti pe credincioşi de doctorii cei nepricepuţi,
Bucură-te, că goneşti frica celor ce se tem de doctori,
Bucură-te, că stingi focul durerilor de nesuportat,
Bucură-te, că îi ajuţi pe cei pe care nu îi vindeci să rabde fără să
cârtească,
Bucură-te, scăpare a celor care nu mai aşteaptă ajutor de la
oameni,
Bucură-te, că în ceasul morţii veghezi sufletele care părăsesc
această lume,
Bucură-te, îngrijitor al celor care îi îngrijesc pe bolnavi,
Bucură-te, Sfinte Gherasime, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

                                           Condacul 5:

          Minune nemaiauzită s-a arătat prin tine, sfinte, că prin femeia
stăpânită de duhul necurat care voia să o arunce în apă şi să o înece ai
ţinut-o prin rugăciunile tale deasupra apei. Şi le-ai cerut maicilor să
alerge să o ajute, iar ele, găsind-o stând deasupra apei ca pe uscat şi
văzând că se tămăduise, I-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia.

                                       Icosul 5 :

            "Gherasime, mă arzi ca un foc, voi pleca, căci m-au ajuns
flăcările pe care le scoţi din tine", a strigat diavolul prin gura tinerei
care fusese adusă la racla cu sfintele tale moaşte, mărturisind darul dat
ţie de Dumnezeu. Şi tânăra, tămăduindu-se, ţi-a adus mulţumiri cu
inima zdrobită, zicându-ţi unele ca acestea:

Bucură-te, cuvioase, că mare este darul dat ţie de sus,
Bucură-te, că cei chinuiţi de diavol primesc uşurare prin tine,
Bucură-te, prigonitorule al duhurilor celor necurate,
Bucură-te, lumina care goneşti întunericul,
Bucură-te, rugător pentru cei pentru care nu are cine să se roage,
Bucură-te, primind cuvintele de mulţumire de la cei pe care i-ai
ajutat,
Bucură-te, că ai ţinut-o deasupra apei pe femeia îndrăcită,
Bucură-te , că ai vindecat-o prin rugăciunile tale,
Bucură-te, că maicile au cunoscut puterea rugăciunilor tale,
Bucură-te, ca prin această minune le-ai îndemnat să recunoască
sfinţenia ta,
Bucură-te, că atunci sfintele tale moaşte au fost puse spre
închinare,
Bucură-te, Sfinte Gherasime, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

                                     Condacul 6:

         Văzând cum unii creştini biruiţi de deznădejde au fost ispitiţi de
gândul sinuciderii, ai venit în ajutorul lor în chip minunat,
îndemnându-i să lepede cugetele drăceşti şi să îi cânte lui Dumnezeu:
Aliluia.

                                             Icosul 6:

            Pe tânărul îndrăcit care vroia să-şi pună capăt zilelor şi s-a
aruncat din clopotniţa nu numai că l-ai ţinut în viaţă, ci l-ai şi tămăduit
de suferinţa sa, izgonind pe diavol. Iar pe cei care s-au temut că, din
pricina căderii, tânărul va muri i-ai întărit în credinţa în Dumnezeu,
pentru care ai zis către tine unele ca acestea:

Bucură-te, că strici urzelile diavoleşti,
Bucură-te, că tânărul care s-a aruncat din clopotniţa nu a murit,
Bucură-te, că l-ai scos nevătămat din gura iadului,
Bucură-te, că îi fereşti pe creştini de păcatul sinuciderii,
Bucură-te, sfinte, care te rogi pentru toată lumea,
Bucură-te, că nu te scârbeşti de patimile noastre,
Bucură-te, că ne arăţi calea lepădării de patimi,
Bucură-te, că ne chemi la războiul duhovnicesc,
Bucură-te, mustrătorule al leneviei şi iubirii de sine,
Bucură-te, că aduci lumina în minţile întunecate,
Bucură-te, că cei pe care i-ai scăpat din ghearele iadului îţi
mulţumesc,
Bucură-te, apus al disperării şi răsărit al nădejdii,
Bucură-te, Sfinte Gherasime, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

                                              Condacul 7:

 "Crucea este armă nebiruită, sabie cu două tăişuri", striga
copilul chinuit de diavol, muşcând crucea ta pe care o ţinea preotul
care citea rugăciuni în faţa sfintelor tale moaşte. Şi diavolul, strigând
că nu poate suferi puterea ta, a plecat, iar copilul i-a cântat Domnului:
Aliluia.

                                           Icosul 7:

           Mult au suferit părinţii lui Spiridon, căznindu-l pe copilul lor
stăpânit de diavol cum îţi spunea cuvinte hulitoare. Dar, având în
sufletele lor nădejdea în Dumnezeu şi ştiind mulţimea minunilor tale,
au stăruit în rugăciune şi rugăciunea le-a fost ascultată. Iar noi,
crezând că vii în ajutorul tuturor celor care se roagă ţie cu credinţă, îţi
aducem aceste puţine laude:

Bucură-te , cel ce lui Spiridon i-ai luminat copilăria,
Bucură-te, că ai împlinit rugăciunile părinţilor lor,
Bucură-te, cel ce ai şters mulţimea lacrimilor lor,
Bucură-te, ca prin nevoinţa ta ai primit putere împotriva
demonilor,
Bucură-te, că puterea crucii ţi-a fost pavăza în ispite,
Bucură-te, că cei ce sărută crucea ta iau binecuvântare,
Bucură-te, chemarea pe calea cea îngustă a mântuirii,
Bucură-te, pilda de nevoinţă şi îndreptar de rugăciune,
Bucură-te, că ne înveţi să iubim nevoinţa,
Bucură-te, că te-ai asemănat pustnicilor din vechime,
Bucură-te, că împreună cu aceştia te rogi pentru noi păcătoşii,
Bucură-te, că ne călăuzeşti spre Ierusalimul cel de sus,
Bucură-te, Sfinte Gherasime, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

                                        Condacul 8:

             Prin gura femeii paralitice din Etolia s-a auzit duhul necurat
zicându-ţi: "Nu am putere asupra ta, căci prin rugăciune te faci
foc pe deplin". Iar tu i-ai dat tămăduire bolnavei şi împreună cu
părinţii săi, aceasta I-a adus Domnului cântarea de mulţumire: Aliluia.
                                              Icosul 8:

          Nu te-ai scârbit de femeia îndrăcită, care te blestema în fel şi
chip, ci ţi-a fost milă de ea, că mult pătimise din lucrarea diavolului.
Şi, plecând urechile la rugăciunea îndureratului ei bărbat, ai vindecato,
pentru care au plecat din mânăstirea ta mulţumindu-ţi pentru ajutor
şi zicându-ţi unele ca acestea:

Bucură-te, foc ceresc care îi arzi pe diavoli,
Bucură-te, că pe cei care ajung la sfintele tale moaşte îi
binecuvântezi,
Bucură-te, că pe cei care nu pot ajunge la tine îi ajuţi după
credinţa lor,
Bucură-te, tămâie cu bun miros care alungi demonii,
Bucură-te, că risipeşti puterea farmecelor,
Bucură-te, cel ce ne fereşti de răutăţile duşmanilor,
Bucură-te, că în faţa ta vrăjitorii se arată neputincioşi,
Bucură-te, că până la sfârşitul vremurilor vei lupta împotriva lor,
Bucură-te, că întăreşti în răbdare rudele celor îndrăciţi,
Bucură-te, că în ispite aduci alinare sufletelor lor,
Bucură-te, glas care cântă laude Dumnezeului celui viu,
Bucură-te, că pomenirea numelui tău le este rana demonilor,
Bucură-te, Sfinte Gherasime, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

                                        Condacul 9:

           Doi ani de zile au pătimit cei doi fraţi îndrăciţi din Mavrata, şi
prin rugăciunile tale cu îngerii întunericului au plecat, zicând: "Ne-ai
ars, nu mai putem sa rămânem mai mult". Iar noi, cunoscând
puterea dată ţie de la Dumnezeu, Îl lăudam şi cu mulţumire Îi cântăm:
Aliluia.
                                                 Icosul 9:

    "Mamă, dezleagă-mă", a zis către mama sa tânărul care fusese
legat pentru tulburarea făcută din pricina demonului care îl stăpânea.
Căci, căutând ajutor de la doctori, a rămas neajutorat, dar cerând
ajutor de la tine a aflat izbăvire şi, tămăduindu-se, ţi-a cântat unele ca
acestea:

Bucură-te, cel ce ai vestit bucuria mamei credincioase şi fiului ei,
Bucură-te, cel ce ai adus liniştea în sufletele lor chinuite,
Bucură-te, că pe tatăl cel necredincios l-ai chemat spre lumina
adevărului,
Bucură-te, că mulţi părinţi se roagă ţie pentru copiii lor,
Bucură-te, că nu au rămas ruşinaţi cei care au nădăjduit în
ajutorul tău,
Bucură-te, că pe fraţii din Mavrata nu i-ai lăsat să se chinuiască,
Bucură-te, că ai dezlegat legăturile cu care îi legaseră diavolii,
Bucură-te, că rudeniile care îi legaseră cu lanţuri şi funii s-au
minunat,
Bucură-te, că dezlegându-i pe fraţi L-au slăvit pe Dumnezeu,
Bucură-te, că părinţii acestor fraţi mult au postit pentru a-i ajuta,
Bucură-te, că îi povăţuieşti pe părinţi să stăruiască în rugăciune,
Bucură-te, că prin rugăciunile părinţilor îi ajuţi pe fiii lor,
Bucură-te, Sfinte Gherasime, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

                                    Condacul 10:

            Ajungând în faţa judecătorului, creştinul cel nevinovat nu s-a
lăsat biruit de deznădejde, ci a aşteptat lucrarea ta, ocrotitorule al celor
năpăstuiţi. Şi având loc în vremea judecăţii un cutremur de pământ,
cel care îl nedreptăţise a fost cuprins de frica morţii şi şi-a recunoscut
păcatul, iar creştinul I-a mulţumit Domnului, zicând: Aliluia!

                                        Icosul 10:

            Ne-a cerut Mântuitorul Hristos să îi binecuvântăm pe cei care
ne blesteamă şi să îi iubim pe cei care ne fac rău, dar suntem slabi în
credinţă şi răutăţile vrăjmaşilor noştri ne covârşesc. Pentru aceasta
cădem către tine, Sfinte Gherasime, cerând să vii în ajutorul celor
nedreptăţiţi, şi să te lăudăm aşa:

Bucură-te, că pe creştinul cel nevinovat l-ai ajutat,
Bucură-te, că judecătorul i-a făcut dreptate celui năpăstuit,
Bucură-te, că stai împotriva pârâşilor care nu au frică de
Dumnezeu,
Bucură-te, judecător ceresc care împarţi dreptatea,
Bucură-te, că ne înveţi să biruim răutatea prin bunătate,
Bucură-te, că ne îndemni să alegem iubirea în locul urii,
Bucură-te, împăciutorule al celor care se vrăjmăşesc,
Bucură-te , că aduci pacea în casele creştinilor,
Bucură-te, că pe părinţi îi împaci cu fiii lor,
Bucură-te, că alungi tulburarea din mânăstiri,
Bucură-te, că pe cei prigoniţi pentru credinţa lor îi întăreşti,
Bucură-te, că şi noi mărturisim harismele tale,
Bucură-te, Sfinte Gherasime, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

                                          Condacul 11:

           Ajungând la mânăstirea ta, soldatul Decaneos nu a vrut să ţi se
închine, ci te-a batjocorit, dispreţuindu-i pe cei care se rugau ţie pentru
ajutor. Dar degrabă l-a ajuns mânia lui Dumnezeu, că a murit de
moarte năpraznică, fără să îţi mai ceară iertare şi fără să Îi cânte celui
ce poartă de grija tuturor: Aliluia.

                                            Icosul 11:

   Lumea aceasta, iubitoare de desfrâu şi de apostazie, îi prigoneşte pe
iubitorii de Dumnezeu, batjocorindu-i pentru credinţa lor. Şi mulţimea
ispitelor i-ar doborî la pământ, dacă nu ar fi ocrotiţi de Dumnezeu şi
dacă nu ar fi călăuziţi de ajutorul Maicii Domnului şi al tuturor
sfinţilor. Iar noi, cei care ştim minunile tale, îţi cântăm:

Bucură-te, că prin mustrarea celor necredincioşi ne fereşti de
păcatul necredinţei,
Bucură-te, primind rugăciunile celor ce se roagă ţie pentru rudele
lor,
Bucură-te, ajutându-i pe copii pentru rugăciunile părinţilor lor,
Bucură-te, ajutându-i pe părinţi pentru rugăciunile copiilor
credincioşi,
Bucură-te, mustrătorule al celor care au minţile întunecate de
păcat,
Bucură-te, că, în viaţă fiind, ai chemat oamenii să se spovedească
Bucură-te, că şi acum ne îndrepţi paşii spre Taina Spovedaniei,
Bucură-te, că cei ce se roagă ţie leapădă frica de spovedanie,
Bucură-te , împreună-rugător cu duhovnicii pentru îndreptarea
ucenicilor lor,
Bucură-te, chip al povăţuitului desăvârşit
Bucură-te, biruitorule al patimilor, că îi ridici pe cei căzuţi,
Bucură-te, călăuzitorule al păstorilor pentru rugăciunile celor
păstoriţi,
Bucură-te, Sfinte Gherasime, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

                                           Condacul 12:

    Vrând soldaţii italieni să distrugă mânăstirea ta, te-ai arătat întrun
nor mare, alungând duşmanul spre bucuria călugărilor şi a
creştinilor dreptcredincioşi. Ai făcut de ruşine puterea celor puternici
şi i-ai înălţat pe cei smeriţi, care I-au cântat lui Dumnezeu cu evlavie:
Aliluia.
                                               Icosul 12:

      Necazuri de tot felul ne împresoară şi furtuna ispitelor se abate
asupra noastră, sfinte Gherasime. Dar credem ca nu ne vei lăsa
singuri, ci vei veni în ajutorul nostru,cerând de la Dumnezeu pentru
noi cele ce ne sunt cu adevărat de folos. Şi pentru aceasta îţi zicem:

Bucură-te, cel ce păzeşti mânăstirea ta din Kefalonia de toate
relele,
Bucură-te, că ai stat împotriva soldaţilor rău-credincioşi
Bucură-te, că prin arătarea ta ai umplut sufletele lor de teama,
Bucură-te, că prin rugăciunea ta au fost biruiţi,
Bucură-te, trâmbiţa care vesteşti înfrângerea duşmanilor,
Bucură-te, arma aducătoare de biruinţa ostaşilor dreptcredincioşi,
Bucură-te, că şi acum păzeşti casele creştinilor care te cinstesc,
Bucură-te, liman al celor greu încercaţi de primejdii,
Bucură-te, scut al celor care prăznuiesc pomenirea ta,
Bucură-te , risipitorule al duhurilor care ne ispitesc,
Bucură-te, că dai cele de trebuinţă celor ce se roagă ţie,
Bucură-te, rugător neobosit în faţa tronului Sfintei Treimi,
Bucură-te, Sfinte Gherasime, zid nesurpat de uneltirile diavoleşti!

                                     Condacul 13:

          O Sfinte Gherasime, lauda Kefaloniei şi cunună a bisericii lui
Hristos, vino degrabă în ajutorul nostru, al celor necăjiţi, întristaţi şi
deznădăjduiţi şi roagă-te pentru noi ca Bunul Dumnezeu să ne ridice
povara încercărilor care ne apasă şi să ne dea tărie în credinţă, ca să Îi
cântăm: Aliluia! (Acest condac se zice de 3 ori, apoi Icosul 1 si
Condacul 1, apoi rugăciunea aceasta:)

                                      Rugăciune

         Sfinte Gherasim, robule al lui Hristos, cel ce ai strălucit înaintea
oamenilor ca lumina în întuneric, care ai călăuzit poporul spre
cunoaşterea adevăratului Dumnezeu, primeşte de la noi această puţină
rugăciune. Vezi, Sfinte, durerile noastre. Vezi necazurile care ne
apasă. Vezi mulţimea ispitelor care ne învăluiesc neîncetat. Roagă-te
lui Dumnezeu pentru noi, aşa cum te-ai rugat pentru mulţimea
credincioşilor care mărturisesc minunile tale. Mare dar ne-a făcut nouă
Domnul prin neputreziciunea sfintelor tale moaşte. Că ne-am întărit în
credinţă auzind că bolnavii care s-au atins de racla ta au fost vindecaţi
şi că i-ai alungat pe diavoli de la cei îndrăciţi.
O, Sfinte Gherasim, precum ai scăpat insula Kefaloniei, cum ai
scăpat-o de jugul agarenilor şi de multe necazuri, tot aşa ajută-ne şi pe
noi. Am căutat uşurare prin puterile noastre, dar nu am aflat. Am
căutat ajutor de la oameni , dar am rămas nemângâiaţi. La tine venim,
sfinte, nădăjduind că nu ne vei ruşina. Ci ne vei da cele de trebuinţă,
arătându-ne care este calea pe care trebuie să mergem.
Ştim că dacă în viaţă alegem după voia noastră cea rea
rămânem lipsiţi de ajutorul dumnezeiesc. Roagă-te pentru noi, tu,
sfinte, să cunoaştem şi să facem voia lui Dumnezeu, ca să ajungem în
raiul cel preadulce, în care tu Îl lauzi pe Dumnezeu cu toţi sfinţii şi cu
toate puterile cereşti , în vecii vecilor. Amin.

             Rugăciunea pentru izbăvirea celui îndrăcit

                 Sfinte Gherasim, podoabă a Kefaloniei şi ocrotitorule al
ortodocşilor, primeşte puţina mea rugăciune pentru (numele), care
mult se chinuieşte. Ştiu că ai primit darul de a-i ajuta pe cei chinuiţi de
duhurile necurate, şi pentru aceasta te rog să îi dezlegi de legăturile
diavoleşti cu care este legat. Arată-ţi şi acum puterea, sfinte, ajutând
această făptură care mult pătimeşte. Ştiu că pe tânărul care vroia să îşi
curme viaţa, aruncându-se din clopotniţă, nu doar că l-ai ţinut în viaţă,
ci l-ai şi izbăvit de diavolul care îl chinuia. Ştiu că pe femeia pe care
diavolul voia sa o înece ai ţinut-o în chip minunat deasupra apei până
ce maicile au venit să o ajute. Şi nu numai că nu a murit, dar prin
rugăciunile tale a şi scăpat din ghearele diavolului care o chinuia.
Mare este durerea părinţilor care suferă copiii pătimind, mare
este durerea rudelor când un om este bântuit de duhurile necurate.
Vezi durerea inimii mele, sfinte nu mă lăsa. Ştiu că rugăciunea inimii
mele, Sfinte, nu mă lăsa. Ştiu că rugăciunea mea este slabă, dar nu
pentru credinţa mea, ci pentru iubirea ta faţă de neamul creştinesc te
rog cu inima zdrobită : îndură-te, sfinte, şi alungă de la (numele) toată
lucrarea drăcească , pentru ca el, cunoscând puterea dumnezeiască, să
ducă o viaţă bineplăcută lui Dumnezeu până la sfârşitul vieţii sale,
mulţumindu-ţi pentru ajutorul primit şi lăudându-l pe Dumnezeu, Cel
ce este minunat întru Sfinţii Săi. Amin.

                    Rugăciunea celui chinuit de diavol

      Sfinte Gherasime, mare făcătorule de minuni, vezi necazul meu
şi durerile mele. Roagă-te pentru mine lui Hristos Dumnezeu, ca să
ridice povara care mă apasă. Ajută-mă, sfinte, ajută-mă că nu cer
desfătări lumeşti, ci cer să fiu izbăvit din lanţurile diavolului. Nu te
scârbi de mine, păcătosul , ci vino în ajutorul meu.
Am auzit de mulţimea minunilor tale, Sfinte, şi cred lui Hristos
că nu vei trece cu vederea cererea mea. Da, Cuvioase părinte
Gherasim, ajută-mă , nu mă lăsa. Alungă norii deznădejdii de la
sufletul meu. Alungă-l pe necuratul diavol, care mă împinge să fac
lucruri necuvioase şi să spun cuvinte de ocară. Stai în ajutorul meu ,
sfinte, şi ajută-mă să dobândesc sănătate trupească. Primeşte puţina
mea rugăciune, ca eu, scăpând din lanţurile
diavolului celui urâtor de oameni, să mă ridic
din groapa în care zac şi să pun început bun
mântuirii, slăvind în vecii vecilor Treimea cea
de o fiinţă şi nedespărţită, pe Tatăl, pe Fiul şi pe
Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin.
Apoi se face otpustul.
                                   

                        Racla cu Moaştele Sfântului Gherasim
                                        Kefalonitul.

Arhivă blog

CATEGORII

. Despre Evlavie (3) .RUGĂCIUNE (11) .Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul (2) .Rugăciune către Sfântul Mucenic Fanurie (1) ABECEDARUL VIETII DUHOVNICESTI (1) ACATISTE (11) Acatistele zilelor săptămânii (1) Acatistul Căii Părintelui Arsenie Boca (1) ACATISTUL Cuviosului Ioan de la Prislop (1) Acatistul Sf Ioan Botezătorul (1) ACATISTUL Sfantului Ciprian (1) Acatistul Sfantului Gheorghe (3) Acatistul Sfantului Ioan Botezatorul (1) Acatistul Sfantului Nectarie Taumaturgul (5) ACATISTUL SFANTULUI STEFAN (1) Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (1) Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL (1) ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH SPIRIDON AL TRIMITUNDEI (12 decembrie) (1) ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC ȘI TĂMĂDUITOR PANTELIMON (1) Acatistul Sfântului Serafim de Sarov - 2 Ianuarie (1) ACATISTUL SFÂNTULUI STELIAN (1) Acatistul Sfintei Cruci (1) ACATISTUL SFINTEI MUCENITE VARVARA (1) Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: (1) Acatistul Sfintei Parascheva (2) Acatistul Sfintilor Brancoveni (1) Acatistul Sfintilor Trei Ierarhi (1) ACATISTUL SFINȚILOR IOSIF IACOB ȘI DAVID PROOROCUL (1) Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (2) Adormirea Maicii Domnului (1) Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (1) ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI MUCENIC ŞTEFAN (1) ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI SFINŢIT MUCENIC IGNATIE TEOFORUL (1) Aducerea Moaştelor Sfinţilor Chir şi Ioan (1) AGHIAZMA SAU APA SFINTITA (2) AICI GASESTI CANTARI BISERICESTI (1) AICI GASESTI INDREPTAR PENTRU SPOVEDANIE (9) AICI GASESTI INTREBARI SI RASPUNSURI (4) AICI GASESTI MOASTELE SFINTEI PARASCHIVA (2) AICI GASESTI SFATURI DUHOVNICESTI (5) AICI SANT CELE MAI IMPORTANTE RUGACIUNI (1) AICI SE GASESC SFINTE MOASTE (6) Alexandru Pesamosca (1) APOSTOL ŞI MUCENIC ŞTEFAN (1) Arhanghelui Gabriel. (1) ARHIMANDRIT TEOFIL PARAIAN (5) Articole Apopei Roxana (1) Articole Ioan Monahul (2) AUDIO..VISARION IUGULESCU (1) BISERICA ORTODOXA DIN WIENA (1) Biserica Viile Fabric Timisoara (1) BISERICI (34) BUNA VESTIRE (2) Canoane de rugăciuni a pentru diferite trebuințe (1) CANOANELE SFANTULUI CALINIC (2) Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia - sora lui (1) Canonul Sfantului Andrei Criteanul din Postul Sfintelor Pasti (2) CANONUL SFANTULUI EFREM SIRUL (1) Canonul Sfantului Meletie al Antiohiei (1) Canonul Sfântului Serafim de Sarov (1) CARTI INTERESANTE (1) Cei patru Sfinţi Evanghelişti (1) CELE 7 PLANSURI..EFREM SIRUL (6) Cele noua lectii predate de Sfintii Petru si Pavel (1) Cine a fost Zorica Laţcu Teodosia? (2) CINE IMPARTE LA CREDINCIOSI SFANTA ANAFORA? (1) CITATE DESPRE RABDARE (2) CITATE DIN SF EVANGHELIE (3) Constantin Brâncoveanu (1) CUGETARI ORTODOXE (1) CUM ÎNSEALĂ DIAVOLUL PE OM (1) CUM SA NE RUGAM (8) CUVINTE DE FOLOS (31) Cuvinte de la Sf. Antonie cel Mare (1) Cuvintele Bătrânilor: Hristos este totul ! (1) CUVIOASA XENIA (1) Cuviosul Arhimd. Sofronie (1) CUVIOSUL ISIDOR PELUSIOTUL (1) Cuviosul Moise (1) CUVIOSUL SERGHIE: (2) Cuviosul Tadei de la Vitovnita (1) Cuviosului Sofronie Saharov (1) DESPPRE VRAJI SI FARMECE (1) DESPRE CINSTIREA SFINŢILOR (1) DESPRE AVORT (3) DESPRE ACATISTE SI PARACLISE (1) DESPRE APOCALIPSA (1) DESPRE BOALA (2) Despre Boboteaza (1) DESPRE CLEVETEALA SI JUDECATA. (1) Despre clevetire (1) Despre Clopote (1) Despre colivă (2) DESPRE CREDINTA (1) DESPRE CRUCE (6) DESPRE DIAVOL (13) DESPRE DRAGOSTE (1) Despre educatia crestina a copiilor (1) DESPRE HAINELE PREOTESTI (2) DESPRE ICOANE (10) DESPRE INGER PAZITOR (3) Despre invidie (1) DESPRE JUDECAREA APROAPELUI (1) DESPRE JUDECATA DE APOI SI VIATA DUPA MOARTE (7) DESPRE JUDECATILE LUI DUMNEZEU (4) DESPRE LACRIMI (2) DESPRE LUMANARI (4) DESPRE MAICA DOMNULUI (2) DESPRE MANIE (2) Despre milostenie (2) DESPRE MOARTE (4) DESPRE OZN-URI (1) DESPRE PACAT (2) DESPRE POCAINTA (2) DESPRE POST (10) Despre PREOTUL DUHOVNIC (1) DESPRE RAI SI IAD (4) DESPRE RUGACIUNE (30) Despre Rugaciunea Inimii (2) DESPRE SFINTELE MOASTE (6) DESPRE SMERENIE (3) DESPRE SMERENIE MANDRIE SI EGOISM (6) DESPRE SUFLET (1) DESPRE TALISMAN (1) DESPRE TRUFIE (1) DESPRE URA (1) DESPRE VALOAREA SFINTEI LITURGHII (1) Despre viziuni ceresti si inselaciuni dracesti (1) Din Invataturile Duhovnicesti ale Sfântului Serafim (1) DIN SFATURILE DE LA PARINTELE IOAN (6) DREPTUL SIMEON ŞI SFÂNTA PROOROCIŢĂ ANA (1) Drumul sufletului după moarte (1) Dudul lui Zaheu - Biserica Sfantul Elisei din Ierihon (2) Duminica Tuturor Sfintilor (1) ENIGMA MARAMEI VERONICĂI (2) EPISTOLIA DOMNULUI (2) EVANGHELIA ZILEI 16. 11. 2014 (1) Femeile mironosite (1) FERICIRILE PARINTELUI PAISIE AGHIORITUL (1) GRIGORIE TEOLOGUL ŞI IOAN GURĂ DE AUR (1) ICOANA BIZANTINĂ (1) Icoane ale Sfantului Nectarie (1) IER. SAVATIE BASTOVOI (1) IEROD. VISARION IUGULESCU (6) Iisus mergand pe apa si increderea in credinta la nevoie (1) INDICATIILE TESTAMENTARE ALE LUI IOAN IANOLIDE: (1) INDREPTAR SPOVEDANIE DE VALERIU GAFENCU (1) Inmormantarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Nicolae al Banatului (1) INTAMPLARE ADEVARATA (1) INTERVIURI (33) INVATATURI (118) IZVORUL TAMADUIRII (2) ÎNAINTEPRĂZNUIREA ÎNTÂMPINĂRII DOMNULUI (1) Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan (1) Întâmpinarea Domnului -Stretenia (2) Kamenski Mănăstirea "Înălţarea Domnului" (1) Lancea cu care a fost omorât Hristos (1) Le este îngăduit creștinilor să judece pe alții? (1) Legenda Sfântului Valentin (1) Maica Pelaghia (1) MANASTIREA HUREZU (1) MARGARITARE DUHOVNICESTI (1) Maria Egipteanca (6) MĂRTURIA PĂRINTELUI PANTELIMON DESPRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (1) MILOSTENIA (1) MILOSTENIE..VREAU AJUTOR (6) Minunea de la mormântul Părintelui Arsenie Boca (1) MINUNEA DE LA SF.MORMANT (1) Minuni ale Sfantului Nectarie (18) Minuni Sfanta Parascheva (3) MINUNI.. (60) MITROPOLITUL BARTOLOMEU ANANIA (3) Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul (3) NICOLAE VELIMIROVICI (2) O ISTORIOARA CU O VEDENIE FALSA (1) O rugăciune de dimineaţă (1) Ominune a Sfantului Arhanghel Mihail (1) PAR. ILIE CLEOPA (1) PARACLIS LA TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL ( 29 AUGUST) (1) PARACLIS LA ZĂMISLIREA MAICII DOMNULUI DE CĂTRE SFÂNTA ANA (9 DECEMBRIE) (1) PARACLISUL CUVIOASEI XENIA CEA NEBUNĂ PENTRU HRISTOS ( 24 ianuarie) (1) PARACLISUL CUVIOSULUI GHEORGHE DE LA HOZEVA (8 IANUARIE) (1) PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL IOAN EVANGHELISTUL ( 8 mai) (2) PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL TOMA (6 octombrie) (4) PARACLISUL SFÂNTULUI CUVIOS ANTIPA DE LA CALAPODEȘTI ( 10 ianuarie) (1) PARACLISUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC MINA (11 NOIEMBRIE) (1) PARACLISUL SFINȚILOR MUCENICI ADRIAN ȘI NATALIA (26 AUGUST) (1) Parastasele și folosul lor (3) PARINTELE ADRIAN FAGETEANU (4) PARINTELE ARSENIE BOCA (47) PARINTELE ARSENIE PAPACIOC (15) PARINTELE CLEOPA (41) PARINTELE ILARION ARGATU (10) PARINTELE ILIE LACATUSU (4) PARINTELE IOSIF TRIFA (3) PARINTELE JUSTIN PARVU (8) Parintele Maxim (1) Parintele Maxim un stalpnic al zilelor noastre (1) PARINTELE PAISIE AGHIORITUL (27) PARINTELE PETRONIU TANASE (1) PARINTELE PORFIRIE (5) PARINTELE SOFIAN BOGHIU (5) Parintele Teofil Paraian (1) PARINTELE VISARION IUGULESCU (4) Părintele Ardenie Boca (2) Părintele Constantin Galeriu (1) Părintele Iulian de la Prodromu (1) Părintele Nicău (1) Părintele Proclu (1) PĂRINTELE PROFESOR DUMITRU STĂNILOAE (1) Părintele Rafail Noica (1) Pătimirea Sfinţilor Mucenici Trofim Savvatie şi Dorimedont († 276) (1) Pelerinaj Grecia 2017 (2) PILDE (126) PILDE CRESTINE (14) PILDE DIN PATERIC (4) POEZII (83) POEZII ..IISUS HRISTOS (12) Poezii cu Preot Ioan (7) POEZII DE ANDREI BOTOSANU (7) POEZII DE CAMEIA CRISTEA (3) Poezii de Costel Ursu (1) Poezii de Doru Avram (1) Poezii de Eliana Popa (5) POEZII DE ILARION ARGATU (2) Poezii de Pr.Gabriel Militaru (1) Poezii de Preot Sorin Croitoru (26) POEZII DE RADU GYR (3) POEZII DE TRAIAN DORZ (7) Poezii de Valeriu Gafencu (3) Policarp si Laurentiu (1) POSTUL SFINTILOR PETRU SI PAVEL (2) POVESTIRE (6) POVESTIRI DIN PATERIC (1) POVESTIRI DUHOVNICESTI (3) POVESTITE DE SFINTI (25) Pr. Efrem Atonitul (1) PR. PAISIE OLARU (1) PREOT Ioan Dumitriu de la Parohia Tipografilor (1) Preotul Andrei Constantin (1) PREVIZIUNI (1) Prigonită pentru Iisus Hristos la doar 14 ani (1) PROFETII (30) Prohodul Domnului (1) Proorocul Moise (1) PROTOSINGHELUL NICODIM MANDITA (4) Pruncii Simeon şi Parascheva (1) Psalmul 50 (al lui David) (1) PUSTNIC ONUFRIE (1) Rucăciune către sfinti (1) Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos (1) RUGACIUNE CATRE SF. GRIGORIE DECAPOLITUL (1) Rugaciune catre Sf. Nectarie (3) RUGACIUNE CATRE SFANTUL CUVIOS STELIAN (1) RUGACIUNE CATRE SFANTUL NICOLAE (2) Rugaciune catre Sfantul Teodosie de la Brazi (1) Rugaciune pentru bolnavii de cancer. (1) RUGACIUNEA PARINTELUI GHERONTIE - PENTRU ORICE DORINTA (1) Rugaciunea Sfantului Ciprian (1) Rugaciunea Sfantului Serafim de Sarov catre Maicuta Domnului (1) Rugaciunea Sfintei Cruci (1) RUGACIUNI (86) Rugăciune catre Sfantul Ilie (2) Rugăciune catre Sfantul Nectarie (2) Rugăciune către Mântuitorul a Sfântului Dimitrie al Rostovului (1) RUGĂCIUNE CĂTRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (1) Rugăciune către sf Arhangheli Mihail Si Gavril (1) RUGĂCIUNE CĂTRE SFĂNTUL IOAN GURĂ DE AUR (1) Rugăciune către Sfântul Apostol Simon Zilotul (3) Rugăciune către Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan (2) RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL GHEORGHE (1) Rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Maximovici (2) RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL MUCENIC VENIAMIN DIACONUL (1) Rugăciune către Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul (1) RUGĂCIUNE CĂTRE TOTI SFINTII (3) Rugăciune de pocăinţă (1) Rugăciune pentru căsătorie (1) Rugăciune pentru căsătorie... (1) RUGĂCIUNEA PREACUVIOSULUI PĂRINTE IOAN DAMASCHIN (1) Rugăciunea Sfântului Ciprian (1) Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: (2) Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina (1) Rugăciuni (1) Rugăciuni către Sf. Pantelimon (1) Rugăciuni către Sfinţii Arhangheli pentru fiecare zi a săptămînii (1) SA FIM OAMENI SA-I AJUTAM (5) SARBATORI (26) Sânzaienele (1) SCOPUL VIETII CRESTINESTI (1) SEMNIFICATIA NUMELUI NOSTRU. (1) Sf ap Iacob al lui Zevedeu (1) SF DIMITRIE IZVORATORUL DE MIR (2) Sf Efrem cel Nou (1) Sf Gheorghe (2) Sf Gheorghe Hozevitul (1) Sf Ignatie (1) SF IOAN GURA DE AUR (16) Sf Lazăr din Betania (1) SF SPIRIDON (1) SF. IERARH ANTIM IVIREANU (2) SF. IOAN BOTEZATORUL (15) SF. IOAN DE LA PRISLOP (3) Sf. Mc. Calistrat; (1) Sf. Porfirie Bairaktaris (1) Sf. Prooroc Iona (1) Sf. Sfintit mucenic Valentin (1) Sf. Teodosie de la Brazi (1) SF.APOSTOL SI EVANGHELIST LUCA (2) SF.IERARH CALINIC DE LA CERNICA (5) Sf.Ignatie Briancianinov (1) SFANFA LITURGHIE (1) Sfanta Ana (2) SFANTA DUMINICA (1) SFANTA ECATERINA (1) SFANTA FILOFTEIA (6) SFANTA HRISTINA (3) Sfanta Marina (4) Sfanta Mucenita Haritina (1) Sfanta Mucenita Sofia si fiicele sale (1) Sfanta Mucenita Tecla (2) SFANTA PARASCHIVA (12) Sfanta Teodora (1) Sfanta Veronica (1) Sfantul ioan Iacob Hozevitul (3) Sfantul Mc Ioan Valahul (2) SFANTUL ADRIAN (6) Sfantul Alexandru (1) Sfantul Andrei - Apostolul romanilor (3) Sfantul Andrei Rubliov (1) SFANTUL ANTONIE CEL MARE (7) Sfantul Ap.Timotei (4) SFANTUL APOSTOL ANDREI (7) SFANTUL APOSTOL IOAN (2) Sfantul Apostol si Evanghelist Matei (1) Sfantul Apostol Tadeu (1) SFANTUL CRISTIAN (1) Sfantul Cuvios Patapie (3) SFANTUL DANIIL SIHASTRUL (1) Sfantul Duh (2) SFANTUL DUMITRU (12) Sfantul Efrem Cel Nou (2) Sfantul Eftimie cel Mare (1) SFANTUL FILIP (2) SFANTUL GHEORGHE (2) Sfantul GHERASIM DE LA IORDAN (1) Sfantul Gherasim din Kefalonia (1) SFANTUL GRIGORIE DECAPOLITUL (2) SFANTUL IERARH PARTENIE (1) Sfantul Ierarh Vasile cel Mare (4) SFANTUL ILIE (5) Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava (4) SFANTUL IOAN DAMASCHIN (2) SFANTUL IOAN IACOB HOZEVITUL (5) SFANTUL IOAN RUSUL (8) SFANTUL IOAN SCARARUL (2) SFANTUL IOSIF DE LA PARTOS (6) Sfantul Isidor din Hios (1) Sfantul Iuda (1) Sfantul Iuliu Veteranul (1) Sfantul Lazăr din Betania (1) SFANTUL MACARIE CEL MARE (1) SFANTUL MARCU ASCETUL (1) SFANTUL MINA (11) Sfantul Mucenic Gheorghe (2) Sfantul Mucenic Polieuct (1) SFANTUL MUCENIC TRIFON (3) SFANTUL NECTARIE (28) SFANTUL NICOLAE (16) SFANTUL PAHOMIE CEL MARE (1) SFANTUL PANTELIMON (12) Sfantul Parinte Vichentie Malău (1) Sfantul Policarp (1) Sfantul Prooroc Iona (1) SFANTUL SELAFIL DE LA NOUL NEAMT (1) SFANTUL SERAFIM DE SAROV (6) Sfantul Serafim de Virita (2) SFANTUL SILUAN ATONITUL (1) Sfantul Simeon Stalpnicul (2) SFANTUL SPIRIDON (6) SFANTUL STEFAN (6) Sfantul Stefan cel Mare (2) SFANTUL STELIAN (6) Sfantul Teodor Studitul (2) Sfantul Teodor Tiron (3) Sfantul Teodosie cel Mare (2) SFANTUL TIHON DE ZADONSK (1) Sfantul Trifon (1) SFANTUL VASILE (3) SFANTUL VASILE CEL MARE (2) SFANTUL VICTOR (1) Sfantul. Cuvios Dimitrie cel Nou (2) SFATURI DUHOVNICEŞTI ALE UNUI STAREŢ DE LA OPTINA (1) SFATURI CRESTINE (9) SFATURI DE LA PARINTELE IOAN (13) Sfaturi de la parintele Iustin Parvu (1) SFATURI DUHOVNICESTI (39) SFATURI PENTRU ANUL NOU (1) Sfaturi pentru suflet (3) Sfaturile bătrânului Dionisie (1) SFÂNTA MUCENIŢĂ AGATA (1) Sfânta Muceniţă Agnia (1) Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale (1) Sfânta Salomeea (1) Sfântul Antonie cel Mare (2) Sfântul Apostol Filip (2) SFÂNTUL APOSTOL IACOB AL LUI ALFEU (1) Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan (1) SFÂNTUL ARHIDIACON (1) Sfântul Ciprian si Iustina (1) SFÂNTUL CUVIOS ANTONIE DE LA IEZERUL VÂLCEA (1) Sfântul Cuvios Macarie cel Mare sau Egipteanul (1) Sfântul cuvios Memnon (1) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ (1) SFÂNTUL CUVIOS PĂRINTE MAXIM MĂRTURISITORUL (1) SFÂNTUL CUVIOS TEOFIL CEL NEBUN PENTRU HRISTOS (1) Sfântul Efrem cel Nou (2) Sfântul Efrem Sirul (6) Sfântul Gheorghe Hozevitul (1) Sfântul Grigorie (1) Sfântul Grigorie de Nyssa (1) Sfântul Grigorie Palama (2) Sfântul Haralambie (1) Sfântul Ierarh Eumenie (1) Sfântul ierarh Ioan Maximovici cel nou (1) SFÂNTUL IERARH IOSIF CEL NOU DE LA PARTOŞ (3) Sfântul Ioan Botezătorul (5) SFÂNTUL IOAN CARPATINUL: (1) SFÂNTUL IOAN CARPATINUL: Extrase despre mângâiere (1) Sfântul Ioan Evanghelistul (1) Sfântul Ioan Iacob Hozevitul (5) Sfântul Ioan Rilă (1) SFÂNTUL ISAAC SIRUL (2) SFÂNTUL MACARIE EGIPTEANUL (1) SFÂNTUL MARE MUCENIC TEODOR STRATILAT (1) Sfântul Mc. Gheorghe (1) SFÂNTUL MUCENIC CALINIC (1) Sfântul Nicolae (3) Sfântul Nicolae Velimirovici (2) Sfântul Pahomie (1) SFÂNTUL PROOROC ZAHARIA (1) SFÂNTUL SERAFIM DE LA SAROV 1759 - 1833 (1) Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist (1) SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC HARALAMBIE (3) SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC LUCHIAN (1) SFÂNTUL TEOFAN ZAVORATUL (1) SFIINTII-PRIETENII LUI DUMNEZEU (1) Sfintele Mucenite Agapi Hionia si Irina (1) SFINTELE PASTI (6) SFINTELE TAINE (1) SFINTI (206) Sfintii Zotic Atal Camasis si Filip de la Niculitel (1) Sfintii 40 de mucenici (1) Sfintii 42 de Mucenici din Amoreea (1) SFINTII APOSTOLI (11) SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL (8) SFINTII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL (10) Sfintii Atanasie si Chiril (1) SFINTII CHIR SI IOAN (1) SFINTII CONSTANTIN SI ELENA (1) Sfintii impărati Constantin si Elena (2) Sfintii Inchisorilor (1) SFINTII IOACHIM SI ANA (1) Sfintii Mari Mucenici Serghie si Vah. (1) Sfintii Marturisitori Ardeleni (1) Sfintii Mihail si Gavril (1) Sfintii Simeon si Ana (1) Sfintii Trei Ierarhi Vasile Grigorie si Ioan (4) Sfintii Varsanufie si Ioan (2) Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei (9 martie) (1) SFINŢII MUCENICI ZOTIC ATAL FILIP ŞI CAMASIE DE LA NICULIŢEL (1) SFINŢII PATRUZECI DE MUCENICI DIN SEVASTIA (1) SFINŢII ŞI OCROTIRILE LOR (1) SFINŢII TREI IERARHI: VASILE CEL MARE (1) Sfînta Mare Muceniţă Irina (1) Sfîntul Antonie de la Iezeru-Vîlcea (1) SINUCIGAŞII (1) SÎMBATA LUI LAZAR. FLORIILE (1) so (1) SOBORUL MAICII DOMNULUI (1) Soborul Sfinților 70 de Apostoli. (1) SUFERINTE (1) TAINA CASATORIEI (1) TAINA SFINTEI SPOVEDANII (2) TEODORA DE LA SIHLA (2) Tezaurul Mănăstirii Sfânta Ecaterina din Sinai (1) Traditii si obiceiuri romanesti de Sfanta Parascheva (1) TREPTELE PACATULUI (2) TROPARUL SFANTULUI IERARH IOSIF DE LA PARTOS (2) TROPARUL SFANTULUI MUCENIC VLASIE (1) TROPARUL SFINTILOR TREI IERARHI (1) TUTUNUL ŞI ŢIGĂRILE = PĂCATUL SINUCIDERII (1) Ultimele trei dorinţe ale lui Alexandru cel Mare (1) VALERIU GAFENCU (4) VAMEȘUL ȘI FARISEUL (1) VAMILE VAZDUHULUI (1) Versuri de Horațiu Stoica (1) VEŞMÂNTUL ÎMPLINIRII RUGĂCIUNII LUMINĂTOARE (1) VIATA LUI IISUS HRISTOS (1) Viata Sfantului Fanurie (27 august) (1) Viața Sfântului Iosif cel Nou de la Partos (1) VORBESTE PARINTELE GEORGE ISTODOR (9) Zămislirea Sfantului Ioan Botezătorul (2)

sfinti romani

CARUI SFANT TREBUIE SA NE RUGAM?

Drumul către viaţa cea veşnică şi fericită a împărăţiei lui Dumnezeu trece prin multe necazuri şi ispite în această scurtă viaţă, iar noi avem nevoie de ajutor în aceste încercări, ajutor pe care nici un om nu poate să ni-l dea. De aceea ne întoarcem către Dumnezeu, către Maica Domnului şi către sfinţi. Şi cele pe care nu întotdeauna putem de unii singuri să le înfăptuim, acelea întru care nu întotdeauna pot să ne ajute ­medicii cei pământeşti şi mai-marii zilei, pot întotdeauna să ni le dea sfinţii lui Dumnezeu. Orice sfânt poate să ceară de la Dumnezeu ­lucrurile pentru care ne rugăm, dacă acestea ne sunt spre folos şi spre mântuirea sufletelor noastre. Şi totuşi, după cuvintele Apostolului, ­„darurile sunt felurite” (I Cor. 12, 4). După împrejurările vieţii sfinţilor, ori după voia osebită a lui Dumnezeu, unii ­dintre sfinţi ajută celor care se roagă lor pentru un anumit lucru, alţii – pentru un altul, după darurile lor; şi nu există necaz al vieţii, nevoie sufletească ori trupească la care să nu răspundă un plăcut al lui Dumnezeu şi pe care să n-o împlinească acesta.

SFANTA SCRIPTURA

Totalul afișărilor de pagină

SFINTI

SFINTI