29 iulie 2011

Rugăciune pentru vindecare,catre Sfantul Pantelimon


O, Mare Mucenice şi Tămăduitorule Pantelimon! Roagă-te lui
 Dumnezeu pentru noi şi nu lăsa să rămână în noi bolile
trupeşti şi sufleteşti de care suferim. Vindecă bolile
pricinuite de patimile şi păcatele noastre.
Bolnavi suntem noi de lene, de slăbiciune trupească
şisufletească – tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.
Bolnavi suntem noi de dorinţe şi împătimire de lucrurile
trecătoare pământeşti – tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte
Pantelimon.
Bolnavi suntem, o Sfinte Pantelimon …
Bolnavi suntem noi de uitare pentru lucrarea mântuirii,
 pentru păcatele, neputinţele şi pentru datoriile noastre
– tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.
Bolnavi suntem noi de ţinerea în mintea noastră a răului,
 de mânie, de ură, de tulburare – tămăduieşte-ne pe noi,
 Sfinte Pantelimon.
O, Tămăduitorule a Sfântului Athos şi a întregii lumi!
Bolnavi suntem noi de invidie, mândrie, îngâmfare,
preamărire, de rând cu nemernicia şi netrebnicia noastră –
tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.
Bolnavi suntem noi de multele şi feluritele căderi în
 poftele trupului: în desfrânare, în mâncarea cea fără de
saţ, în nereţinere, în desfătare – tămăduieşte-ne pe noi,
Sfinte Pantelimon.
Bolnavi suntem noi de prea mult somn, de prea multă
vorbire, de vorbire deşartă şi de cea săvârşită cu judecată
 – tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon.
O, Sfinte Pantelimon! Ne dor ochi noştri de privirile
păcătoase …
Ne dor urechile noastre de auzul cuvintelor deşarte, a
cuvintelor rele, defăimătoare.
Ne dor mâinile noastre neîntinse spre săvârşirea rugăciunii
şi spre fapta cea de milostenie – tămăduieşte-ne pe noi,
Sfinte Pantelimon.
Ne dor picioarele noastre nepornite grabnic spre Biserica
Domnului, dar care uşor se îndreaptă spre căi rătăcite şi
spre locuinţele acestei lumi – tămăduieşte-ne pe noi,
Sfinte Pantelimon.
Dar cel mai mult ne dor limba şi buzele noastre de rostirea
cuvintelor zadarnice, desarte, urâte, de nerostirea
cuvintelor de rugăciune, de laudă sau de rostirea acestora
cu nepăsare, cu neluare aminte şi fără de pricepere–
tămăduieşte-ne, o, Milostive!
Tot trupul nostru este bolnav:
Bolnavă este mintea noastră şi lipsită de înţelegere,
înţelepciune şi de cugetare.

Bolnavă este voinţa noastră, care se întoarce de la
lucrurile sfinte şi se îndreaptă spre lucruri păcătoase,
dăunătoare nouă şi neplăcute lui Dumnezeu.

Bolnavă este închipuirea noastră, care nu doreşte şi nu
este în măsură să conştientizeze atât moartea şi suferinţa
veşnică a păcătoşilor, cât şi Fericirile Împărăţiei
Cereşti, mânia Domnului, patimile lui Hristos pe cruce,
răstignirea Lui. O, Sfinte Pantelimon, tămăduieşte-ne.
Ne doare totul în noi.
În neputinţă este sufletul nostru cu toate puterile şi
priceperile lui.
În neputinţă este trupul nostru cu toate mădularele lui.
Tămăduieşte-ne pe noi, Sfinte Pantelimon, Tămăduitorul cel
fără de arginţi, Doctorul cel mult iubitor şi sluga
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Nu ne lăsa pe noi în
urgia bolilor şi neputinţelor, ci tămăduieşte-ne cu puterea
Harului tău şi vom lăuda Preasfânta Treime: pre Tatăl, pre
Fiul şi pre Sfântul Duh, pe Preasfânta Născătoare de
Dumnezeu care te trimite spre slujire bolnavilor şi vom
mulţumi harului tău purtător de vindecări în veci. Amin.


Rugăciune pentru vindecare

Dumnezeule Atotputernice, Cela ce cu mila Ta pe toate le
zideşti spre mântuirea neamului omenesc, cercetează-l pe
robul Tău (…), pe cel ce cheamă numele lui Hristos,
vindecă-l de toată boala trupească şi slobozeşte-l de păcat
şi de ispitirile păcătoase, de orice necazuri, şi orice
asuprire vrăjmăşească îndepărteaz-o de la robul Tău.
Ridică-l pe el din patul păcatului şi îl aşează în Sfânta
Ta Biserică – sănătos cu trupul şi cu sufletul ca să
slăvească împreună cu toţi oamenii, prin fapte bune, numele
lui Hristos, că Ţie îţi înălţăm slavă împreună cu cel fără
de început al Tău Fiu şi cu Sfântul Duh, acum şi pururea şi
în vecii vecilor. Amin.

 

 Aceasta sfanta icoana cu Sfantul Pantelimon, o am la mine acasa....

Acatistul Sf.Nectarie

sfinti romani

CARUI SFANT TREBUIE SA NE RUGAM?

Drumul către viaţa cea veşnică şi fericită a împărăţiei lui Dumnezeu trece prin multe necazuri şi ispite în această scurtă viaţă, iar noi avem nevoie de ajutor în aceste încercări, ajutor pe care nici un om nu poate să ni-l dea. De aceea ne întoarcem către Dumnezeu, către Maica Domnului şi către sfinţi. Şi cele pe care nu întotdeauna putem de unii singuri să le înfăptuim, acelea întru care nu întotdeauna pot să ne ajute ­medicii cei pământeşti şi mai-marii zilei, pot întotdeauna să ni le dea sfinţii lui Dumnezeu. Orice sfânt poate să ceară de la Dumnezeu ­lucrurile pentru care ne rugăm, dacă acestea ne sunt spre folos şi spre mântuirea sufletelor noastre. Şi totuşi, după cuvintele Apostolului, ­„darurile sunt felurite” (I Cor. 12, 4). După împrejurările vieţii sfinţilor, ori după voia osebită a lui Dumnezeu, unii ­dintre sfinţi ajută celor care se roagă lor pentru un anumit lucru, alţii – pentru un altul, după darurile lor; şi nu există necaz al vieţii, nevoie sufletească ori trupească la care să nu răspundă un plăcut al lui Dumnezeu şi pe care să n-o împlinească acesta.

SFANTA SCRIPTURA

Totalul afişărilor de pagină

RUGACIUNE


O, iarta-mi te rog Doamne, atatea rugaciuni
Prin care-Ti cer doar paine si paza si minuni
Caci am facut adesea din Tine robul meu
Nu eu sa ascult de Tine, ci Tu de ce spun eu
In loc sa vreau eu, Doamne, sa fie voia Ta
Iti cer, Iti cer intr-una sa faci Tu voia mea,
Iti cer sa alungi necazul, sa-mi lasi un loc in rai
Si sa-mi slujesti in toate sa-mi dai, sa-mi dai, sa-mi dai
Gindindu-ma ca daca Iti cint si Te slavesc
Am drept sa-Ti cer intr-una sa faci tot ce-mi doresc
O, iarta-mi felul acesta nebun de-a ma ruga
Si invata-ma ca altfel sa stau in fata Ta
Nu tot cerindu-Ti Tie sa fii tu robul meu
Ci Tu cerindu-mi mie, iar robul sa fiu eu
Sa inteleg ca felul cel bun de a ma ruga
E sa doresc ca-n toate sa fie voia Ta!

DOAMNE IARTA-NE!

Arhivă blog