SPIRITUALITATE

Cum se stârnesc patimile
Despătimirea prin virtuţi
Credinţa - condiţie primordială a purificării (partea I)
Credinţa - condiţie primordială a purificării (partea a II-a)
Desăvârşirea prin unirea cu Dumnezeu
Despătimirea prin credinţă
Despătimirea prin pocăinţă
Permanenţa căinţei (partea I)
Permanenţa căinţei (partea a II-a)
Despătimirea prin înfrânare
Despătimirea prin înfrânare: viaţa monahilor
Răbdarea necazurilor
Ispitele
Nădejdea
Blândeţea
Smerenia
Nepătimirea
Cunoaşterea negativă şi apofatică a lui Dumnezeu
Treptele apofatismului
Rugăciunea curată
Intrarea minţii în inimă
Treptele rugăciunii. Treapta 1: Rugăciunea buzelor
Treapta a 2-a a rugăciunii: Rugăciunea minţii
Cele 8 patimi de căpetenie: lăcomia, desfrânarea, avariţia, mânia
Cele 8 patimi de căpetenie: întristarea, lenea, slava, mândria
Mântuirea
Faptele mântuirii
Cum să ne purtăm pentru a ne mântui
Desăvârşirea creştină
Citirea cărţilor Sfinţilor Părinţi
Iubirea de Dumnezeu
Milostenia ca lege a firii omeneşti şi a religiei creştine
Milostenia ca restituire a bunurilor la izvorul lor
Milostenia ca imitaţie a generozităţii divine
Mărturisirea şi ispăşirea păcatelor
Conştiinţa şi cunoaşterea de sine
Prietenia

Pr. Mircea Stoleriu - Înregistrări de la Radio Trinitas din anul 2006

Taina Spovedaniei (partea I)
Taina Spovedaniei (partea a II-a)
Cine se poate spovedi
Cum să ne spovedim
Canonul de la spovedanie
Dezlegarea de păcate
Efectele spovedaniei
Recapitularea Tainei Spovedaniei
Taina Sf. Maslu
Taina Sf. Maslu: Apostolele 1 ÷ 3
Taina Sf. Maslu: Apostolele 4 ÷ 7
Taina Sf. Maslu: Evangheliile
Taina Sf. Maslu: Rugăciunile
Taina Cununiei (partea I)
Taina Cununiei (partea a II-a)
Taina Cununiei (partea a III-a)
Taina Cununiei (partea a IV-a)
Efectele Tainei Cununiei
Logodna
Semnificaţiile Tainei Cununiei
Taina Botezului (partea I)
Taina Botezului (partea a II-a)
Taina Botezului (partea a III-a)
Taina Botezului (partea a IV-a)
Cine poate boteza şi cine poate fi botezat
Unde şi când se face botezul
Rânduiala facerii catehumenului
Slujba botezului
Botezul sângelui şi botezul dorinţei
Taina Mirungerii (partea I)
Taina Mirungerii (partea a II-a)
Taina Euharistiei (partea I)
Taina Euharistiei (partea a II-a)
Taina Euharistiei (partea a III-a)
Taina Euharistiei (partea a IV-a)
Taina Euharistiei (partea a V-a)
Prezenţa reală a lui Hristos în Sf. Euharistie
Când se pot împărtăşi credincioşii
Taina Hirotoniei
Mântuirea
Revelaţia naturală
Revelaţia supranaturală
Sfânta Scriptură ca izvor al revelaţiei
Sfânta Tradiţie ca izvor al revelaţiei
Interpretarea Bibliei
Documentele Sfântei Tradiţii
Credinţa
Simbolul Credinţei (Crezul)
Cunoaşterea lui Dumnezeu
Pronia lui Dumnezeu
Însuşirile lui Dumnezeu
Dumnezeu - întreit în Persoane
Învăţătura despre Sf. Treime
Revelaţia Sf. Treimi în Noul Testament
Crearea lumii (partea I)
Crearea lumii (partea a II-a)
Scopul creării lumii
Providenţa: grija şi ajutorul lui Dumnezeu pentru lume
Providenţa: conducerea lumii de către Dumnezeu
Crearea lumii nevăzute
Crearea lumii văzute
Zilele creării lumii
Omul, coroana creaţiei
Omul - trup şi suflet
Protopărinţii neamului omenesc
Menirea omului
Starea primordială a omului
Originea păcatului strămoşesc
Urmările păcatului strămoşesc
Mântuirea lumii
Scopul întrupării Mântuitorului
Întruparea Mântuitorului
Viaţa Mântuitorului: umilinţă şi preamărire
Întreita slujire a Mântuitorului (partea I)
Întreita slujire a Mântuitorului (partea a II-a)
Răscumpărarea păcatelor noastre de către Hristos
Cuprinderea tuturor în Hristos
Dumnezeirea Duhului Sfânt
Harul divin
Darurile Duhului Sfânt
Libertatea în Har (partea I)
Libertatea în Har (partea a II-a)
Lucrarea Harului în viaţa omului: pregătirea îndreptării
Lucrarea Harului în viaţa omului: îndreptarea
Mijloacele îndreptării
Sfinţenia (partea I)
Sfinţenia (partea a II-a)
Lucrarea Harului pentru sfinţirea omului
Caracterizarea Sfântului
Cinstirea sfinţilor (partea I)
Cinstirea sfinţilor (partea a II-a)
Cultul sfinţilor
Moaştele sfinţilor
Cinstirea Maicii Domnului
Fecioria Maicii Domnului
Cinstirea icoanelor
De S-a întrupat Hristos ?
Patimile lui Hristos
Despre Troparul Învierii
Ce să cerem în rugăciune
Rugăciunea obştească
Moartea şi Învierea Domnului
Trupul înviat al lui Hristos
Învierea tuturor prin Hristos
Tatăl Nostru...
Tatăl Nostru - începutul: Care eşti în ceruri...
Tatăl Nostru - cererea 1: Sfinţească-se numele Tău...
Tatăl Nostru - cererea a 2-a: Vie Împărăţia Ta...
Tatăl Nostru - cererea a 3-a: Facă-se voia Ta...
Tatăl Nostru - cererea a 4-a: Pâinea noastră...
Tatăl Nostru - cererea a 5-a: Şi ne iartă nouă...
Tatăl Nostru - cererea a 6-a: Şi nu de duce pe noi în ispită...
Tatăl Nostru - cererea a 7-a: Ci ne mântuieşte...
Ce este rugăciunea
Semnul Sfintei Cruci
Cum să ne rugăm (partea I)
Cum să ne rugăm (partea a II-a)
Cum să ne rugăm (partea a III-a)
Cum să ne rugăm (partea a IV-a)
Cum să ne rugăm (partea a V-a)
Cum să ne rugăm (partea a VI-a)
Când să ne rugăm
Unde să ne rugăm
Biserica - locaş de rugăciune
Biserica - împărţirea clădirii
Biserica - Altarul
Sfinţirea unei biserici
Cultul divin public
Cele 7 laude
Jertfa euharistică
De către cine şi când se slujeşte Sf. Liturghie
Liturghiile Bisericii Ortodoxe
Proscomidia (partea I)
Proscomidia (partea a II-a)
Proscomidia (partea a III-a)
Liturghia catehumenilor
Liturghia credincioşilor (partea I)
Liturghia credincioşilor (partea a II-a)
Liturghia credincioşilor (partea a III-a)
Liturghia credincioşilor (partea a IV-a)
Liturghia credincioşilor (partea a V-a)
Semnificaţiile Sfintei Liturghii
Ierurgiile
Posturile de o zi
Posturile de mai multe zile
Dragostea (partea I)
Dragostea (partea a II-a)
Dragostea (partea a III-a)
Mijloacele de întărire a dragostei
Legile
Legea Morală
Legea Morală a Noului Testament
Păzirea Legii Morale
Poruncile Bisericeşti: participarea la Sf. Liturghie, postul, cinstirea preoţilor
Poruncile Bisericeşti: spovedania, rugăciunea pentru mai-mari, posturile speciale
Poruncile Bisericeşti: cărţile eretice, averea Bisericii, petrecerile din post. Legile civile
Conştiinţa morală
Voinţa liberă
Faptele omeneşti
Virtuţile creştine
Virtuţile teologice şi morale. Înţelepciunea
Dreptatea. Cumpătarea
Bărbăţia (curajul)
Păcatul
Cauzele păcatului
Viciul
Păcatele capitale: iubirea de argint, desfrânarea, invidia
Lăcomia, mânia şi lenea
Păcatele împotriva Duhului Sfânt
Păcatele strigătoare la cer
Porunca 1 şi a 2-a: Cinsteşte pe Dumnezeu. Să nu-ţi faci chip cioplit
Porunca a 3-a: Să nu iei numele Domnului în deşert
Porunca a 4-a: Cinsteşte ziua Domnului
Porunca a 5-a: Cinsteşte-ţi părinţii
Porunca a 6-a: Să nu ucizi
Porunca a 7-a şi a 8-a: Să nu fii desfrânat. Să nu furi
Porunca a 9-a şi a 10-a: Să nu minţi. Să nu doreşti lucrul altuia
Datoriile creştinului
Smerenia
Grija faţă de simţăminte
Grija faţă de sănătate
Datoriile către aproapele
Dragostea către aproapele (partea I)
Dragostea către aproapele (partea a II-a)
Dragostea către aproapele (partea a III-a)
Dragostea către aproapele (partea a IV-a)
Dragostea către aproapele (partea a V-a)
Familia
Scopul familiei
Statul - datoriile cetăţeneşti
Pace şi război
Propăşirea societăţii omeneşti prin învăţătura creştină
Datoriile faţă de Biserică
Datoriile faţă de lume

Pr. Mircea Stoleriu - Înregistrări de la Radio Trinitas din anul 2005Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Arhivă blog

CARUI SFANT TREBUIE SA NE RUGAM?

Drumul către viaţa cea veşnică şi fericită a împărăţiei lui Dumnezeu trece prin multe necazuri şi ispite în această scurtă viaţă, iar noi avem nevoie de ajutor în aceste încercări, ajutor pe care nici un om nu poate să ni-l dea. De aceea ne întoarcem către Dumnezeu, către Maica Domnului şi către sfinţi. Şi cele pe care nu întotdeauna putem de unii singuri să le înfăptuim, acelea întru care nu întotdeauna pot să ne ajute ­medicii cei pământeşti şi mai-marii zilei, pot întotdeauna să ni le dea sfinţii lui Dumnezeu. Orice sfânt poate să ceară de la Dumnezeu ­lucrurile pentru care ne rugăm, dacă acestea ne sunt spre folos şi spre mântuirea sufletelor noastre. Şi totuşi, după cuvintele Apostolului, ­„darurile sunt felurite” (I Cor. 12, 4). După împrejurările vieţii sfinţilor, ori după voia osebită a lui Dumnezeu, unii ­dintre sfinţi ajută celor care se roagă lor pentru un anumit lucru, alţii – pentru un altul, după darurile lor; şi nu există necaz al vieţii, nevoie sufletească ori trupească la care să nu răspundă un plăcut al lui Dumnezeu şi pe care să n-o împlinească acesta.

SFANTA SCRIPTURA

Totalul afișărilor de pagină

SFINTI

SFINTI

Lista mea de bloguri