7 noiembrie 2012

DESPRE ARHANGHELI
Iubiţi prieteni,
În calendarul ortodox, mâine 8 noiembrie este înscrisă la loc de cinste sărbătoarea Soborului Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil.
Pentru cei dintre noi care nu ştiu foarte clar ce sunt, câţi sunt, care sunt şi ce semnificaţie au numele sfinţilor arhangheli vă vom răspunde în materialul de mai jos.
Arhanghelii sunt manageri sau arhistrategi care supraveghează activitatea îngerilor noştri păzitori. Ei constituie una din cele nouă cete de îngeri (ceata îngerilor, a sfinţilor arhangheli, a începătoriilor, a stăpâniilor, a puterilor cereşti, a domniilor, a tronurilor, a heruvimilor şi a serafimilor). Dintre aceste cete îngereşti, îngerii păzitori şi arhanghelii sunt cei mai implicaţi în activitatea de ajutorare a Pământului şi a locuitorilor lui.
În comparaţie cu îngerii păzitori, arhanghelii sunt foarte mari, au voce foarte puternică şi staturi impozante, dar sunt, de asemenea, extrem de iubitori şi de lipsiţi de eu. Ca fiinţe cereşti neîntrupate, ei nu au gen. Totuşi, tăriile şi trăsăturile lor caracteristice le dau energii şi înfăţişări distincte, bărbăteşti şi femeieşti.
Biblia pomeneşte numele Arhanghelilor Mihail şi Gavriil. Unele versiuni ale Bibliei amintesc şi numele Arhanghelilor Rafael şi Uriel. Vechile texte evreieşti extind această listă până la cincisprezece arhangheli. Veţi observa, în lista care urmează, că toate numele arhanghelilor, cu numai două excepţii, se termină cu sufixul „el” sau „il”, care înseamnă „al lui Dumnezeu” sau „de la Dumnezeu” în limba ebraică. Cele două excepţii sunt acei profeţi biblici care au avut vieţi atât de exemplare, încât au fost înălţaţi la rang de arhangheli, după încheierea vieţii lor omeneşti, pământeşti.
Aceşti arhangheli sunt uneori amintiţi cu nume diferite, dar noi redăm mai jos numele cele mai obişnuite, mai comune, împreună cu specializările, cu trăsăturile lor caracteristice şi cu scurte descrieri ale faptelor atribuite lor:
1) Ariel înseamnă „leoaica lui Dumnezeu” şi ne ajută să ne satisfacem nevoile fizice (bani, adăpost şi alte necesităţi materiale). Ariel ajută la soluţionarea problemelor legate de mediul înconjurător şi la îngrijirea şi vindecarea animalelor. Ariel lucrează împreună cu Arhanghelul Rafael (care şi el vindecă şi ajută animalele) şi cu ceata îngerilor numiţi „tronuri”. În plan istoric, este asociat cu Regele Solomon şi cu filozofii gnostici, care credeau că Ariel era stăpânul vânturilor.
2) Azrael înseamnă „cel pe care îl ajută Dumnezeu”. El ajută sufletele celor decedaţi să ajungă în Ceruri, îi vindecă pe cei copleşiţi de durere şi îi sprijină pe oamenii care îi mângâie pe cei neconsolaţi. Văzut ca „îngerul morţii” în tradiţiile ebraică şi islamică, Azrael este asociat cu Arhanghelul Rafael şi cu Regele Solomon.
3) Chamuel înseamnă „cel care îl vede pe Dumnezeu”. El calmează neliniştea, aduce pacea la nivel global şi personal, ajută la găsirea obiectelor şi a persoanelor pierdute şi la soluţionarea situaţiilor extreme. Este socotit conducătorul cetei îngereşti cunoscute sub numele de „puterile cereşti”. Chamuel este unul din cei zece arhangheli sefiroţi ai Cabalei, ceea ce înseamnă că el guvernează o cale a Arborelui cabalistic al Vieţii (o explicaţie mistică a Creaţiei).
4) Gavriil (sau Gabriel) înseamnă „trimisul, mesagerul lui Dumnezeu”. Acest arhanghel îi ajută pe mesageri, cum ar fi scriitorii, profesorii şi ziariştii. De asemenea, Arhanghelul Gavriil îi ajută pe părinţi în conceperea, creşterea sau adoptarea copiilor. Unele credinţe îl consideră pe Gavriil ca având înfăţişare masculină, în timp ce altele îl percep cu înfăţişare feminină. Arhanghelul Gavriil a adus Bunavestire lui Zaharia, anunţând naşterea lui Ioan Botezătorul, şi Mariei, binevestind naşterea lui Iisus, aşa cum consemnează Evanghelia după Luca. În Vechiul Testament, Arhanghelul Gavriil l-a salvat pe Lot, fiul lui Avraam, în momentul distrugerii cetăţii Sodoma. Se spune că Arhanghelul Gavriil i-a dictat Coranul lui Mohamed.
5) Haniel înseamnă „gloria lui Dumnezeu”. Având trăsături feminine, ajută femeile la ciclu şi dă oamenilor clarviziune. Este asociat planetei Venus şi Lunii, fiind unul din cei zece arhangheli sefiroţi ai Cabalei. Adesea se spune că l-a însoţit la Ceruri pe profetul Enoh.
6) Ieremiel înseamnă „mila lui Dumnezeu”. El se ocupă de emoţii şi ne ajută să ne trecem în revistă şi să ne facem bilanţul vieţii, ca să putem uita, şi ne mai ajută în planificarea schimbărilor pozitive. Vechile texte evreieşti îl consideră pe Ieremiel unul din cei şapte arhangheli primordiali. Deoarece Baruh, un prolific autor evreu apocrif din secolul 1 d.Hr., a fost ajutat de Ieremiel, se apreciază că acest arhanghel ne ajută cu viziuni profetice.
7) Iofiel înseamnă „frumuseţea lui Dumnezeu” şi are înfăţişare feminină. Ajută la soluţionarea situaţiilor negative şi haotice; aduce frumuseţe şi ordine în gândurile, casele, birourile noastre şi în alte medii în care trăim, înlăturând energiile negative. Anumite tradiţii îl numesc Jofiel sau Sofiel şi este cunoscut ca „patron al artiştilor”, iar Tora îl descrie ca pe un susţinător al Legii Divine.
8 ) Metatron a fost profetul Enoh, care s-a înălţat la Ceruri după ce a dus o viaţă plină de virtute şi de slujire sfântă. Metatron vindecă dificultăţile de învăţare şi problemele copilăriei şi îi ajută pe copiii indigo şi pe copiii de cristal. În vechea tradiţie evreiască, Metatron este un arhanghel deosebit de important, fiind considerat conducătorul arhanghelilor sefiroţi ai Cabalei. Cabala afirmă că Metatron l-a ajutat pe Moise la Ieşirea din Egipt. Talmudul spune că Metatron veghează asupra copiilor din Ceruri, pe lângă funcţia obişnuită de a veghea asupra copiilor de pe Pământ.
9) Mihail înseamnă „cel care este asemenea lui Dumnezeu” sau „cel care seamănă cu Dumnezeu”. El ne eliberează de teamă şi de îndoială, ne apără şi înlătură orice influenţă negativă. Considerat de obicei drept cel mai puternic dintre toţi arhanghelii, el este descris în Biblie şi în alte texte sacre creştine, mozaice sau islamice, săvârşind acte eroice de protecţie. Mihail este sfântul patron al ofiţerilor de poliţie şi dă curaj celor care îl cheamă. El conduce ceata îngerilor cunoscuţi sub numele de „virtuţi” sau „stăpânii”.
10) Rafael înseamnă „cel care vindecă”. El vindecă suferinţele şi îi călăuzeşte pe vindecători şi pe cei care vor să devină vindecători. Este unul dintre cei trei arhangheli socotiţi sfinţi în prezent (ceilalţi doi fiind Mihail şi Gavriil, deşi cândva au fost canonizaţi şapte arhangheli). În cartea lui Tobias (o carte canonică din Biblie), Rafael se descrie pe sine ca slujitor în faţa Gloriei Domnului Dumnezeu. Se crede că a fost unul dintre cei trei arhangheli care l-a vizitat pe patriarhul Avraam. Deoarece l-a insoţit pe Tobias în călătoria sa, Rafael este considerat sfântul patron al călătorilor. Rolul său principal este totuşi cel de vindecător şi de sprijinitor al vindecătorilor.
11) Raguel înseamna „prietenul lui Dumnezeu”. El aduce armonie în toate tipurile de relaţii şi ajută la rezolvarea neînţelegerilor. Cartea lui Enoh îl descrie pe Raguel ca supraveghetor al tuturor îngerilor, asigurând interacţiunea lor armonioasă. Se spune că a ajutat la înălţarea profetului Enoh la ceruri şi la transformarea sa în Arhanghelul Metatron.
12) Raziel înseamnă „secretele lui Dumnezeu”. El vindecă blocajele spirituale şi psihice şi ne ajută în interpretarea viselor şi a amintirilor din vieţile trecute. Învăţăturile vechi evreieşti spun că Raziel stă atât de aproape de tronul lui Dumnezeu, încât aude toate secretele universului, secrete pe care le-a consemnat în cartea intitulată Sefer Raziel (Cartea Arhanghelului Raziel). Legenda spune că Raziel i-a dat această carte lui Adam, în momentul în care părăsea Grădina Raiului, şi lui Noe, în timp ce construia arca. Cabala îl descrie pe Raziel ca intruchipare a înţelepciunii divine.
13) Sandalfon a fost profetul Ilie, care s-a înălţat la ceruri ca arhanghel. El slujeşte în multe privinţe, îi ajută pe oameni să-şi vindece tendinţele agresive şi duce rugăciunile noastre către Creator. În plus, Sandalfon îi ajută pe muzicieni, în special pe cei care folosesc muzica pentru vindecare. Fiindcă este unul dintre cei doi oameni care au fost înălţaţi la rangul de arhangheli, Sandalfon este considerat frate geamăn cu Metatron (care a fost profetul Enoh). Învăţăturile vechi evreieşti vorbesc despre statura impresionantă a lui Sandalfon şi spun că Moise îl numea pe Sandalfon „îngerul cel înalt”.
14) Uriel înseamnă „Dumnezeu este lumină”. Este arhanghelul înţelepciunii şi al filozofiei, care ne luminează minţile cu intuiţie şi cu idei noi. În textele sfinte evreieşti, Uriel are roluri diferite şi ample. Ca inger al luminii, el este adesea asociat cu serafimii iluminaţi, care sunt cei mai apropiaţi de Dumnezeu din cele nouă cete îngereşti. Se crede că Uriel l-a înştiinţat pe Noe de iminenţa Potopului. Uriel este socotit de obicei unul dintre cei patru arhangheli principali, alături de Mihail, Gavriil şi Rafael.
15) Zadkiel înseamnă „dreptatea lui Dumnezeu”. El vindecă tulburările de memorie şi ajută la îmbunătăţirea altor funcţii mentale. Mulţi erudiţi consideră că Zadkiel a fost îngerul care l-a oprit pe Avraam să-l sacrifice pe fiul său, Isaac. Cabala îl descrie pe Zadkiel drept căpetenia care îl ajută pe Arhanghelul Mihail să ne apere şi să ne elibereze de energiile inferioare.
Arhanghelii nu ţin de o singură credinţă sau de un singur cult religios, ceea ce înseamnă că nu trebuie să aparţineţi unei anumite religii pentru a avea acces la atenţia şi la ajutorul lor. Din moment ce arhanghelii sunt fiinţe neîntrupate şi nemărginite, ei pot să-i ajute pe toţi cei care îi cheamă în acelaşi timp. Arhanghelii vor răspunde chemărilor dumneavoastră, indiferent dacă sunt formulate în gând, cu vorbă sau în scris. Ba chiar le puteţi cere arhanghelilor să rămână permanent alături de dumneavoastră şi ei vor fi fericiţi să o facă.
La vecernia de astăzi 7 noiembrie se citeşte Acatistul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil.
Acatistul Sf.Arhangheli Mihail si Gavriil:http://www.youtube.com/watch?v=l_Crb5E-rtE&feature=youtu.be
Troparul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil:http://www.youtube.com/watch?v=CMm_Qd1rYvI&feature=youtu.be
Stihiri la Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil:http://www.youtube.com/watch?v=segsiEtGv0c&feature=youtu.be

Arhivă blog

CATEGORII

. Despre Evlavie (3) .RUGĂCIUNE (9) .Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul (2) .Rugăciune către Sfântul Mucenic Fanurie (1) ABECEDARUL VIETII DUHOVNICESTI (1) ACATISTE (11) Acatistele zilelor săptămânii (1) Acatistul Căii Părintelui Arsenie Boca (1) ACATISTUL Cuviosului Ioan de la Prislop (1) Acatistul Sf Ioan Botezătorul (1) ACATISTUL Sfantului Ciprian (1) Acatistul Sfantului Gheorghe (3) Acatistul Sfantului Ioan Botezatorul (1) Acatistul Sfantului Nectarie Taumaturgul (5) ACATISTUL SFANTULUI STEFAN (1) Acatistul Sfântului Eftimie cel Mare (1) Acatistul Sfântului GHERASIM KEFALONITUL (1) ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH SPIRIDON AL TRIMITUNDEI (12 decembrie) (1) ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC ȘI TĂMĂDUITOR PANTELIMON (1) Acatistul Sfântului Serafim de Sarov - 2 Ianuarie (1) ACATISTUL SFÂNTULUI STELIAN (1) Acatistul Sfintei Cruci (1) ACATISTUL SFINTEI MUCENITE VARVARA (1) Acatistul Sfintei Muceniţe Sofia şi a celor trei fiice ale sale: (1) Acatistul Sfintei Parascheva (2) Acatistul Sfintilor Brancoveni (1) Acatistul Sfintilor Trei Ierarhi (1) ACATISTUL SFINȚILOR IOSIF IACOB ȘI DAVID PROOROCUL (1) Acatistul Sfinţilor Teodor Tiron şi Teodor Stratilat (2) Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (1) ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI MUCENIC ŞTEFAN (1) ADUCEREA MOAŞTELOR SFÂNTULUI SFINŢIT MUCENIC IGNATIE TEOFORUL (1) AGHIAZMA SAU APA SFINTITA (2) AICI GASESTI CANTARI BISERICESTI (1) AICI GASESTI INDREPTAR PENTRU SPOVEDANIE (9) AICI GASESTI INTREBARI SI RASPUNSURI (4) AICI GASESTI MOASTELE SFINTEI PARASCHIVA (2) AICI GASESTI SFATURI DUHOVNICESTI (5) AICI SANT CELE MAI IMPORTANTE RUGACIUNI (1) AICI SE GASESC SFINTE MOASTE (6) Alexandru Pesamosca (1) APOSTOL ŞI MUCENIC ŞTEFAN (1) Arhanghelui Gabriel. (1) ARHIMANDRIT TEOFIL PARAIAN (5) Articole Apopei Roxana (1) AUDIO..VISARION IUGULESCU (1) BISERICA ORTODOXA DIN WIENA (1) Biserica Viile Fabric Timisoara (1) BISERICI (34) BUNA VESTIRE (2) Canoane de rugăciuni a pentru diferite trebuințe (1) CANOANELE SFANTULUI CALINIC (2) Canon de rugăciune către Sfinţii Mucenici Evlampie şi Evlampia (1) Canonul Sfantului Andrei Criteanul din Postul Sfintelor Pasti (2) CANONUL SFANTULUI EFREM SIRUL (1) Canonul Sfantului Meletie al Antiohiei (1) Canonul Sfântului Serafim de Sarov (1) CARTI INTERESANTE (1) Cei patru Sfinţi Evanghelişti (1) CELE 7 PLANSURI..EFREM SIRUL (6) Cele noua lectii predate de Sfintii Petru si Pavel (1) Cine a fost Zorica Laţcu Teodosia? (2) CINE IMPARTE LA CREDINCIOSI SFANTA ANAFORA? (1) CITATE DESPRE RABDARE (2) CITATE DIN SF EVANGHELIE (3) Constantin Brâncoveanu (1) CUGETARI ORTODOXE (1) CUM ÎNSEALĂ DIAVOLUL PE OM (1) CUM SA NE RUGAM (8) CUVINTE DE FOLOS (30) Cuvinte de la Sf. Antonie cel Mare (1) Cuvintele Bătrânilor: Hristos este totul ! (1) CUVIOASA XENIA (1) Cuviosul Arhimd. Sofronie (1) CUVIOSUL ISIDOR PELUSIOTUL (1) Cuviosul Moise (1) CUVIOSUL SERGHIE: (2) Cuviosul Tadei de la Vitovnita (1) Cuviosului Sofronie Saharov (1) DESPPRE VRAJI SI FARMECE (1) DESPRE CINSTIREA SFINŢILOR (1) DESPRE AVORT (3) DESPRE ACATISTE SI PARACLISE (1) DESPRE APOCALIPSA (1) DESPRE BOALA (2) Despre Boboteaza (1) DESPRE CLEVETEALA SI JUDECATA. (1) Despre clevetire (1) Despre Clopote (1) Despre colivă (2) DESPRE CRUCE (6) DESPRE DIAVOL (13) DESPRE DRAGOSTE (1) Despre educatia crestina a copiilor (1) DESPRE HAINELE PREOTESTI (2) DESPRE ICOANE (10) DESPRE INGER PAZITOR (3) Despre invidie (1) DESPRE JUDECAREA APROAPELUI (1) DESPRE JUDECATA DE APOI SI VIATA DUPA MOARTE (7) DESPRE JUDECATILE LUI DUMNEZEU (4) DESPRE LACRIMI (2) DESPRE LUMANARI (3) DESPRE MAICA DOMNULUI (3) DESPRE MANIE (2) Despre milostenie (2) DESPRE MOARTE (4) DESPRE OZN-URI (1) DESPRE PACAT (2) DESPRE POCAINTA (2) DESPRE POST (10) DESPRE RAI SI IAD (4) DESPRE RUGACIUNE (30) Despre Rugaciunea Inimii (2) DESPRE SFINTELE MOASTE (6) DESPRE SMERENIE (3) DESPRE SMERENIE MANDRIE SI EGOISM (6) DESPRE SUFLET (1) DESPRE TALISMAN (1) DESPRE TRUFIE (1) DESPRE URA (1) DESPRE VALOAREA SFINTEI LITURGHII (1) Despre viziuni ceresti si inselaciuni dracesti (1) Din Invataturile Duhovnicesti ale Sfântului Serafim (1) DIN SFATURILE DE LA PARINTELE IOAN (6) DREPTUL SIMEON ŞI SFÂNTA PROOROCIŢĂ ANA (1) Drumul sufletului după moarte (1) Dudul lui Zaheu - Biserica Sfantul Elisei din Ierihon (2) Duminica Tuturor Sfintilor (1) ENIGMA MARAMEI VERONICĂI (2) EPISTOLIA DOMNULUI (2) EVANGHELIA ZILEI 16. 11. 2014 (1) Femeile mironosite (1) FERICIRILE PARINTELUI PAISIE AGHIORITUL (1) GRIGORIE TEOLOGUL ŞI IOAN GURĂ DE AUR (1) ICOANA BIZANTINĂ (1) Icoane ale Sfantului Nectarie (1) IER. SAVATIE BASTOVOI (1) IEROD. VISARION IUGULESCU (6) Iisus mergand pe apa si increderea in credinta la nevoie (1) INDICATIILE TESTAMENTARE ALE LUI IOAN IANOLIDE: (1) INDREPTAR SPOVEDANIE DE VALERIU GAFENCU (1) Inmormantarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Nicolae al Banatului (1) INTAMPLARE ADEVARATA (1) INTERVIURI (33) INVATATURI (118) IZVORUL TAMADUIRII (2) ÎNAINTEPRĂZNUIREA ÎNTÂMPINĂRII DOMNULUI (1) Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan (1) Întâmpinarea Domnului -Stretenia (2) Kamenski Mănăstirea "Înălţarea Domnului" (1) Lancea cu care a fost omorât Hristos (1) Le este îngăduit creștinilor să judece pe alții? (1) Legenda Sfântului Valentin (1) Maica Pelaghia (1) MANASTIREA HUREZU (1) MARGARITARE DUHOVNICESTI (1) Maria Egipteanca (6) MĂRTURIA PĂRINTELUI PANTELIMON DESPRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (1) MILOSTENIA (1) MILOSTENIE..VREAU AJUTOR (6) Minunea de la mormântul Părintelui Arsenie Boca (1) MINUNEA DE LA SF.MORMANT (1) Minuni ale Sfantului Nectarie (18) Minuni Sfanta Parascheva (3) MINUNI.. (60) MITROPOLITUL BARTOLOMEU ANANIA (3) Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul (2) NICOLAE VELIMIROVICI (2) O ISTORIOARA CU O VEDENIE FALSA (1) O rugăciune de dimineaţă (1) Ominune a Sfantului Arhanghel Mihail (1) PAR. ILIE CLEOPA (1) PARACLIS LA TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL ( 29 AUGUST) (1) PARACLIS LA ZĂMISLIREA MAICII DOMNULUI DE CĂTRE SFÂNTA ANA (9 DECEMBRIE) (1) PARACLISUL CUVIOASEI XENIA CEA NEBUNĂ PENTRU HRISTOS ( 24 ianuarie) (1) PARACLISUL CUVIOSULUI GHEORGHE DE LA HOZEVA (8 IANUARIE) (1) PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL IOAN EVANGHELISTUL ( 8 mai) (2) PARACLISUL SFÂNTULUI APOSTOL TOMA (6 octombrie) (4) PARACLISUL SFÂNTULUI CUVIOS ANTIPA DE LA CALAPODEȘTI ( 10 ianuarie) (1) PARACLISUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC MINA (11 NOIEMBRIE) (1) PARACLISUL SFINȚILOR MUCENICI ADRIAN ȘI NATALIA (26 AUGUST) (1) Parastasele și folosul lor (3) PARINTELE ADRIAN FAGETEANU (4) PARINTELE ARSENIE BOCA (47) PARINTELE ARSENIE PAPACIOC (15) PARINTELE CLEOPA (41) PARINTELE ILARION ARGATU (10) PARINTELE ILIE LACATUSU (4) PARINTELE IOSIF TRIFA (3) PARINTELE JUSTIN PARVU (8) Parintele Maxim (1) Parintele Maxim un stalpnic al zilelor noastre (1) PARINTELE PAISIE AGHIORITUL (24) PARINTELE PETRONIU TANASE (1) PARINTELE PORFIRIE (5) PARINTELE SOFIAN BOGHIU (5) Parintele Teofil Paraian (1) PARINTELE VISARION IUGULESCU (4) Părintele Ardenie Boca (2) Părintele Constantin Galeriu (1) Părintele Iulian de la Prodromu (1) Părintele Nicău (1) Părintele Proclu (1) PĂRINTELE PROFESOR DUMITRU STĂNILOAE (1) Părintele Rafail Noica (1) Pătimirea Sfinţilor Mucenici Trofim Savvatie şi Dorimedont († 276) (1) Pelerinaj Grecia 2017 (2) PILDE (126) PILDE CRESTINE (14) PILDE DIN PATERIC (4) POEZII (81) POEZII ..IISUS HRISTOS (12) Poezii cu Preot Ioan (4) POEZII DE ANDREI BOTOSANU (7) POEZII DE CAMEIA CRISTEA (3) Poezii de Costel Ursu (1) Poezii de Doru Avram (1) Poezii de Eliana Popa (4) POEZII DE ILARION ARGATU (2) Poezii de Pr.Gabriel Militaru (1) Poezii de Preot Sorin Croitoru (20) POEZII DE RADU GYR (2) POEZII DE TRAIAN DORZ (7) Poezii de Valeriu Gafencu (3) Policarp si Laurentiu (1) POSTUL SFINTILOR PETRU SI PAVEL (2) POVESTIRE (6) POVESTIRI DIN PATERIC (1) POVESTIRI DUHOVNICESTI (3) POVESTITE DE SFINTI (25) Pr. Efrem Atonitul (1) PR. PAISIE OLARU (1) PREOT Ioan Dumitriu de la Parohia Tipografilor (1) Preotul Andrei Constantin (1) PREVIZIUNI (1) Prigonită pentru Iisus Hristos la doar 14 ani (1) PROFETII (30) Prohodul Domnului (1) Proorocul Moise (1) PROTOSINGHELUL NICODIM MANDITA (4) Pruncii Simeon şi Parascheva (1) Psalmul 50 (al lui David) (1) PUSTNIC ONUFRIE (1) Rucăciune către sfinti (1) Rugaciune catre Domnul nostru Iisus Hristos (1) RUGACIUNE CATRE SF. GRIGORIE DECAPOLITUL (1) Rugaciune catre Sf. Nectarie (3) RUGACIUNE CATRE SFANTUL CUVIOS STELIAN (1) RUGACIUNE CATRE SFANTUL NICOLAE (2) Rugaciune catre Sfantul Teodosie de la Brazi (1) Rugaciune pentru bolnavii de cancer. (1) RUGACIUNEA PARINTELUI GHERONTIE - PENTRU ORICE DORINTA (1) Rugaciunea Sfantului Ciprian (1) Rugaciunea Sfantului Serafim de Sarov catre Maicuta Domnului (1) Rugaciunea Sfintei Cruci (1) RUGACIUNI (86) Rugăciune catre Sfantul Ilie (2) Rugăciune catre Sfantul Nectarie (2) Rugăciune către Mântuitorul a Sfântului Dimitrie al Rostovului (1) RUGĂCIUNE CĂTRE PĂRINTELE ARSENIE BOCA (1) Rugăciune către sf Arhangheli Mihail Si Gavril (1) RUGĂCIUNE CĂTRE SFĂNTUL IOAN GURĂ DE AUR (1) Rugăciune către Sfântul Apostol Simon Zilotul (3) Rugăciune către Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan (2) RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL GHEORGHE (1) Rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Maximovici (1) RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL MUCENIC VENIAMIN DIACONUL (1) Rugăciune către Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul (1) RUGĂCIUNE CĂTRE TOTI SFINTII (3) Rugăciune de pocăinţă (1) Rugăciune pentru căsătorie (1) Rugăciune pentru căsătorie... (1) RUGĂCIUNEA PREACUVIOSULUI PĂRINTE IOAN DAMASCHIN (1) Rugăciunea Sfântului Ciprian (1) Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul: (2) Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina (1) Rugăciuni către Sf. Pantelimon (1) Rugăciuni către Sfinţii Arhangheli pentru fiecare zi a săptămînii (1) SA FIM OAMENI SA-I AJUTAM (5) SARBATORI (26) Sânzaienele (1) SCOPUL VIETII CRESTINESTI (1) SEMNIFICATIA NUMELUI NOSTRU. (1) Sf ap Iacob al lui Zevedeu (1) SF DIMITRIE IZVORATORUL DE MIR (2) Sf Efrem cel Nou (1) Sf Gheorghe (1) Sf Gheorghe Hozevitul (1) Sf Ignatie (1) SF IOAN GURA DE AUR (16) Sf Lazăr din Betania (1) SF SPIRIDON (1) SF. IERARH ANTIM IVIREANU (2) SF. IOAN BOTEZATORUL (15) SF. IOAN DE LA PRISLOP (3) Sf. Mc. Calistrat; (1) Sf. Porfirie Bairaktaris (1) Sf. Prooroc Iona (1) Sf. Sfintit mucenic Valentin (1) Sf. Teodosie de la Brazi (1) SF.APOSTOL SI EVANGHELIST LUCA (2) SF.IERARH CALINIC DE LA CERNICA (5) Sf.Ignatie Briancianinov (1) SFANFA LITURGHIE (1) Sfanta Ana (2) SFANTA DUMINICA (1) SFANTA ECATERINA (1) SFANTA FILOFTEIA (6) SFANTA HRISTINA (3) Sfanta Marina (4) Sfanta Mucenita Haritina (1) Sfanta Mucenita Sofia si fiicele sale (1) Sfanta Mucenita Tecla (2) SFANTA PARASCHIVA (12) Sfanta Teodora (1) Sfantul ioan Iacob Hozevitul (3) Sfantul Mc Ioan Valahul (2) SFANTUL ADRIAN (6) Sfantul Alexandru (1) Sfantul Andrei - Apostolul romanilor (3) Sfantul Andrei Rubliov (1) SFANTUL ANTONIE CEL MARE (7) Sfantul Ap.Timotei (4) SFANTUL APOSTOL ANDREI (7) SFANTUL APOSTOL IOAN (2) Sfantul Apostol si Evanghelist Matei (1) Sfantul Apostol Tadeu (1) SFANTUL CRISTIAN (1) Sfantul Cuvios Patapie (3) SFANTUL DANIIL SIHASTRUL (1) Sfantul Duh (2) SFANTUL DUMITRU (12) Sfantul Efrem Cel Nou (2) Sfantul Eftimie cel Mare (1) SFANTUL FILIP (2) SFANTUL GHEORGHE (2) Sfantul GHERASIM DE LA IORDAN (1) Sfantul Gherasim din Kefalonia (1) SFANTUL GRIGORIE DECAPOLITUL (2) SFANTUL IERARH PARTENIE (1) Sfantul Ierarh Vasile cel Mare (3) SFANTUL ILIE (5) Sfantul Ioan cel Nou de la Suceava (4) SFANTUL IOAN DAMASCHIN (2) SFANTUL IOAN IACOB HOZEVITUL (5) SFANTUL IOAN RUSUL (7) SFANTUL IOAN SCARARUL (2) SFANTUL IOSIF DE LA PARTOS (6) Sfantul Isidor din Hios (1) Sfantul Iuda (1) Sfantul Iuliu Veteranul (1) Sfantul Lazăr din Betania (1) SFANTUL MACARIE CEL MARE (1) SFANTUL MARCU ASCETUL (1) SFANTUL MINA (11) Sfantul Mucenic Gheorghe (2) Sfantul Mucenic Polieuct (1) SFANTUL MUCENIC TRIFON (3) SFANTUL NECTARIE (28) SFANTUL NICOLAE (16) SFANTUL PAHOMIE CEL MARE (1) SFANTUL PANTELIMON (12) Sfantul Parinte Vichentie Malău (1) Sfantul Policarp (1) Sfantul Prooroc Iona (1) SFANTUL SELAFIL DE LA NOUL NEAMT (1) SFANTUL SERAFIM DE SAROV (6) Sfantul Serafim de Virita (2) SFANTUL SILUAN ATONITUL (1) Sfantul Simeon Stalpnicul (2) SFANTUL SPIRIDON (6) SFANTUL STEFAN (6) Sfantul Stefan cel Mare (2) SFANTUL STELIAN (6) Sfantul Teodor Studitul (1) SFANTUL TEODOR SUDITUL (1) Sfantul Teodor Tiron (3) Sfantul Teodosie cel Mare (2) SFANTUL TIHON DE ZADONSK (1) Sfantul Trifon (1) SFANTUL VASILE (3) SFANTUL VASILE CEL MARE (2) SFANTUL VICTOR (1) Sfantul. Cuvios Dimitrie cel Nou (2) SFATURI DUHOVNICEŞTI ALE UNUI STAREŢ DE LA OPTINA (1) SFATURI CRESTINE (9) SFATURI DE LA PARINTELE IOAN (13) Sfaturi de la parintele Iustin Parvu (1) SFATURI DUHOVNICESTI (38) SFATURI PENTRU ANUL NOU (1) Sfaturi pentru suflet (3) Sfaturile bătrânului Dionisie (1) SFÂNTA MUCENIŢĂ AGATA (1) Sfânta Muceniţă Agnia (1) Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale (1) Sfânta Salomeea (1) Sfântul Antonie cel Mare (2) Sfântul Apostol Filip (2) SFÂNTUL APOSTOL IACOB AL LUI ALFEU (1) Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan (1) SFÂNTUL ARHIDIACON (1) Sfântul Ciprian si Iustina (1) SFÂNTUL CUVIOS ANTONIE DE LA IEZERUL VÂLCEA (1) Sfântul Cuvios Macarie cel Mare sau Egipteanul (1) Sfântul cuvios Memnon (1) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ (1) SFÂNTUL CUVIOS PĂRINTE MAXIM MĂRTURISITORUL (1) SFÂNTUL CUVIOS TEOFIL CEL NEBUN PENTRU HRISTOS (1) Sfântul Efrem cel Nou (2) Sfântul Efrem Sirul (6) Sfântul Gheorghe Hozevitul (1) Sfântul Grigorie (1) Sfântul Grigorie de Nyssa (1) Sfântul Grigorie Palama (2) Sfântul Haralambie (1) Sfântul Ierarh Eumenie (1) Sfântul ierarh Ioan Maximovici cel nou (1) SFÂNTUL IERARH IOSIF CEL NOU DE LA PARTOŞ (3) Sfântul Ioan Botezătorul (5) SFÂNTUL IOAN CARPATINUL: (1) SFÂNTUL IOAN CARPATINUL: Extrase despre mângâiere (1) Sfântul Ioan Evanghelistul (1) Sfântul Ioan Iacob Hozevitul (5) Sfântul Ioan Rilă (1) SFÂNTUL ISAAC SIRUL (2) SFÂNTUL MACARIE EGIPTEANUL (1) SFÂNTUL MARE MUCENIC TEODOR STRATILAT (1) Sfântul Mc. Gheorghe (1) SFÂNTUL MUCENIC CALINIC (1) Sfântul Nicolae (3) Sfântul Nicolae Velimirovici (2) Sfântul Pahomie (1) SFÂNTUL PROOROC ZAHARIA (1) SFÂNTUL SERAFIM DE LA SAROV 1759 - 1833 (1) Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist (1) SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC HARALAMBIE (3) SFÂNTUL SFINŢIT MUCENIC LUCHIAN (1) SFÂNTUL TEOFAN ZAVORATUL (1) SFIINTII-PRIETENII LUI DUMNEZEU (1) Sfintele Mucenite Agapi Hionia si Irina (1) SFINTELE PASTI (6) SFINTELE TAINE (1) SFINTI (206) Sfintii Zotic Atal Camasis si Filip de la Niculitel (1) Sfintii 40 de mucenici (1) Sfintii 42 de Mucenici din Amoreea (1) SFINTII APOSTOLI (11) SFINTII APOSTOLI PETRU SI PAVEL (8) SFINTII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL (10) Sfintii Atanasie si Chiril (1) SFINTII CHIR SI IOAN (1) SFINTII CONSTANTIN SI ELENA (1) Sfintii impărati Constantin si Elena (2) Sfintii Inchisorilor (1) SFINTII IOACHIM SI ANA (1) Sfintii Mari Mucenici Serghie si Vah. (1) Sfintii Marturisitori Ardeleni (1) Sfintii Mihail si Gavril (1) Sfintii Simeon si Ana (1) Sfintii Trei Ierarhi Vasile Grigorie si Ioan (4) Sfintii Varsanufie si Ioan (2) Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei (9 martie) (1) SFINŢII MUCENICI ZOTIC ATAL FILIP ŞI CAMASIE DE LA NICULIŢEL (1) SFINŢII PATRUZECI DE MUCENICI DIN SEVASTIA (1) SFINŢII ŞI OCROTIRILE LOR (1) SFINŢII TREI IERARHI: VASILE CEL MARE (1) Sfînta Mare Muceniţă Irina (1) Sfîntul Antonie de la Iezeru-Vîlcea (1) SINUCIGAŞII (1) SÎMBATA LUI LAZAR. FLORIILE (1) so (1) SOBORUL MAICII DOMNULUI (1) Soborul Sfinților 70 de Apostoli. (1) sora lui (1) SUFERINTE (1) TAINA CASATORIEI (1) TAINA SFINTEI SPOVEDANII (2) TEODORA DE LA SIHLA (2) Tezaurul Mănăstirii Sfânta Ecaterina din Sinai (1) Traditii si obiceiuri romanesti de Sfanta Parascheva (1) TREPTELE PACATULUI (2) TROPARUL SFANTULUI IERARH IOSIF DE LA PARTOS (2) TROPARUL SFANTULUI MUCENIC VLASIE (1) TROPARUL SFINTILOR TREI IERARHI (1) TUTUNUL ŞI ŢIGĂRILE = PĂCATUL SINUCIDERII (1) Ultimele trei dorinţe ale lui Alexandru cel Mare (1) VALERIU GAFENCU (4) VAMEȘUL ȘI FARISEUL (1) VAMILE VAZDUHULUI (1) Versuri de Horațiu Stoica (1) VEŞMÂNTUL ÎMPLINIRII RUGĂCIUNII LUMINĂTOARE (1) VIATA LUI IISUS HRISTOS (1) Viata Sfantului Fanurie (27 august) (1) Viața Sfântului Iosif cel Nou de la Partos (1) VORBESTE PARINTELE GEORGE ISTODOR (9) Zămislirea Sfantului Ioan Botezătorul (2)

sfinti romani

CARUI SFANT TREBUIE SA NE RUGAM?

Drumul către viaţa cea veşnică şi fericită a împărăţiei lui Dumnezeu trece prin multe necazuri şi ispite în această scurtă viaţă, iar noi avem nevoie de ajutor în aceste încercări, ajutor pe care nici un om nu poate să ni-l dea. De aceea ne întoarcem către Dumnezeu, către Maica Domnului şi către sfinţi. Şi cele pe care nu întotdeauna putem de unii singuri să le înfăptuim, acelea întru care nu întotdeauna pot să ne ajute ­medicii cei pământeşti şi mai-marii zilei, pot întotdeauna să ni le dea sfinţii lui Dumnezeu. Orice sfânt poate să ceară de la Dumnezeu ­lucrurile pentru care ne rugăm, dacă acestea ne sunt spre folos şi spre mântuirea sufletelor noastre. Şi totuşi, după cuvintele Apostolului, ­„darurile sunt felurite” (I Cor. 12, 4). După împrejurările vieţii sfinţilor, ori după voia osebită a lui Dumnezeu, unii ­dintre sfinţi ajută celor care se roagă lor pentru un anumit lucru, alţii – pentru un altul, după darurile lor; şi nu există necaz al vieţii, nevoie sufletească ori trupească la care să nu răspundă un plăcut al lui Dumnezeu şi pe care să n-o împlinească acesta.

SFANTA SCRIPTURA

Totalul afișărilor de pagină

SFINTI

SFINTI